Thứ Năm, 20/6/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Ba, 19/7/2022 15:50'(GMT+7)

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2022

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số văn bản quy định mới liên quan đến công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT như: Quyết định số 546/QĐ-TTg về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025, Nghị quyết số 69/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu, ...

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì phiên thảo luận tại Hội nghị

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì phiên thảo luận tại Hội nghị

Theo đó, BHXH Việt Nam đã ban hành văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác thu, quản lý tiền chậm đóng; xây dựng lộ trình phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện công tác thu, giảm nợ, phát triển đối tượng tham gia. BHXH các tỉnh, thành phố đã nghiêm túc thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng.

Kết quả là, tính đến ngày 30/6/2022, đã có 16,821 triệu người tham gia BHXH, trong đó, BHXH bắt buộc là 15,498 triệu người, đạt 91,7% kế hoạch; BHXH tự nguyện 1,323 triệu người, đạt 58,1% kế hoạch, đạt khoảng 34% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; 86,537 triệu người tham gia BHYT, đạt 94,3% kế hoạch, đạt tỷ lệ 87,4% dân số tham gia BHYT.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế nhất định. 06 tháng đầu năm, có 15 tỉnh, thành phố giảm số người tham gia BHXH bắt buộc so với tháng 12/2021; việc tổ chức thanh tra đột xuất các đơn vị nợ từ 03 tháng trở lên đạt kết quả thấp; nhiều Đại lý thu còn chậm trễ trong việc nộp hồ sơ, tiền đóng cho cơ quan BHXH dẫn đến người tham gia chậm có thẻ BHYT...

Với mục tiêu phấn đấu phát triển 1,4 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 954 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện; 5,2 người tham gia BHYT, tỷ lệ nợ giảm còn 2,78%, thời gian qua, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị, trong khuôn khổ Hội nghị, các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố phải thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động, đổi mới tư duy công tác vì nhiệm vụ chung để quán triệt, chỉ đạo cán bộ, viên chức tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương để tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, các tổ chức ủy quyền thu, phân công giao trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo, cán bộ, viên chức để thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đến 31/12/2022 hoàn thành các chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao. Phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc về BHXH Việt Nam để giải quyết.

Các ban nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời đề xuất, tháo gỡ vướng mắc để BHXH các tỉnh, thành phố triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung hướng dẫn.

Các tổ chức ủy quyền thu thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH để triển khai thực hiện. Củng cố, hoàn thiện mạng lưới, cơ sở vật chất để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh truyền thông - “chìa khóa” phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban quản lý Thu-Sổ thẻ đã giới thiệu tới BHXH các địa phương về nội dung Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXH. Trong đó, có nhiều vấn đề mới được cập nhật như: Khái niệm về đại lý thu BHXH, BHYT trước đây sẽ được thay thế bằng tổ chức dịch vụ thu; dùng cụm từ nhân viên thu BHXH, BHYT thay thế cho nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT trước đây. Về hợp đồng cũng có sự thay đổi khi dùng cụm từ "hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT" thay cho "hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT". Bên cạnh đó, các yêu cầu về hợp đồng cũng được điều chỉnh như: Thời hạn; bảo lãnh hợp đồng; phân cấp ký kết, gia hạn hợp đồng…

Về dự thảo hướng dẫn Quy trình khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, Ban Quản lý Thu-Sổ, thẻ cho hay, dự thảo lần này có 3 nội dung mới cần lưu ý gồm: Thứ nhất là thống kê, cập nhật toàn bộ các đơn vị, cá nhân có sử dụng lao động trên địa bàn hình thành dữ liệu đơn vị, NLĐ chưa tham gia làm căn cứ khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. Thứ hai là về thời gian thực hiện thường xuyên và phân theo quy mô, phạm vi để quy định thời hạn hoàn thành trong từng năm. Thứ ba là do BHXH cấp tỉnh/BHXH huyện chủ trì, mời thêm các đoàn thể, tổ chức-chính trị và đặc biệt có sự tham gia của Công an xã, Công an phụ trách địa bàn, khu vực tham gia một số công đoạn của quy trình.

Bên cạnh đó, là các quy trình mới về rà soát, cập nhật thông tin, hoàn thiện dữ liệu đơn vị, NLĐ chưa tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; Quy trình về tổ chức khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. Trong đó, có các nội dung trọng tâm như: Tổ chức hội nghị; làm việc trực tiếp với đơn vị; triển khai công tác thanh tra, kiểm tra; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để đề nghị xử lý hình sự…

Cũng tại Hội nghị, Trung tâm Truyền thông (BHXH Việt Nam) trình bày tham luận “Đổi mới nội dung, hình thức công tác truyền thông, phát triển người tham gia BHXH, BHYT”. Theo đó, công tác truyền thông được xác định là “chìa khóa” để thực hiện hiệu quả việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Chính vì vậy, trong thời gian tới, công tác truyền thông cần tiếp tục được quan tâm, chú trọng để dân hiểu, dân biết, dân tin, dân nghe, dân theo, dân làm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Gắn công tác truyền thông với phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và truyền thông, vận động người lao động đã nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tiếp tục tham gia BHXH, BHTN, BHYT khi quay trở lại thị trường lao động.

Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT; tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị liên quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; tích cực huy động, vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ người dân đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đầu mối của các bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan truyền thông, báo chí triển khai truyền thông chính sách BHXH, BHYT.

Trong phiên thảo luận tại Hội nghị, các ý kiến phản ánh những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở đã được Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, các ban nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam giải đáp, hướng dẫn thỏa đáng, nhằm đảm bảo sự thống nhất trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn theo đúng quy định của Ngành.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu khẳng định công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Ngành BHXH Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc đề nghị BHXH các địa phương cần nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình phát triển người tham gia BHXH, BHYT tại địa phương so với mức bình quân chung của cả nước để có những giải pháp, định hướng nhằm hoàn thành, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022./.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất