Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 14/2/2023 15:13'(GMT+7)

Làm tốt công tác phối hợp vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TA)

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TA)

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, việc tăng cường và phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để các cơ quan, ban, ngành và địa phương thực hiện. Nghiên cứu kỹ Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 13/4/2007 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” và Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” mới thấy rõ sự phát triển, đổi mới về nhận thức và tư duy của Đảng đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo nói chung và công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập nói riêng.

Nhận thức được trách nhiệm của mình, từ năm 2005 đến nay, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp với 12 cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt từ năm 2017 đến nay, Hội đã mở rộng việc ký kết với hầu hết các tổ chức chính trị - xã hội, các bộ, ngành có liên quan, một số cơ quan truyền thông lớn mang lại kết quả hợp tác ngày càng hiệu quả.

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học Việt Nam với các Ban, Bộ, ngành Trung ương thời gian qua, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, mặc dù đất nước bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID- 19 nhưng các Ban, Bộ, Ngành Trung ương đã phối hợp với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam chú trọng chỉ đạo các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đồng thời xác định nội dung cụ thể việc triển khai hoạt động trong lĩnh vực đẩy mạnh học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập theo chương trình phối hợp được ký kết. Mỗi bên, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TA)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TA)

Theo Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn, nét nổi bật trong thực hiện các chương trình phối hợp liên ngành là các bên đã lồng ghép công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là các phong trào, các cuộc vận động theo thế mạnh của mỗi bên góp phần thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung, nhiệm vụ của các Ban, Bộ, ngành, trong đó có nhiều hoạt động mang ý nghĩa khuyến học, khuyến tài, thúc đẩy việc học tập suốt đời. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn cho biết, mặc dù công tác phối hợp liên ngành trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nổi bật, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc nhưng cũng bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Tại hội nghị, đại diện các Ban, Bộ, ngành ký kết chương trình phối hợp công tác với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã báo cáo kết quả công tác phối hợp; chia sẻ những mô hình, cách làm hay, những khó khăn, thách thức và đề xuất giải pháp để công tác phối hợp ngày càng thuận lợi và hiệu quả. Các ý kiến đều xác định việc thực hiện nội dung ký kết là cần thiết để thúc đẩy việc học, nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua học tập và học tập suốt đời nhất là trong bối cảnh 4.0. Các cơ quan đề xuất Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục hướng dẫn việc đánh giá và tiêu chí học tập, hướng dẫn xây dựng nguồn kinh phí dành cho khuyến học, khuyến tài, công tác thi đua khen thưởng khích lệ phong trào học tập. Công tác phối hợp cần được kéo dài, nâng cao, thiết thực hơn nhằm đạt được thành tựu cụ thể, thúc đẩy sự phát triển của các đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đánh giá cao các hoạt động, việc lồng ghép thực hiện khuyến học, khuyến tài trong công tác chuyên môn của từng đơn vị. Đồng thời đề nghị các Ban, Bộ, ngành tăng cường tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, cập nhật các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cho những người trực tiếp phụ trách vấn đề này ở các Đảng uỷ, cơ quan, đơn vị; tăng cường phối hợp kiểm tra, đánh giá việc triển khai nội dung khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cấp của mỗi bên theo định kỳ hoặc theo chương trình công tác được các bên lựa chọn; theo sát chương trình phối hợp để việc phối hợp được thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan cho biết, Hội sẽ cụ thể hoá các tiêu chí xây dựng mô hình học tập ở các Bộ, Ban ngành, cơ quan mà Hội ký kết phối hợp để có sự thống nhất; đổi mới công tác thi đua khen thưởng để động viên kịp thời, suy tôn các tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời của từng cơ quan.../.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất