Thứ Sáu, 21/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 4/6/2024 13:59'(GMT+7)

Lãnh đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024

Công văn nêu rõ, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp (viết tắt là Kỳ thi) rất quan trọng đối với hàng triệu học sinh, diễn ra trên phạm vi cả nước, có tác động, ảnh hưởng sâu rộng và được cả xã hội quan tâm. Đặc biệt, năm 2024 là năm cuối cùng tổ chức Kỳ thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Từ năm 2025, Kỳ thi tốt nghiệp sẽ được triển khai theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Để tổ chức tốt Kỳ thi, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt Kỳ thi theo quy chế, quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, trung thực và an toàn. Quan tâm, khắc phục khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo được tham dự Kỳ thi.

Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy phối hợp với ngành giáo dục, lao động - thương binh và xã hội tăng cường tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội về Kỳ thi theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư khóa XII về "Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm".

Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các cấp tham mưu cấp ủy chủ động phát hiện, triệt phá, gỡ bỏ các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin tác động tiêu cực đến Kỳ thi. Chỉ đạo cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương chủ động thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương và địa phương về Kỳ thi; đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực về Kỳ thi; chú trọng tuyên truyền, thông tin định hướng tuyển sinh về ngành nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương.

Đối với Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương, các địa phương tổ chức tốt Kỳ thi; đẩy mạnh truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, công tác tuyển sinh đại học và giáo dục nghề nghiệp. Có phương án thi và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông cho thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006 nhưng chưa tốt nghiệp trong Kỳ thi năm 2024.

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong định hướng thông tin báo chí, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự ủng hộ của người dân trong tổ chức Kỳ thi.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tăng cường tư vấn tuyển sinh giúp học sinh lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.

Báo cáo nhanh kết quả công tác tổ chức Kỳ thi gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Giáo dục) trước ngày 20 tháng 7 năm 2024.

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất