Thứ Tư, 12/6/2024
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ Sáu, 23/12/2022 8:2'(GMT+7)

Phát huy sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên giới thiệu về cột mốc 113 tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang-Pang Hốc cho các em học sinh.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên giới thiệu về cột mốc 113 tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang-Pang Hốc cho các em học sinh.

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển internet và lượng người truy cập, sử dụng các trang mạng xã hội cao nhất thế giới. Lợi dụng điều này, các thế lực thù địch, phản động đã nhanh chóng chuyển trọng tâm tấn công, chống phá Đảng, chống phá chế độ sang mặt trận hoàn toàn mới đó là trên không gian mạng.

Thông qua internet và mạng xã hội, chúng đã thiết lập hàng nghìn trang website, blog, tài khoản facebook, trang fanpage…, mà hầu hết máy chủ đặt ở nước ngoài để từ đó tổ chức các chiến dịch tuyên truyền, phát tán với tần suất và số lượng lớn các tin, bài bình luận, video clip có nội dung xấu, độc… Với chiêu bài tăng cường chống phá từ bên trong kết hợp với bên ngoài, thật giả lẫn lộn, mưa dầm thấm lâu chúng chú trọng đăng tải các ý kiến trái chiều, đi ngược chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta, kích động gây dư luận xấu, tạo mâu thuẫn xã hội, qua đó phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, không còn phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, bôi nhọ tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phủ nhận các thành quả đã đạt được, chống phá sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Thủ đoạn được các thế lực thù địch sử dụng hết sức tinh vi, gian xảo. Không chỉ tung hỏa mù bằng các thông tin bịa đặt, vô căn cứ, chúng còn sử dụng những thông tin, sự kiện có thật nhưng đã được chỉnh sửa, thêm thắt tình tiết cài cắm thông tin giả một cách khéo léo để ngụy tạo, bóp méo nội dung với ý đồ đen tối để đăng tải tràn lan trên mạng với lời quảng cáo là những “thông tin chính thống”, khai thác từ “nguồn tin cậy, đã được kiểm chứng”; lập ra các trang giả mạo Cổng thông tin của Chính phủ và các bộ, ngành để đăng tải tin sai sự thật nhằm kích động, đánh lừa người sử dụng mạng xã hội, trong đó không chỉ những người dân thiếu thông tin, thiếu hiểu biết hay giới trẻ chưa có được nhận thức đầy đủ về các vấn đề chính trị-xã hội mà ngay cả những người dân có trình độ nhận thức và học vấn nếu thiếu tỉnh táo, cảnh giác.

Từ đó mưu đồ tạo dựng nhận thức sai lệch, hoài nghi, gieo rắc ngờ vực, chia rẽ nội bộ, kích động, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, cổ súy, tung hô chủ nghĩa tư bản, nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa…

Không khó để nhận diện mục đích thực sự mà các thế lực thù địch hướng tới khi thiết lập, tăng cường và mở rộng tấn công trên không gian mạng. Chúng muốn lợi dụng mạng xã hội - nơi được coi là không gian mở, thiếu sự kiểm soát nội dung đăng tải để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch. Chúng muốn hướng dư luận đến những nhận thức sai lầm về tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, nghi ngờ tư tưởng Hồ Chí Minh, hoài nghi tính đúng đắn trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mất lòng tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Từ những nhận thức sai lầm bị tiêm nhiễm khi tham gia mạng xã hội, nhiều người dễ nảy sinh tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” để rồi các đối tượng xấu thừa cơ lôi kéo dụ dỗ họ tham gia vào các hoạt động chống phá Đảng, chống phá chế độ. Điều này cũng có nghĩa là nhân dân đã trở thành đối tượng tấn công chính của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Trước thực tế này, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách nhằm phát huy vai trò của các chủ thể nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề phát huy vai trò và sức mạnh của nhân dân. Đặc biệt, ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", trong đó xác định rõ: đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân.

Ngày 12/6/2018, Luật An ninh mạng được ban hành và chính thức có hiệu lực từ 1/1/2019 cũng đã đưa ra những quy định cụ thể về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đồng thời khẳng định các chính sách của Nhà nước về an ninh mạng nói chung. Tại Điều 3 Chính sách của Nhà nước về an ninh mạng, nhấn mạnh vai trò quản lý của Nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan, trong đó Nhà nước đặc biệt khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng bao gồm cả việc đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng để bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Thực tiễn này cho thấy, Đảng và Nhà nước ta xác định rõ trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bên cạnh vai trò của cả hệ thống chính trị rất cần sự tham gia của toàn thể nhân dân bởi đây là lực lượng nòng cốt, trực tiếp hằng ngày đối diện với sự tấn công của các thế lực thù địch trên mọi lĩnh vực, dưới nhiều hình thức, nhất là trên không gian mạng.

Chính nhờ vậy, thời gian qua Đảng và Nhà nước đã tăng cường huy động sự tham gia của các thành phần trong xã hội, không phân biệt tuổi tác, giới tính, tôn giáo, ngành nghề cùng phát huy tính chủ động, tích cực tham gia cuộc đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Đứng trước những quan điểm, sai trái, thù địch, trước những luồng thông tin xấu, độc được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên không gian mạng, nhiều người dân đã sử dụng các trang mạng xã hội của mình để đấu tranh trực diện, phản bác một cách mạnh mẽ, không khoan nhượng, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng tích cực tuyên truyền, chia sẻ những thông tin đúng đắn, chính xác về bản chất cách mạng khoa học, nội dung cơ bản và giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thông tin đúng đắn về các vụ việc được quan tâm để không bị kẻ xấu xuyên tạc, thổi phồng. Việc tham gia phổ biến, tuyên truyền những thông tin đầy đủ, chính xác của đông đảo người dân đã góp phần đấu tranh, phản bác một cách hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc trên không gian mạng.

Điều đáng mừng là từ những hành động đấu tranh đơn lẻ ban đầu của một số cá nhân, sau một thời gian với sự định hướng của Đảng, Nhà nước, của các cơ quan chức năng, cũng như sự nhận thức đúng đắn của mỗi người, cuộc đấu tranh “chống giặc trên không gian mạng” đã huy động được sự tham gia của đông đảo người dân từ khắp mọi miền đất nước, thậm chí cả người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài cũng như người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Một cộng đồng tự nguyện đã liên kết lại với nhau để tạo nên một phong trào đấu tranh tự giác, chủ động, tích cực với mức độ lan tỏa rộng lớn, mạnh mẽ, hiệu quả, đem lại nhiều kết quả tích cực.

Rất nhiều các kênh thông tin bẩn, xấu độc lan truyền các quan điểm sai trái, thù địch trước sự phản bác tấn công mạnh mẽ của nhân dân đã bị vạch trần, buộc phải giảm bớt tần suất cũng như mật độ xuyên tạc, chống phá. Nhiều đối tượng phản động chống phá bị vạch mặt, chỉ tên đã buộc phải im hơi lặng tiếng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tình trạng một số người dân vì thiếu thông tin hiểu biết hoặc nhẹ dạ, cả tin, trong đó có không ít thuộc giới trẻ do chưa có đủ trải nghiệm, kinh nghiệm và nhận thức đúng đắn về nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nên dễ tin theo những luận điệu sai trái, thù địch. Từ đó, họ vô tình tham gia phổ biến, lan truyền những quan điểm xấu độc để rồi không lường hết hậu quả. Do đó, trong thời gian tới cần phải tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa vai trò, tính chủ động, sức mạnh của người dân trong cuộc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tăng cường giáo dục, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân tin tưởng vào Đảng, chế độ, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, giúp người dân có kỹ năng, kiến thức để nhận diện thấu đáo những âm mưu, thủ đoạn chống phá, từ đó chủ động, tự giác, tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, các luồng quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới và các nguyên tắc xây dựng Đảng..

Tăng cường giám sát, kiểm soát từ đó tiến tới loại bỏ các trang mạng lan truyền những luồng thông tin độc hại, quan điểm sai trái, thù địch để xây dựng một môi trường thông tin trong sạch trên không gian mạng. Thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện, xử lý những đối tượng tung tin sai trái, thù địch, bịa đặt và cả những đối tượng tiếp tay lan truyền những thông tin này trên không gian mạng.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với việc phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kịp thời phát hiện, biểu dương khen ngợi những cá nhân, tập thể có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong cuộc chiến chống tin giả, tin bịa đặt, sai sự thật trên môi trường mạng gây bất ổn xã hội./.

TS. HOÀNG THU TRANG (nhandan.vn)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất