Thứ Bảy, 20/7/2024
Bạn cần biết
Thứ Sáu, 5/6/2020 14:0'(GMT+7)

Mời thầu sản xuất bộ phim tài liệu “Báo chí Việt Nam và cuộc chiến chống Covid-19”

Căn cứ Kế hoạch số 389-KH/BTGTW, ngày 27/5/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống đại dịch Covid-19; căn cứ Quyết định số 3111B-QĐ/BTGTW, ngày 05/6/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu sản xuất bộ phim tài liệu “Báo chí Việt Nam và cuộc chiến chống Covid-19”, Ban Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống đại dịch Covid-19 thông báo mời thầu sản xuất bộ phim tài liệu “Báo chí Việt Nam và cuộc chiến chống Covid-19”.

Đơn vị trúng thầu sẽ sản xuất bộ phim tài liệu “Báo chí Việt Nam và cuộc chiến chống Covid-19 (thời lượng 30 phút), trình chiếu tại Hội nghị sơ kết công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống đại dịch Covid-19, vào ngày 16/6/2020.

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất