Thứ Tư, 24/7/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Hai, 26/7/2021 10:17'(GMT+7)

Ngọc Biên (Trà Vinh): Làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới

Lãnh đạo UBND xã Ngọc Biên tuyên dương các cá nhân đóng góp tích cực cho các phong trào ở địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Ngọc Biên tuyên dương các cá nhân đóng góp tích cực cho các phong trào ở địa phương.

Xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) là 1 trong 2 xã được Huyện ủy Trà Cú chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Xãcó đông đồng bào Khmer, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, thu nhập còn rất thấp,tỷ lệ hộ nghèo còn cao,qua điều tra theo chuẩn đa chiều năm 2016 có 485 hộ chiếm 21,55 %. Đây là một trong những tiêu chí khó đang đặt ra cho Đảng bộ xã trong quá trình thực hiệncác tiêu chí xã nông thôn mới. Từ đó, Đảng bộ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh chỉ đạo với quyết tâm cao.

Vận dụng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Ngọc Biên thống nhất chọn mô hình “Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc Khmer gắn với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, trong đó, tập trung là đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, các ấp, phải có sự quan tâm sâu sắc và quyết tâm cao trong công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân, tập trung thực hiện hoàn thành tiêu chí số 10 và tiêu chí 11 trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện mô hình, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát động cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong xã về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về ý nghĩa việc xây dựng mô hình, những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với điều kiện thực tế. Đi vào thực hiện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã tập trungchỉ đạo, tổ chức chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, quy hoạch 2 tiểu vùng sản xuất trọng điểm để sản xuất 2 vụ lúa 1 vụ màu, 1 vụ lúa 2 vụ màu. Hằng năm, Đảng ủy chỉ đạo đưa diện tích màu luân canh xuống chân ruộng lúa trên 800 ha chủ yếulà cây đậu phộng, cây bắp, ớt chỉ thiên. Mỗi năm, tập trung chỉ đạo, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn (trên 1.200 lao động và đi làm việc trong và ngoài tỉnh trên 3.000 lao động). Các năm qua, xã vận động 21 hộ có đất nhiều cho 37 hộ không đất mượn sản xuất1 - 2 vụ màu. Chỉ đạo duy trì Mô hình “thực hành tiết kiệm và nuôi heo đất trong cán bộ, đảng viên và giáo viên ở các trường hỗ trợ cho học sinh nghèo, mô hình vận động hỗ trợ từ thiện cho hộ nghèo” (tổng trị giá trên 4,2 tỷ đồng). 

Chỉ đạo phát huy có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn Chương trình 135, các nguồn vốn giải quyết việc làm do các hội đoàn thể làm chủ dự án, kết quả đã hỗ trợ phát triển sản xuất cho 109 hộ nghèo, với số tiền hơn 1,5tỷđồng, 100 hộ cận nghèo, với số tiền hơn 1,1tỷđồng, 52 hộ mới thoát nghèo với số tiền 517 triệu đồng; phát động mô hình đăng ký thoát nghèo bền vững có 7/7 ấp tổ chức thực hiện. Ngoài ra,Đảng ủy xã còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ cho học sinh nghèo hơn 46.800 quyển tập2.300 cây viết, 27 suất học bổng cho học sinh nghèo, 4.321 phần quà cho hộ nghèo và học sinh nghèo,tổngtrị giá hơn01 tỷđồng

Những cách làm và kết quả nêu trên đã có sự tác động rất tích cực đến công tác giảm nghèo, đến cuối năm 2020 trên địa bàn xã giảm từ 485 hộ xuống còn 40 hộ nghèo, từ 21,55% xuống còn 1,69% hộ nghèo; đảng viên toàn xã không còn trường hợp là hộ nghèo, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 35.000.000 đồng/người/năm đến năm 2020 tăng lên 60.153.000 đồng/người/năm góp phần thực hiện đạt tiêu chí số 10 (thu nhập) và tiêu chí số 11 (hộ nghèo) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, hiện nay xã đã hoàn thành 19/20 tiêu chí và phấn đấu hoàn thành việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. 

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra cho nhiệm kỳ 2020 -2025, trong đó có chỉ tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, Đảng bộ xã Ngọc Biên sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóanăm 2021 về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, chuyên đề hằng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII);phát huy tốt vai trò người đứng đầu trong việc chỉ đạo học tập và xây dựng kế hoạch làm theo, đồng thời thực hiện việc rà soát bổ sung, chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm của từng chi bộ. Đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ để thảo luận lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục, lấy cái tốt, cái tích cực đẩy lùi cái xấu và cái tiêu cực. 

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác nhằm tạo ra ý thức tự giác, tự tu dưỡng rèn luyện nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. 

Phát huy các việc làm có tính sáng tạo, cách làm hay có hiệu quả nhân lên thành phong trào, mỗi tập thể phải xây dựng được mô hình, mỗi cá nhân phải có phần việc làm theo, trong đó chú trọng mô hìnhphát triển kinh tế - xã hội,giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tạo mọi điều kiện cho hộ nghèo phát triển, tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống của người dân trong vùng đồng bào Khmer tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đảng uỷ chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và nghiêm túc việc học tập,làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các chi bộ trực thuộc, đánh giá đúng kết quả thực hiện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.Đồng thời kịp thời biểu dương những gương điển hình có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khuyến khích và tạo sức lan tỏa mạnh mẻ trong nội bộ và ngoài cộng đồng xã hội./.

Nguyễn Văn Dũ

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trà Vinh

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất