Thứ Tư, 24/7/2024
Xã hội
Thứ Ba, 3/12/2019 23:11'(GMT+7)

Quyền chuyển đổi giới tính - cần một hành lang pháp lý

TS. Phan Tùng Mậu - Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam (đứng) và  PGS.TS. Hoàng Văn Tú - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội (bên phải) đồng chủ trì Hội thảo

TS. Phan Tùng Mậu - Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam (đứng) và PGS.TS. Hoàng Văn Tú - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội (bên phải) đồng chủ trì Hội thảo

Tại Hội thảo "Thực trạng và Giải pháp chính sách về quyền của người chuyển giới" chiều 3/12 tại Hà Nội, do Liên hiệp các Hội khoa học - kỹ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin phi chính phủ (NGO-IC)  tổ chức, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, các chuyên gia của Bộ Y tế, Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội và các tổ chức xã hội thuộc  Liên hiệp các Hội khoa học - kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội) đã nhấn mạnh tính cấp thiết phải có một hành lang pháp lý cho người chuyển giới (NCG) ở nước ta.