Thứ Bảy, 13/7/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Bảy, 30/10/2021 15:31'(GMT+7)

Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 30/10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (30/10/1996-30/10/2021).

Các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Lý luận Trung ương qua các nhiệm kỳ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tham dự Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng chặng đường 25 năm của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những thành tích to lớn của Hội đồng Lý luận Trung ương đóng góp cho công tác lý luận của Đảng, cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thường trực Ban Bí thư trân trọng cảm ơn và ghi nhận công lao đóng góp của thành viên Hội đồng qua các nhiệm kỳ, các chuyên gia, nhà khoa học đối với sự phát triển và trưởng thành của Hội đồng 25 năm qua. 

Với 5 nhiệm kỳ hoạt động, Hội đồng Lý luận Trung ương đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình, quy tụ, kết nối trí tuệ, tri thức; kiên định, sáng tạo; không ngừng đổi mới mô hình và phương thức hoạt động; tập hợp đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, viện nghiên cứu, học viện và trường đại học; nghiêm túc kế thừa thành quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ, đạt được những bước phát triển quan trọng, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Đảng và đất nước. 

Những thành tựu nổi bật của Hội đồng Lý luận Trung ương trong một phần tư thế kỷ qua là: Thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn những vấn đề lý luận chính trị, nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ trực tiếp sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, cũng như phục vụ cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng.

Hội đồng đã tiến hành nghiên cứu lý luận cơ bản gắn với tổng kết thực tiễn với một cách hệ thống, góp phần luận giải về lý luận nhiều vấn đề mới nảy sing trong thực tiễn công cuộc đổi mới.

Hội đồng đã chủ trì tổ chức nghiên cứu một hệ thống các đề tài khoa học lý luận chính trị trong khuôn khổ một chương trình nghiên cứu nhất quán, góp phần đổi mới, bổ sung, phát triển tư duy lý luận, thống nhất nhận thức những vấn đề lý luận chính trị, từng bước hoàn thiện đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Các nghiên cứu của Hội đồng đã khẳng định những giá trị bền vững, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; cung cấp tri thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cao cấp và lãnh đạo cấp chiến lược của Đảng; cung cấp luận cứ đấu tranh và trực tiếp tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hội đồng đã phát huy tốt vai trò là cơ quan chủ trì về mặt chuyên môn, tổ chức có hiệu quả các cuộc trao đổi lý luận với một số đảng cộng sản và đảng cầm quyền, góp phần duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan nghiên cứu lý luận của nhiều chính đảng trên thế giới; đồng thời tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm quý, bài học thành công của các nước, cũng như giới thiệu đường lối, chính sách, thành tựu của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Ky niem 25 nam ngay thanh lap Hoi dong Ly luan Trung uong hinh anh 2Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác lý luận đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như vai trò, trọng trách của Hội đồng Lý luận Trung ương trước yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương cần quán triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ công tác lý luận trong thời gian tới theo chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2016-2021, góp phần khắc phục “tình trạng còn lạc hậu về lý luận so với sự vận động và đòi hỏi của thực tiễn,” thúc đẩy phát triển lý luận “vươn lên dẫn đường và đồng hành với thực tiễn," “có tầm nhìn vượt trước."

"Đến năm 2025, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 50 năm thống nhất đất nước, cần hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới; đến năm 2030, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, có thể bổ sung, phát triển Cương lĩnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; bổ sung, làm phong phú và tiến thêm một bước để hoàn thiện hơn nền tảng tư tưởng của Đảng; đến năm 2045, khi nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao thì chúng ta sẽ có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam."

Đây là nhiệm vụ rất hệ trọng và rất vẻ vang. Hội đồng cần sớm cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Phát huy vai trò là trung tâm quy tụ, tập hợp đội ngũ nghiên cứu lý luận của cả nước

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã điểm qua những cột mốc và dấu ấn quan trọng, bài học kinh nghiệm trong chặng đường 25 năm hình thành, phát triển của Hội đồng.

Đồng chí nhấn mạnh những thành tựu đạt được của Hội đồng trong 25 năm qua, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo sát sao của Tổng Bí thư đối với công tác lý luận của Đảng nói chung, Hội đồng Lý luận Trung ương nói riêng; sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương; sự cộng tác của các cơ quan nghiên cứu khoa học, học viện, nhà trường và sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm cao của nhiều nhà khoa học trong cả nước.

Đây cũng là kết quả của những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ cán bộ, công chức, thư ký khoa học, cộng tác viên, chuyên gia, người lao động trong Cơ quan Hội đồng, các ủy viên Hội đồng qua các nhiệm kỳ và đặc biệt là sự đoàn kết, trách nhiệm cao, chủ động và sáng tạo của tập thể các vị trong Thường trực Hội đồng trong suốt 5 nhiệm kỳ qua.

Thay mặt Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; đặc biệt là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia thường xuyên cộng tác với Hội đồng cũng như sự cống hiến tích cực, trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, công chức, thư ký khoa học, cộng tác viên, chuyên gia, người lao động Cơ quan Hội đồng, các đồng chí ủy viên Hội đồng và Thường trực Hội đồng qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước, chuyên đề nghiên cứu về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021; Huân chương Độc lập hạng Ba tặng Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015 và nhiệm kỳ 2016-2021 đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

TTX

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất