Thứ Tư, 24/7/2024
Xã hội
Thứ Hai, 5/4/2021 8:37'(GMT+7)

Sẽ tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2021

Phòng học công nghệ 4.0 của Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội Cơ sở 1 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh minh họa: Anh Tuấn/TTXVN

Phòng học công nghệ 4.0 của Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội Cơ sở 1 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh minh họa: Anh Tuấn/TTXVN

Dự kiến lễ tuyên dương sẽ được tổ chức vào tháng 9/2021 tại Hà Nội.

Đối tượng xét chọn là tối đa 150 học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong toàn quốc.

Tiêu chuẩn xét chọn bao gồm: Tiêu chuẩn về học tập, nghiên cứu và tiêu chuẩn về rèn luyện đạo đức, lối sống

Theo đó, tiêu chí kết quả học tập yêu cầu học sinh, sinh viên có kết quả học tập năm học 2020-2021 đạt loại xuất sắc từ 3,6/4 trở lên đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ hoặc từ 9,0/10 trở lên đối với các trường đào tạo theo niên chế.

Đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số có kết quả học tập năm học 2020-2021 đạt loại giỏi trở lên từ 3,2/4 trở lên đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ hoặc từ 8,0/10 trở lên đối với các trường đào tạo theo niên chế.

Đối với học sinh, sinh viên đoạt giải thưởng các kỳ thi quốc gia, khu vực, thế giới có kết quả học tập năm học 2020-2021 đạt từ loại khá trở lên, từ 2,5/4 trở lên đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ hoặc từ 7,0/10 trở lên đối với trường đào tạo theo niên chế.

Đồng thời, các em đạt một trong các tiêu chí sau: có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải nhất, nhì, ba cấp trường trở lên; có bài tham luận tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học từ cấp trường trở lên; có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản. Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi liên quan nghiên cứu, chuyên môn, tay nghề, khởi nghiệp, sáng tạo khoa học… cấp tỉnh trở lên.

Tiêu chí kết quả rèn luyện đạo đức là học sinh, sinh viên đạt xếp loại xuất sắc hoặc từ 90 điểm trở lên (thang điểm 100); chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, nội quy nơi cư trú và nơi học tập; không vi phạm đạo đức, pháp luật, các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương, pháp luật của nhà nước.

Cùng đó, các em đạt thêm một trong các tiêu chí sau: Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, Hội, các hoạt động tình nguyện cấp trường tổ chức trở lên; đoạt các giải Nhất, Nhì, Ba một trong các cuộc thi về nâng cao nhận thức của học sinh về kiến thức pháp luật, tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên; đoạt các giải Nhất, Nhì, Ba trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao từ cấp tỉnh trở lên.

Học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2021 được lựa chọn qua 3 cấp: trường, tỉnh và toàn quốc; được Hội đồng xét chọn học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu cấp toàn quốc theo các tiêu chuẩn đã quy định và trình lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khen thưởng, tuyên dương.

Mục đích của lễ Tuyên dương nhằm biểu dương, tôn vinh các tấm gương học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng môi trường, tạo động lực cho học sinh, sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu, phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giáo dục nghề nghiệp.

Thông qua lễ Tuyên dương hướng đến đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, phấn đấu rèn luyện tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên và xã hội về truyền thống lịch sử trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cũng như trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thông qua các hoạt động sẽ giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất