Thứ Ba, 16/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 20/10/2022 9:15'(GMT+7)

Lạng Sơn: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đã thông báo nhanh kết quả mà Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung quan trọng như: Tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2023; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023.

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất ban hành kết luận về kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023; định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất ban hành nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao các kết quả đã đạt được của 15 năm thực hiện nghị quyết; khẳng định việc tổng kết Nghị quyết 15 và ban hành nghị quyết mới là yêu cầu cần thiết để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương thực hiện  một số công việc quan trọng khác và thực hiện công tác cán bộ. 

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong tỉnh tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kết quả của hội nghị đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân; nghiêm túc, chủ động chuẩn bị nội dung, tổ chức quán triệt, phổ biến, học tập nghị quyết khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; chủ động xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch, đề án tổ chức thực hiện./.

Đức Luận

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất