Chủ Nhật, 16/6/2024
Chung sức phòng chống thiên tai
Thứ Sáu, 10/12/2021 11:3'(GMT+7)

Nâng cao năng lực về phòng, chống thiên tai cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cơ sở

Đồng chí Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

Đồng chí Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

Ngày 10/12, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai cấp huyện trong việc triển khai tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực về phòng, chống thiên tai cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã” với sự tham dự của 4068 đại biểu từ 743 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố.

Qua hội nghị tập huấn này, các cấp chính quyền địa phương sẽ xác định rõ trách nhiệm trong việc đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích PCTT tại cơ sở. Đặc biệt là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện để đảm bảo trong thời gian tới 100% lực lượng xung kích trên địa bàn được đào tạo, tập huấn nâng cao các kỹ năng về phòng chống thiên tai nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tiến khi thiên tai xảy ra tại địa phương. Bên cạnh đó quán triệt các cấp trong việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Hoàn thiện mô hình hoạt động của Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã

Đồng chí Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai nhấn mạnh, mục tiêu của hội nghị nhằm hướng dẫn Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp tỉnh, thành phố các vấn đề liên quan đến mô hình tổ chức và hoạt động của đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, một số kỹ năng chuẩn bị ứng phó thiên tai, một số hoạt động cơ bản trong khắc phục hậu quả thiên tai, kỹ năng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trong ứng phó sập đổ công trình... để tập huấn cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở cơ sở đảm bảo hiệu quả, sát với đặc thù của các địa phương; hướng dẫn cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai cấp huyện nắm bắt được các nội dung cơ bản trong bộ “Tài liệu tập huấn xung kích phòng, chống thiên tai” của Ban Chỉ đạo, chủ động xây dựng giáo trình cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở đảm bảo thiết thực.

Cùng với đó, các tỉnh, thành phố nghiên cứu, chỉ đạo và hoàn thiện mô hình hoạt động của Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã và trách nhiệm của các cấp trong tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai; trang bị một số kiến thức cơ bản về công tác phổ biến tuyên truyền về phòng, chống thiên tai; hướng dẫn kỹ năng xây dựng sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai phục vụ nhiệm vụ lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, sử dụng cơ sở dữ liệu về phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai.

Đề cập đến mô hình hoạt động của Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã và trách nhiệm của cấp huyện về xây dựng, củng cố và tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, ông Trịnh Văn Khoa, Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, Tổng cục Phòng, chống thiên tai cho rằng, Đội xung kích phòng, chống thiên tai làm việc theo chế độ kiêm nhiệm với nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ và sự tham gia của các thành viên từ các cơ quan, tổ chức chính trị-xã hội ở thôn, xã.

Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã tham gia xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai của xã; tập huấn, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm của nhân dân trong phòng, chống thiên tai; theo dõi diễn biến thiên tai, báo cáo kịp thời với Trưởng ban chỉ huy xã và thông báo tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm...

UBND và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn nhân lực, trong đó, tập trung vào công tác tập huấn về kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai và từng bước trang bị công cụ, phương tiện cần thiết để đảm bảo hiệu quả an toàn cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chỉ thị của Thủ tướng cũng như các quy định của pháp luật về tổ chức, nhiệm vụ, chế độ chính sách cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai…

Duy trì chặt chẽ chế độ trực để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh văn phòng BCĐ QG PCTT, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh văn phòng BCĐ QG PCTT, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT phát biểu tại Hội nghị

Thông tin về công tác phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện, xã trong việc tập huấn, thực hành cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, Đại tá Vũ Văn Báo, Cục Dân quân tự vệ cho biết, trong thực hiện nhiệm vụ PCTT&TKCN được quy định tại Khoản 3, Điều 8, Luật Dân quân tự vệ “Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác”.

Trong những năm qua, cơ quan quân sự các cấp đã phát huy tốt vai trò làm tham mưu, chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện và huy động dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn đạt kết quả tốt, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, giúp nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định đời sống và sản xuất.

Đại tá Vũ Văn Báo nêu rõ, để tập trung nâng cao vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp và trực tiếp chỉ huy lực lượng dân quân tự vệ trong phòng, chống thiên tai, cơ quan quân sự địa phương các cấp và Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã cần chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức và huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của địa phương cần tổ chức truyền truyền giáo dục, quán triệt, học tập nâng cao nhận thức, trách nhiệm hơn nữa cho lực lượng dân quan tự vệ trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn.

Cơ quan quân sự địa phương các cấp và Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã xây dựng, rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phương án và sử dụng dân quân tự vệ làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn phù hợp với từng địa phương, có sở; tăng cường các biện pháp quản lý về lực lượng, duy trì chặt chẽ chế độ trực để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là lực lượng xung kích, lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, cảnh gác, bảo vệ các công trình thủy lợi, công trình phòng chống lụt bão kết hợp với giữ gìn an ninh trật tự…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ những vấn đề liên quan đến tài liệu tập huấn xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã được ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-TWPCTT ngày 23/7/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai; công tác phổ biến tuyên truyền về phòng, chống thiên tai; hướng dẫn xây dựng sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai phục vụ nhiệm vụ lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã và giới thiệu trang cơ sở dữ liệu về phòng chống thiên tai.../.

Tuấn Anh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất