Thứ Năm, 13/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 18/10/2023 18:39'(GMT+7)

Phải có hành động quyết liệt, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Nguyễn Văn Thể tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Nguyễn Văn Thể tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Triển khai Kế hoạch thi chính luận năm 2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động Cuộc thi trong toàn Đảng bộ Khối một cách bài bản, khoa học và đạt nhiều kết quả rất tích cực.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Cuộc thi, đã có trên 3.700 tác phẩm thuộc 3 loại hình (báo; tạp chí; phát thanh/truyền hình/video clip) do 52/61 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương gửi tham dự Cuộc thi. Trong đó, nhiều đảng bộ có hàng trăm bài gửi tham gia (như: Đảng bộ Bộ Ngoại giao; Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải; Đảng bộ Bộ Công Thương; Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đảng bộ Bộ Nội vụ; Đảng bộ Bộ Tài chính; Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…).

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đặc biệt, có nhiều tác phẩm dự thi của người nước ngoài công tác ở đại sứ quán các nước tại Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài gửi tham gia Cuộc thi. Điều này là mình chứng về sức lan tỏa sâu rộng của Cuộc thi, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về hệ thống chính trị của Việt Nam, từ đó góp thêm tiếng nói ủng hộ Việt Nam trên trường quốc tế.

Ban Tổ chức Cuộc thi đã tiến hành đánh giá, thẩm định bài bản, nghiêm túc, chất lượng qua các vòng sơ khảo, chung khảo và lựa chọn được 51 tác phẩm tiêu biểu để trao giải thưởng trong ngày hôm nay. Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Bằng khen cho 16 đảng bộ trực thuộc có thành tích tổ chức tốt Cuộc thi.

Thành công của Cuộc thi đã thực sự là một điểm nhấn quan trọng của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc trong việc thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII. Thông qua đó, khẳng định ý thức, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã hưởng ứng tích cực, tham gia Cuộc thi rất chủ động, sáng tạo, kịp thời và hiệu quả và chúc mừng các tập thể tiêu biểu và các tác giả, tập thể tác giả được trao giải.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương bao gồm các đảng bộ có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có hành động quyết liệt, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đa dạng hóa nội dung và phương thức tiến hành để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Do đó, trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đảng ủy trực thuộc quan tâm, thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tinh thần gương mẫu, tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Gắn việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống” trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tăng cường đối thoại dân chủ, công khai.

Thứ hai, Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng về báo chí, truyền thông tăng cường công tác tập huấn, nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm; kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo, các nhóm chuyên gia, nhất là về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; kỹ năng viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với các đối tượng độc giả trong tiếp nhận thông tin.

Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi năm 2023 và đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả thuộc thể loại Tạp chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi năm 2023 và đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả thuộc thể loại Tạp chí.

Thứ ba, đẩy mạnh việc đăng tải, tuyên truyền rộng rãi thông qua hệ thống báo, tạp chí, trang, nhóm để lan tỏa những tác phẩm dự thi có chất lượng tốt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên Internet, mạng xã hội. Tổ chức các cuộc trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm tổ chức Cuộc thi giữa đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Nghiên cứu cơ chế khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia. Tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo những nhân tố tích cực, có triển vọng được phát hiện thông qua Cuộc thi để hình thành đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên phục vụ công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận báo chí, truyền thông, Internet, mạng xã hội.

Thứ tư, bám sát kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, bất cập vừa qua, nghiên cứu tiếp tục duy trì Cuộc thi chính luận với những hình thức và cách làm sáng tạo hơn nữa, qua đó giúp cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối nâng cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm xây dựng và bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, phát huy, lan tỏa tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, nghị lực quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng Sản Phạm Minh Tuấn trao giải Nhất cho tác giả thuộc thể loại Phát thanh/ Truyền hình/ Video clip.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng Sản Phạm Minh Tuấn trao giải Nhất cho tác giả thuộc thể loại Phát thanh/ Truyền hình/ Video clip.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Cuộc thi, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trân trọng cảm ơn và tiếp thu toàn diện các ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tại buổi Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi.

Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục phối hợp với 5 cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương chỉ đạo tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng kết quả của Cuộc thi, đặc biệt là các tác phẩm đạt giải thưởng Cuộc thi năm nay đến các tổ chức đảng và toàn xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trên cơ sở kết quả Cuộc thi, tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối. Trong đó cần quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, nhất là sử dụng Internet và mạng xã hội tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể tiếp thu các ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể tiếp thu các ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị cấp ủy các cơ quan nghiên cứu về lý luận chính trị lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan nghiên cứu, nghiên cứu kỹ, tận dụng tối đa các ý tưởng từ các tác phẩm để bổ sung và phát triển lý luận, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm và Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên trao thưởng cho tác giả “Người nước ngoài có tác phẩm dự thi chất lượng”, “Tác phẩm có tính lý luận, nghiên cứu chuyên sâu”, “Tác phẩm có hình thức trình bày sáng tạo”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm và Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên trao thưởng cho tác giả “Người nước ngoài có tác phẩm dự thi chất lượng”, “Tác phẩm có tính lý luận, nghiên cứu chuyên sâu”, “Tác phẩm có hình thức trình bày sáng tạo”.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã lựa chọn, trao giải cho 51 tác phẩm, trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 11 giải Khuyến khích thể loại Tạp chí; 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 11 giải Khuyến khích thể loại Báo; 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 8 giải Khuyến khích thể loại Phát thanh/truyền hình/video clip.

Ban Tổ chức cũng đã trao phần thưởng cho 3 tác phẩm “Người nước ngoài có tác phẩm dự thi chất lượng”, “Tác phẩm có tính lý luận, nghiên cứu chuyên sâu”, “Tác phẩm có hình thức trình bày sáng tạo”.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Bằng khen đối với 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Cuộc thi.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất