Thứ Năm, 25/7/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Tư, 14/6/2023 14:32'(GMT+7)

Lan tỏa những giá trị nhân văn từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố mang tên Bác

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2022 được biểu dương

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2022 được biểu dương

Một là, Thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và đột phá. Ban Thường vụ Thành ủy xác định 3 Chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm Thành phố cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể là: 1) Chương trình đột phá đổi mới quản lý Thành phố Hồ Chí Minh; 2) Chương trình đột phá phát triển hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh; 3) Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; 4) Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023: “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”.

Đầu năm 2023, Thành ủy đã tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề “Nâng cao đạo đức công vụ và công tác vận động quần chúng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Nguyên thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương về báo cáo chuyên đề. Dự Hội nghị chuyên đề có gần 1.000 cán bộ chủ chốt thành phố là các đồng chí thành ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành; tập thể ban chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội, các vị nhân sĩ, chức sác các tôn giáo thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ban thường vụ đảng ủy cấp trên cơ sở, các báo cáo viên dự trực tiếp tại hội trường và hàng ngàn cán bộ chủ chốt các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng viên, đoàn viên, hội viên dự tại các điểm cầu trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc mừng thầy giáo Nguyễn Văn Thanh, Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, một trong những gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc mừng thầy giáo Nguyễn Văn Thanh, Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, một trong những gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, Thành phố Hồ Chí Minh chủ động xây dựng và triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác hàng năm. Chuyên đề năm 2022 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2023 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Thành phố đã xây dựng và phát hành kế hoạch biên soạn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2022 đến năm 2025, giao Đảng ủy Học viện Cán bộ Thành phố tham mưu xây dựng các nội dung thuộc phần I, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Phần II của chuyên đề hàng năm; trong đó xác định ít nhất 2 nhiệm vụ trọng tâm của thành phố cần tập trung thực hiện hàng năm để đưa vào Phần II của chuyên đề năm; thời gian hoàn thành và gửi về các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy để góp ý là đầu Quý IV năm trước. Các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Văn phòng Thành ủy thẩm định, góp ý, hoàn chỉnh các nội dung trong chuyên đề gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy tổng hợp trình Ban Thường vụ Thành ủy. Ban Tuyên giáo Thành ủy là đầu mối chủ trì, phối hợp, tổng hợp từ các đơn vị được phân công, hoàn chỉnh chuyên đề trình Ban Thường vụ Thành ủy thông qua, tổ chức hội nghị triển khai, phát hành chuyên đề và có văn bản hướng dẫn các cấp ủy cơ sở tổ chức thực hiện.

Ba là, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả, các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, mỗi quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, mỗi chi bộ, đảng bộ xây dựng được ít nhất mỗi năm 2 mô hình tiêu biểu của cấp mình. Sau 2 năm triển khai thực hiện, đến nay, Thành phố đã xuất hiện 241 mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, thích ứng và phù hợp với quá trình phòng, chống dịch COVID-19, hoàn cảnh bình thường mới, tình hình phục hồi và phát triển kinh tế, chăm sóc về mặt sức khỏe thể chất và tinh thần cho cho đội ngũ y tế, cho những tập thể, cá nhân chịu tác động trực tiếp và gián tiếp từ đại dịch, chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân Thành phố. Dịp 19/5 năm nay, Thành phố tổ chức biểu dương 302 gương điển hình tiêu biểu (gồm 118 tập thể và 184 cá nhân) đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2022 - 19/5/2023. Đây là những tập thể và cá nhân đã được bình chọn từ hàng ngàn tấm gương học tập và làm theo Bác từ cơ sở thuộc nhiều lĩnh vực với những việc làm thiết thực, không ngừng tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, đăng ký thực hiện nhiều công trình an sinh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, đưa Thành phố sớm ổn định, hòa nhịp cùng cả nước, vượt qua muôn ngàn khó khăn thách thức, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên.

Hội nghị giao ban chuyên đề quý I năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức công vụ, nói đi đôi với làm, góp phần xây dựng và phát triển thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình”.

Thành ủy Thủ Đức tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề quý I năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức công vụ, nói đi đôi với làm, góp phần xây dựng và phát triển thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình”  

Bốn là, Thành phố đề cao thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu. Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định về miễn nhiệm, từ chức của cán bộ, điều chuyển, bố trí công tác đối với lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật hoặc uy tín giảm sút, năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu; quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nghiêm túc xây dựng kế hoạch, tự giác đăng ký những nội dung học tập, làm theo Bác cụ thể; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, cơ quan, đơn vị công tác, sinh hoạt; xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, quy hoạch, đề bạt và luân chuyển cán bộ hàng năm và đánh giá nhiệm kỳ. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Năm là, xây dựng, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố vinh dự mang tên Bác. Với mục đích tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào chiều sâu, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm phát huy đặc trưng, văn hóa, tính cách của con người Thành phố luôn năng động, sáng tạo, dám chấp nhận thử thách, nhân ái, nghĩa tình. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân Thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người Thành phố mang tên Bác”. Thành phố đang tập trung xây dựng văn hóa và con người Thành phố phát triển toàn diện gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo điều kiện cho người dân, nhất là thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên Thành phố phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, tuân thủ pháp luật, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gia đình hạnh phúc; thực hiện công tác tuyên truyền đến với cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Thành phố./.

Phan Nguyễn Như Khuê
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất