Thứ Năm, 25/7/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Ba, 1/8/2023 15:43'(GMT+7)

Phát động Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường ngành Công Thương lần thứ 2

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương

Tham dự Lễ phát động có đồng chí Nguyễn Hồng Diên – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Nguyễn Đức Lợi – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường theo hướng tăng cường quản lý tài nguyên, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, thích ứng với các cam kết hội nhập, vì sự phát triển bền vững của đất nước, thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp nhằm kiểm soát môi trường của ngành trong phạm vi được giao quản lý.

Theo đó, Bộ đã ban hành và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản, chính sách về bảo vệ môi trường, nhất là lĩnh vực liên quan các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xây dựng các chính sách để trinể khai các quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Tích cực tham mưu, tư vấn, góp ý trong việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật… về lĩnh vực môi trường ngành Công Thương. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mới, quản lý, kiểm soát nguồn thải trong các ngành trọng điểm như năng lượng (điện, than, xăng dầu), các ngành công nghiệp như thép, hóa chất, sản xuất phân bón, khai thác chế biến khoáng sản, giấy, da giầy, thực phẩm…. hướng tới giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong các hiệp định tự do thương mại; bảo vệ môi trường trong sản xuất, lưu thông, phân phối, bán lẻ hàng hoá…Đặc biệt, trong xây dựng và triển khai Quy hoạch Điện VIII, Bộ Công Thương đã luôn gắn với quá trình chuyển đổi nền kinh tế đất nước theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp. Chuyển dịch năng lượng phù hợp với xu hướng quốc tế và đảm bảo bền vững, công bằng, công lý.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm góp phần thay đổi nhận thức cũng như hành động của toàn ngành trong công tác bảo vệ môi trường.

Tiếp nối thành công của Cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường ngành Công Thương” tổ chức lần đầu vào năm 2016, năm nay, Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường ngành Công Thương lần thứ 2 nhằm tổng kết những kết quả đạt được, lan toả, tôn vinh những kinh nghiệm, mô hình, sáng kiến, góp ý hữu ích cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương thông qua các tác phẩm báo chí, truyền thông.

“Cuộc thi là cơ hội tốt cho các nhà báo chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông; công dân Việt Nam trong, ngoài nước tham gia nhằm chung tay lan toả những chủ trương, chính sách, thông điệp mới của Đảng, Nhà nước, của ngành Công Thương trong công tác bảo vệ môi trường với tinh thần “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”, “Lấy bảo vệ sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu” – Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Để cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương năm 2023, lần thứ 2 đạt hiệu quả cao, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị cần tập trung theo các nội dung sau:

Một là, tập trung tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường nói chung và trong ngành Công Thương nói riêng; nhất là những chủ trương, chính sách mới về phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng sạch, phòng chống biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện các cam kết quốc tế.


Các đại biểu tham dự  Lễ phát động Cuộc thi.

Đồng thời, phản ánh những thành tựu đạt được và những khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương; chỉ ra nguyên nhân (nhất là nguyên nhân chủ quan), từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững, đặc biệt trong các lĩnh vực về công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, an toàn thực phẩm, an toàn môi trường công nghiệp…

Hai là, phát hiện, biểu dương các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và cá nhân có nhiều cống hiến, thành tích và nỗ lực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hữu ích, góp phần đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương; đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và ngành Công Thương trong công tác bảo vệ môi trường; qua đó, khẳng định và nhân rộng, lan toả những mặt làm tốt và các tập thể, cá nhân điển hình.

Ba là, phổ biến kiến thức, giới thiệu công nghệ tiên tiến, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường ở các ngành, lĩnh vực nói chung và ngành Công Thương nói riêng; chia sẻ các mô hình hay, kinh nghiệm quý trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng.

Để Cuộc thi được triển khai có hiệu quả, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài Ngành tham gia, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã giao nhiệm vụ cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể và lãnh đạo các đơn vị trong toàn Ngành. Đồng thời đề nghị Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Ban Giám khảo cuộc thi cần làm việc khẩn trương, công tâm để bảo đảm Cuộc thi được chính xác, khách quan, công bằng, lựa chọn được những tác phẩm, cá nhân, tập thể tiêu biểu nhất.