Thứ Sáu, 21/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 1/2/2024 18:5'(GMT+7)

Ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Chiều ngày 1/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và Lễ trao Huy hiệu Đảng. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đông đảo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan.

VẬN DỤNG SÁNG TẠO, CÓ HIỆU QUẢ CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VÀO ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA CƠ QUAN

Trong Diễn văn Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, thực tiễn cách mạng sinh động 94 năm qua đã khẳng định chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đồng chí Lại Xuân Môn trình bày Diễn văn Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng.

Đồng chí Lại Xuân Môn nêu rõ, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Trung ương Đảng, những năm qua với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động, đổi mới, sáng tạo, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương luôn bám sát đường lối, chủ trương của Trung ương Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phối hợp với Lãnh đạo Ban chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; tập trung nâng cao chất lượng tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương định hướng, chỉ đạo kịp thời các hoạt động thuộc lĩnh vực tuyên giáo nhằm củng cố sự tin tưởng, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương có nhiều đổi mới, được triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt, nhất là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đảng viên, công tác dân vận, công tác phát triển Đảng được quan tâm, phát triển. Chú trọng công tác tự giám sát và giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ cơ quan. Qua đó, củng cố sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn Đảng bộ cơ quan, khích lệ cán bộ, đảng viên, người lao động nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, ngày càng vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng trong triển khai chức năng, nhiệm vụ của Ban trên lĩnh vực tuyên giáo thực sự hiệu quả, đặc biệt trên lĩnh vực định hướng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, phát huy vai trò “đi trước mở đường” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quang cảnh buổi lễ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực khẳng định, với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta tin tưởng rằng, Đảng ta sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình trong bối cảnh mới. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, như Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người... quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân... những mong ước tốt đẹp đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội và cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và đang kiên định, kiên trì theo đuổi”.

“Mừng Đảng 94 mùa Xuân, mừng đất nước đổi mới, với tinh thần và khí thế mới, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục khẳng định quyết tâm, kiên định mục tiêu mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn…”, đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh.

Đảng viên Vũ Ngọc Ánh phát biểu.

Thay mặt tuổi trẻ cơ quan phát biểu tại buổi Họp mặt, đảng viên Vũ Ngọc Ánh, chuyên viên Vụ Tổ chức - Cán bộ nêu quyết tâm của thế hệ trẻ hôm nay nối tiếp truyền thống của Ban Tuyên giáo Trung ương; xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của người Đoàn viên, người Đảng viên, người công chức, viên chức; tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, sắt son niềm tin với Đảng, với Tổ quốc và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn vững vàng, kiên định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại âm mưu diễn biến hòa bình, những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, bồi đắp lý tưởng cách mạng, học và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lại Xuân Môn và đồng chí Vũ Văn Phúc.

Sau Diễn văn và phát biểu Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, tại Lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí: Đoàn Văn Báu, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị; Vũ Trọng Hà, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đoàn Văn Báu và đồng chí Vũ Trọng Hà.

CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO GẮN BÓ SÂU SẮC, CÓ NHỮNG ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG

Phát biểu tại buổi Họp mặt và Lễ trao Huy hiệu Đảng, cùng với chúc mừng các đồng chí vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý của Đảng - Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, 94 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo gắn bó sâu sắc và có những đóng góp quan trọng với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Trong những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” đều có sự đóng góp to lớn, dấu ấn của công tác tuyên giáo.

Những thành tựu đó là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, sức lực, bản lĩnh, ý chí của các thế hệ cán bộ, đảng viên, của những thế hệ nối tiếp thế hệ những cán bộ, đảng viên Ngành Tuyên giáo. Qua 94 năm, các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo ngày càng trưởng thành, được Đảng giao các nhiệm vụ, trọng trách quan trọng; nhiều đồng chí vinh dự được trao tặng các Huy hiệu 60 năm, 50 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Những thành quả các thế hệ cha anh đã dày công gây dựng suốt 94 năm qua luôn là động lực để đội ngũ cán bộ tuyên giáo hôm nay tiếp tục vững bước đi lên, viết tiếp những trang sử vẻ vang của Ngành, của Ban trong giai đoạn mới, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục phát huy vai trò của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với công tác xây dựng Đảng, theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, cần phải phát huy thật tốt những thành tựu, bài học kinh nghiệm đã có; khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay. Đồng thời, cần nỗ lực phấn đấu thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt việc tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 3 trọng tâm là học tập, nêu gương và làm theo, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định về nêu gương của Đảng.

Làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có những đóng góp tích cực, hiệu quả hơn nữa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin trong Nhân dân. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; tích cực xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Hai là, trước mắt, trong những ngày đầu Xuân, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Hướng dẫn và tổ chức thật tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, trong đó nêu bật sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành, địa phương, các cấp chính quyền trong thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết; tăng cường tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của Nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông, sử dụng pháo và vật liệu nổ, phòng chống dịch bệnh.

Đồng thời chuẩn bị tốt các nội dung, vấn đề liên quan để tổ chức thành công Hội nghị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học Xuân Giáp Thìn 2024 và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024.

Một tiết mục trong chương trình văn nghệ chào mừng.

“Trong không khí chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi mong rằng các cán bộ, đảng viên trong Ban luôn nêu cao và phát huy tinh thần gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; thường xuyên trau dồi, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để xây dựng Đảng bộ đoàn kết, vững mạnh, tiếp nối thế hệ cha anh đi trước và những đảng viên ưu tú được trao Huy hiệu Đảng hôm nay”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh./.

Tin, ảnh: THẾ HOÀNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất