Chủ Nhật, 14/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 26/10/2023 10:8'(GMT+7)

Lai Châu: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng

Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng là khâu đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua Tỉnh ủy, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng” và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết của Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, trực tiếp là đồng chí bí thư, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới trong xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đều xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, sát với tình hình thực tiễn.

Để việc quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng thực sự hiệu quả, thiết thực, tránh bệnh thành tích, qua loa, hình thức. Hằng năm, Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, khảo sát nắm tình hình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Hệ thống tuyên giáo các cấp thường xuyên đôn đốc, theo dõi, nắm tình hình tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết. Trong 10 năm qua, Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu cấp uỷ đã tổ chức 4.227 cuộc kiểm tra đối với 3.100 tổ chức đảng, 27.112 đảng viên; 4.037 cuộc khảo sát, giám sát đối với 2.392 tổ chức đảng và 15.856 đảng viên. Kết quả điều tra xã hội học cho thấy, có 96,23% số người được hỏi đánh giá cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết tại cơ sở.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng

Bám sát tinh thần nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ươn và Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa, hệ thống tuyên giáo các cấp việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi, những vấn đề mới và tình hình triển khai thực hiện nghị quyết trong toàn tỉnh gắn với đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Các cơ quan báo chí của tỉnh chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Báo Lai Châu tăng kỳ xuất bản, mở rộng đối tượng phát hành; từng bước nâng cao chất lượng các tin, bài, chuyên mục. Từ năm 2013 đến nay đã đăng tải 15.000 tin, bài trên các chuyên mục: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng; Đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở duy trì thường xuyên các chuyên mục “Đảng trong cuộc sống hôm nay”, “Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống”,... kịp thời đưa tin về công tác tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của các cấp ủy đảng. Lựa chọn nội dung cốt lõi biên tập, biên dịch và phát sóng trong các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng Thái, Mông, Dao, Hà Nhì. Các nội dung tuyên truyền của kênh LTV được phát sóng trên vệ tinh VINASAT-1 và được truyền qua mạng Internet phát sóng ở tất cả các Đài huyện, thành phố, các Trạm phát lại trong toàn tỉnh; đồng thời được đăng tải trên trang laichautv.vn và các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, kênh Youtube,... Ngành văn hóa thông tin chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động biểu diễn, tuyên truyền lưu động, triển lãm,... Hội Văn học - Nghệ thuật tích cực tuyên truyền nghị quyết trong các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật. Các trang, cổng thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ngành, địa phương phát huy tối đa hiệu quả tuyên truyền, sức lan tỏa thông tin trên internet, đăng tải gần 4.000 tin, bài; các tài khoản cá nhân chia sẻ hàng triệu lượt tin, bài tuyên truyền nghị quyết, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình trong triển khai các nghị quyết của Đảng,...  

Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền nghị quyết lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đoàn, hội, khu dân cư; qua các xuất bản phẩm và tài liệu sinh hoạt của các tổ chức hội. Đặc biệt, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã của các đảng bộ như Thành phố Lai Châu, Tam Đường, Tân Uyên, Mường Tè đã phân công cán bộ xuống các bản, tổ dân phố tuyên truyền, phổ biến nghị quyết. Qua điều tra xã hội học có 94,12% số người được hỏi việc tăng cường cán bộ của cấp ủy, đoàn thể cấp trên xuống hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết đánh giá tốt và khá tốt.

Thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên

Tỉnh ủy, các cấp ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đảm bảo về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.413 báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở, được tổ chức cơ bản chặt chẽ, cơ cấu hợp lý theo ngành, lĩnh vực, địa bàn, đảm bảo về tiêu chuẩn đạo đức, trình độ học vấn và lý luận chính trị, có uy tín, kinh nghiệm và năng lực truyền tải nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đến nay 100% báo cáo viên Trung ương của tỉnh, 98% báo cáo viên cấp tỉnh và 96,05% báo cáo viên cấp huyện và tương đương có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị; 100% báo cáo viên trung ương của tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ. Trong 10 năm, toàn tỉnh tổ chức được 59 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 3.856 lượt người. Cùng với đó, tỉnh chú trọng tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi, trong những năm qua, một số báo cáo viên của tỉnh đã đoạt giải tại Hội thi báo cáo viên giỏi cấp khu vực và toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các khâu tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết

Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đã chú trọng chỉ đạo chuẩn bị tài liệu phục vụ tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết. Chỉ đạo biên soạn, cung cấp đầy đủ tài liệu phục vụ việc học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết. Trong 10 năm, Tỉnh ủy chỉ đạo đặt mua, tiếp nhận và cấp phát 199.667 cuốn tài liệu và hơn 3.000 tờ gấp; biên soạn, phát hành 16.361 cuốn tài liệu, 3.800 tờ gấp phục vụ việc nghiên cứu, quán triệt, học tập và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy khoá XIII, XIV; cung cấp các file đề cương, video bài giảng tại các hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết do Trung ương và Tỉnh ủy tổ chức để báo cáo viên các cấp nghiên cứu, tham khảo.

Công tác tổ chức hội nghị tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo. Tỉnh ủy, các cấp ủy tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết. Nhiều nghị quyết được triển khai tại hội nghị trực tuyến kết nối từ Trung ương đến cấp huyện và cơ sở. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, các chuyên gia cao cấp có trình độ cao, kinh nghiệm và uy tín trực tiếp truyền đạt đã tạo nên sức lôi cuốn, thuyết phục cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Các hội nghị được được chuẩn bị chu đáo, tổ chức bài bản từ xây dựng chương trình, nội dung chuyên đề, phân bổ thời gian, quản lý người học chặt chẽ. Cấp ủy các cấp chú trọng việc phân loại đối tượng trong tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết. Đối với nghị quyết có tính định hướng chung, mang tầm chiến lược, vĩ mô tổ chức quán triệt sâu đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đối với các nghị quyết cần phổ biến chung thì tuyên truyền, triển khai đến mọi đối tượng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân,... Chỉ đạo viết bài thu hoạch sau học tập để đánh giá nhận thức, thái độ của người học, liên hệ vận dụng vào quá trình công tác ở địa phương, đơn vị. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, điểm mới trong các chủ trương, nghị quyết của Đảng để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Hình thức tổ chức hội nghị được lựa chọn linh hoạt, phù hợp với nội dung, đối tương và điều kiện cơ sở vật chất. Hội nghị trực tiếp, trực tuyến; trực tiếp kết hợp trực tuyến; truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp ủy đã có sự linh hoạt trong triển khai thực hiện như tổ chức học tập trực tuyến qua internet, phần mềm zoom,... Qua đó tinh thần, thái độ, ý thức tham gia học tập của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến, nhất là trong tiếp thu và thảo luận những nội dung cơ bản của nghị quyết.

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng

Cơ sở vật chất phục vụ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết được trang bị cơ bản đáp ứng yêu cầu, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và từng địa phương, đơn vị. Hiện nay, 100% các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh có phòng họp trực tuyến đảm bảo trang thiết bị kết nối hiện đại, đủ số lượng chỗ ngồi tổ chức các hội nghị trực tuyến. Toàn tỉnh có 961 thiết chế nhà văn hóa được đầu tư trang thiết bị phục vụ các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, học tập nghị quyết của Đảng; có 568 cụm loa truyền thanh, trong đó 348 cụm loa sử dụng công nghệ có dây/FM, 220 cụm loa ứng dụng CNTT-VT. Báo Lai Châu thực hiện tăng số lượng ấn phẩm, tăng kỳ xuất bản, mở rộng các đối tượng phát hành báo miễn phí và nâng cấp phiên bản điện tử. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát sóng trên kênh LTV, LOV, hiện sản xuất và phát sóng gần 90 chuyên mục phát thanh, truyền hình, 4 chương trình tiếng dân tộc Thái, Mông, Dao, Hà Nhì. Các trang, cổng thông tin điện tử, các ấn phẩm mang tính báo chí tỉnh được quan tâm đầu tư, nâng cấp, là những kênh thông tin kịp thời, hiệu quả tuyên truyền các chủ trương, chính sách, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Có thể khẳng định, sau 10 năm thực hiện Đề án 1327 đã nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả từng khâu trong công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết. Nội dung, hình thức tổ chức học tập có nhiều đổi mới, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, chất lượng từng bước được nâng lên. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ quán triệt, học tập, tuyên truyền được quan tâm đầu tư, xây dựng, nâng cấp; tích cực chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền. Tinh thần, thái độ học tập của cán bộ, đảng viên được nâng lên, tỷ lệ tham gia học tập, quán triệt đạt cao, góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Tuy nhiên, qua thực tiễn đã chỉ ra một số hạn chế cần phải khắc phục để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc học tập nghị quyết như: Một số cấp ủy cơ sở chậm đổi mới các khâu trong tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; còn lúng túng trong xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chưa sát với yêu cầu thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Việc biên soạn tài liệu học tập chưa đồng đều, chất lượng còn hạn chế. Một số báo cáo viên trình độ, khả năng truyền đạt còn hạn chế; hiệu quả tuyên truyền tron vùng đồng bào dân tộc thiểu chưa cao. Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn thiếu gương mẫu, chưa tham dự đầy đủ các hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết. Cơ sở vật chất, trang thiết bị; việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tuyên truyền, tổ chức học tập nghị quyết tại một đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng có mặt còn hạn chế. Một số nội dung thiếu tính hấp dẫn, còn ít tin, bài phân tích những điểm mới, nội dung cốt lõi trong các nghị quyết. Hình thức tuyên truyền có thời điểm chưa phong phú, thiếu tính hấp dẫn. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, thực hiện nghị quyết ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, thời gian tới Đảng bộ tỉnh xác định cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Đề án 1327; nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng; ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn. Phát huy vai trò của các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành, báo cáo viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành trực tiếp làm báo cáo viên quán triệt, học tập nghị quyết tại các hội nghị.

Hai là, các cấp ủy đảng bám sát thực tiễn, căn cứ đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng đảm bảo tính khả thi cao, xác định được nguồn lực, lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể.

Ba là, quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên các cấp; xây dựng đội ngũ báo cáo viên chuyên sâu ở một số lĩnh vực trọng điểm, thông thạo các tiếng dân tộc thiểu số, am hiểu địa bàn. Chú trọng tổ chức tập huấn về quy trình, kỹ năng tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng cho bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên và cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp đi học tập kinh nghiệm ở các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Bốn là, tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức học tập, quán triệt phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, từng địa phương, cơ quan, đơn vị; kết hợp hài hòa giữa hình thức học tập trực tuyến và trực tiếp, mở rộng đối tượng tham gia học tập, bảo đảm nâng cao chất lượng thông tin, tạo sự đồng bộ thống nhất từ Trung ương, cấp tỉnh đến cơ sở. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy lợi thế của mạng xã hội trong tuyên tuyền nghị quyết.

Năm là, tiếp tục nghiên cứu, đầu tư cơ sở vật chất, hội trường, trang thiết bị phòng họp đáp ứng yêu cầu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các cơ quan tư tưởng, văn hóa từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng mạnh mẽ các sản phẩm, thiết bị, phần mềm công nghệ thông minh, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng tại cấp cơ sở, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triền khai thực hiện./.

Minh Hải - Nguyễn Thúy

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất