Chủ Nhật, 21/4/2024
Hỏi - Đáp
Thứ Bảy, 2/6/2018 5:36'(GMT+7)

Những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018)?

Đáp: Ngày 13-4-2008, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018).
Theo đó, có một số hoạt động tuyên truyền kỷ niệm như sau:
Ở cấp Trung ương, sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương, tôn vinh các “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng lao động” qua các thời kỳ, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu sau hơn 30 năm đổi mới. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay”. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thông tấn xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện Triển lãm ảnh “Bác Hồ với các phong trào Thi đua yêu nước” và phát hành cuốn sách ảnh “70 năm thi đua yêu nước”: Các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các hoạt động được phân công trong Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc được ban hành kèm theo Quyết định số 346/ QĐ-TTg ngày 27-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, lưu ý làm tốt những việc trọng tâm sau:
- Tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt với những nội dung và tiêu chí rõ ràng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. - Tổ chức gặp mặt, giao lưu, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5) và Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11-6).
- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các phương tiện cổ động trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao,… Ngoài ra, tùy theo điều kiện cụ thể, có thể tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
 

TG 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất