Thứ Ba, 16/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 17/10/2022 14:22'(GMT+7)

An Giang triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Đảng trên các lĩnh vực công tác Tuyên giáo của Đảng

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Chủ trì tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương báo cáo nội dung làm việc với Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương báo cáo nội dung làm việc với Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương liên quan đến tình hình triển khai công tác tuyên giáo từ đầu nhiệm kỳ đến nay trên các lĩnh vực: Lý luận chính trị, Lịch sử đảng; Tuyên truyền; Văn hóa, Văn nghệ; Khoa giáo; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng; Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các đề xuất, kiến nghị với Ban Tuyên giáo Trung ương để thực hiện tốt hơn nội dung công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.  

Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã trao đổi thảo luận xoay quanh kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân hạn chế của công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian qua, nhất liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành công tác tuyên giáo; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; việc cung cấp thông tin tuyên truyền; lãnh đạo, định hướng báo chí, công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nắm và giải quyết các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW, ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay; việc triển khai công tác tuyên giáo ở cơ sở; giải đáp những đề xuất của tỉnh với Ban Tuyên giáo Trung ương; những thắc của đoàn công tác đối với tỉnh;…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc triển khai đồng bộ, khối lượng lớn công việc trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trong thời gian tới, để phát huy tốt hơn nữa những thành tích đạt được, đồng chí đề nghị Thường trực, ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Tỉnh cần sớm quan tâm chỉ đạo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh để kịp thời bổ sung, điều chỉnh chương trình, kế hoạch, các mục tiêu, nhiệm vụ cho phù hợp với điều kiện, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng phát biểu tiếp thu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng phát biểu tiếp thu.

Hai là, tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW; tập trung thực hiện quyết liệt 11 nhiệm vụ (trong đó có 08 nhiệm vụ liên quan đến ngành tuyên giáo) trong Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị.

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm quy định về nêu gương, về tiếp dân và xử lý kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị, phản ánh, khiếu kiện của Nhân dân; kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những điển hình bằng các hình thức thích hợp để mọi người học tập và noi theo.

Bốn là, tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác dự báo, nắm bắt dư luận xã hội, báo chí xuất bản, tuyên truyền, lý luận chính trị, thông tin đối ngoại, văn hóa văn nghệ, khoa giáo… Chú trọng tổng kết công tác tuyên giáo, đánh giá đúng những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc, những kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo; tích cực tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Năm là, tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 238- QĐ/TW về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Trong thời gian tới, tỉnh phải triển khai nhiều dự án lớn. Đề nghị các đồng chí quan tâm, phối hợp chặt chẽ giữa tuyên giáo và các cơ quan nhà nước có liên quan tổ chức tuyên truyền thật tốt chủ trương của tỉnh từ nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, công tác tuyên giáo đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền tạo sự thống nhất để việc triển khai các dự án phát triển kinh tế- xã hội đạt hiệu quả.

Cuối cùng về những đề xuất, kiến nghị trong phạm vi xử lý của Ban, các vụ chức năng cũng đã có giải đáp, đồng chí đề nghị các vụ, đơn vị tiếp thu các đề xuất nghiêm túc, xem xét giải quyết hoặc phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan để xem xét, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong thời gian tới.

Trường Giang, Ngọc Hân

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất