Thứ Sáu, 21/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 14/12/2021 20:15'(GMT+7)

Sẽ diễn ra Hội thảo "Văn học, nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước hôm nay"

PGS.TS. Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương trả lời báo chí. (Ảnh: TA)

PGS.TS. Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương trả lời báo chí. (Ảnh: TA)

Chiều 14/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương họp báo thông tin về Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề "Văn học, nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước hôm nay" sẽ diễn ra vào ngày 15/12 tại Hà Nội. PGS.TS. Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng chủ trì họp báo. 

Thông tin tại buổi họp báo, PGS.TS. Phan Trọng Thưởng cho biết, Hội thảo có sự tham gia của 180 đại biểu với 94 tham luận của các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cả nước; đại diện cơ quan quản lý văn học, nghệ thuật; các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành…

Hội thảo hướng tới 4 mục tiêu: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò, đóng góp của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ trong quá trình đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. 

Từ thực tiễn của từng lĩnh vực văn học, nghệ thuật, từng địa phương, đánh giá thực trạng về vai trò, đóng góp của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ với 5 vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước: Phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc; xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài; tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trên cơ sở những phân tích, đánh giá thực trạng, đưa ra những dự báo có cơ sở khoa học và thực tiễn về xu hướng, vận động, phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam thời gian tới. Đề xuất những tham vấn về giải pháp cụ thể, mang tính khả thi để văn học nghệ thuật phát huy được tốt hơn hiệu quả xã hội của mình, đóng góp cho mục tiêu hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước phồn vinh.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: TA)

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: TA)

Kết quả hội thảo dự kiến sẽ góp phần bổ sung luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn về vai trò, đóng góp của văn học, nghệ thuật để Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương báo cáo, tư vấn cụ thể giúp Đảng, Nhà nước đổi mới phương thức lãnh đạo, có những chính sách phù hợp để phát triển lĩnh vực văn học, nghệ thuật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Đồng thời, đây cũng là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu văn học, nghệ thuật và văn nghệ sĩ, cập nhật tri thức và thông tin cho đội ngũ công tác trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ…

Sau hội thảo, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương sẽ tổ chức kỳ họp thứ 10 để thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và toàn nhiệm kỳ 2016-2021; cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng dự kiến triển khai trong năm 2022 và nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 16/12./.

Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất