Thứ Bảy, 15/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Ba, 23/3/2021 18:23'(GMT+7)

Lấy ý kiến về việc lập ban dân vận ở các đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối

Đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối phát biểu đề dẫn tại buổi Tọa đàm

Đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối phát biểu đề dẫn tại buổi Tọa đàm

Tới dự buổi Tọa đàm có đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước Ban Dân vận Trung ương. Các đồng chí: Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng Khối; Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối chủ trì buổi Tọa đàm. Tham dự buổi Tọa đàm có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó Bí thư, cán bộ phụ trách công tác dân vận các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

Phát biểu đề dẫn buổi Tọa đàm, đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối cho rằng, những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng các cấp ủy nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận của Đảng bộ Khối đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Vì vậy, Đảng ủy Khối đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể, đặc biệt là của người đứng đầu, vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động đối với công tác dân vận. Công tác dân vận của Đảng bộ Khối đã có những chuyển biến quan trọng, bước đầu khắc phục được tư tưởng coi nhẹ công tác dân vận của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức và người lao động trong Đảng bộ Khối đã hiểu rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận và xác định trách nhiệm cá nhân đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Tuy nhiên, theo Quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương, đảng bộ cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng trực thuộc các Đảng ủy khối Trung ương được lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc bao gồm: văn phòng, ban tổ chức, ban tuyên giáo, cơ quan ủy ban kiểm tra, nhưng lại không có ban dân vận nên triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung của công tác dân vận gặp rất nhiều khó khăn, đôi khi việc triển khai chưa kịp thời và hiệu quả.

Để đẩy mạnh hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác dân vận trong Đảng bộ Khối, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí dự Tọa đàm trao đổi, thảo luận, phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn, bất cập trong việc triển khai nhiệm vụ công tác dân vận tại các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối; sự cần thiết việc lập ban dân vận tại các đảng ủy cấp trên cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; những đề xuất, kiến nghị với Ban Dân vận Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương để xem xét trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng sửa đổi Điều 14 khoản 1 tại Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 về thi hành Điều lệ Đảng để lập ban dân vận tại các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã sôi nổi, trao đỏi, thảo luận, phát biểu với 11 lượt ý kiến sinh động, tâm huyết, trách nhiệm. Hầu hết các đại biểu cho rằng, hiện nay các đảng bộ cấp trên cơ sở không có ban dân vận như: Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải, Đảng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…, đặc biệt Đảng bộ Bộ Ngoại giao hiện quản lý gần 1,3 vạn đảng viên sinh hoạt tại 600 tổ chức đảng ở trong và ngoài nước, nếu không được thành lập ban dân vận sẽ rất khó khăn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác dân vận nhất là công tác vận động quần chúng và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Một số đảng bộ cấp trên cơ sở đã vận dụng và lập ban dân vận để trực tiếp tham mưu, giúp việc cho cấp ủy về công tác dân vận trong đảng bộ mình, song về cơ bản là làm kiêm nhiệm nhưng trong thời gian qua đã làm tốt và hiệu quả trong việc tham mưu, triển khai thực hiện về công tác dân vận của cấp ủy, giúp cấp ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức đảng và đảng viên. Từ đó, các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị với Ban Dân vận Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương xem xét trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng sửa đổi Quy định số 29-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng để lập ban dân vận tại các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu kết luận buổi Tọa đàm, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận trong các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối. Đồng chí đề nghị các đảng ủy trực thuộc phối hợp với ban cán sự đảng trong việc kiến nghị lập Ban Dân vận ở các đảng bộ; đề nghị Ban Dân vận Đảng ủy Khối tiếp thu đầy đủ các ý kiến của lãnh đạo cấp vụ thuộc Ban Dân vận Trung ương và của các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối báo cáo với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để làm căn cứ đánh giá tổng kết Quy định 29-QĐ/TW, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Ban Dân vận Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương xem xét trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng sửa đổi Quy định số 29-QĐ/TW.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất