Thứ Ba, 21/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Chủ Nhật, 30/7/2023 19:0'(GMT+7)

Hậu Giang tự hào truyền thống 93 năm công tác tuyên giáo của Đảng

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Công Lý Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng cho 7 đồng chí, vì đã có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Công Lý Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng cho 7 đồng chí, vì đã có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng

Ôn lại truyền thống 93 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang nhấn mạnh: Ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo là bộ phận không thể tách rời, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân ta đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng.

Phát huy truyền thống ấy, gần 20 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự tin yêu của Nhân dân, cùng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của các thế hệ cán bộ, người lao động tuyên giáo, ngành tuyên giáo tỉnh Hậu Giang từng bước trưởng thành và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng. Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, quyết tâm, khát vọng”, ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo của tỉnh luôn bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương thức hoạt động.

Toàn ngành Tuyên giáo Hậu Giangđã nỗ lực, phấn đấu, chủ động, đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, trong đó có nhiều nội dung quan trọng, đột phá về chính trị, tư tưởng và đạo đức, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Tiêu biểu như tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt, nội dung 2 tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh đó, ngành cũng tham mưu cấp ủy đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai, tuyên truyền và sơ, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy với tinh thần chủ động, nghiêm túc, kỹ lưỡng, chặt chẽ, khoa học.

Với những kết quả nổi bật đó, ngành tuyên giáo tỉnh đã thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, tiếp tục đảm nhận vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần quan trọng ổn định chính trị - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh, khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững.

“Thời gian tới, để triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, toàn ngành tuyên giáo tỉnh nhà cần tiếp tục thực hiện tốt phương châm, khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, đổi mới, quyết tâm, khát vọng”. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành tỉnh cần phải tâm huyết, trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới; phải có khát vọng cống hiến, khát vọng vươn lên, khát vọng về một Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước; đồng thời phải có những hành động cụ thể, quyết liệt để biến khát vọng trở thành hiện thực”, đồng chí Lê Công Lý nhấn mạnh.

Tại buổi họp mặt, thừa ủy quyền của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Công Lý Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng cho 7 đồng chí, vì đã có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng./.

T. Hương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất