Thứ Năm, 30/5/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Năm, 15/8/2019 11:46'(GMT+7)

Sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng các điển hình tiên tiến trong toàn quân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng các điển hình tiên tiến trong toàn quân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó  Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Trần Thanh  Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  và đại diện ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng 203 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động.

TRIỂN KHAI TOÀN DIỆN, ĐỒNG BỘ CUỘC VẬN ĐỘNG

Báo cáo tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, 5 năm qua, toàn quân quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ Cuộc vận động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019).

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã đề ra nhiều nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, được cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng, thi đua thực hiện với quyết tâm, trách nhiệm chính trị cao. Cuộc vận động đã khơi dậy và phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo to lớn và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; trở thành động lực to lớn cổ vũ toàn quân đoàn kết, phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Cuộc vận động đã khơi dậy và phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo to lớn và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Cuộc vận động đã khơi dậy và phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo to lớn và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Lãnh đạo, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các chiến lược, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tập trung mọi nỗ lực xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lựa chọn và thực hiện tốt “3 khâu đột phá”, nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác. Đảng bộ Quân đội và toàn quân mẫu mực trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xung kích trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Để các nội dung, chỉ tiêu của Cuộc vận động được cụ thể hóa sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, Tổng cục Chính trị đã tham mưu với Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; biên soạn, phát hành nhiều chuyên đề để triển khai học tập trong toàn quân. Tổ chức các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh  “Bộ đội Cụ Hồ”.

Lựa chọn 366 câu nói, bài viết, lời dạy của Bác, ứng với từng ngày trong tuần, trong từng nhiệm vụ nhằm tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa ở đơn vị, với các hình thức phong phú, sáng tạo, như: Mở chuyên mục “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” trên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân; “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trên Báo Quân đội nhân dân phát động cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, “Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Quân đội anh hùng, Quốc phòng vững mạnh”; Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, báo, trang tin điện tử các đơn vị đăng tải mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy…được dư luận đánh giá cao, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân và xã hội

Các phong trào, các mô hình: “Cơ quan 5 tốt”, “Chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, tự soi, tự sửa, Mỗi ngày làm một việc tốt… được triển khai, nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Đảng bộ Quân đội và toàn quân luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, có nhiều chuyển biến tích cực về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; làm cơ sở để xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

ĐỘNG LỰC CỔ VŨ CÁN BỘ, CHIẾN SỸ THI ĐUA RÈN ĐỨC, LUYỆN TÀI

Toàn quân tập trung huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, bảo đảm đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, bảo đảm người, vũ khí trang bị, phương án luôn đồng bộ và sẵn sàng. Quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm, phức tạp, chủ động đối phó thắng lợi với các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Các phong trào thi đua: Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, mưu trí, sáng tạo. Ra sức huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, tích cực tham gia và là lực lượng chủ công, xung kích đi đầu trong phòng chống thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, rà phá, xử lý bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh; nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ có tinh thần dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các học viện, nhà trường Quân đội bám sát thực tiễn, thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, nhanh chóng đưa 5 nội dung xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới vào nội dung, chương trình giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, tập trung giáo dục sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Cuộc vận động đã khơi dậy, cổ vũ niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cơ quan tham mưu, nghiên cứu, các nhà khoa học và phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, có nhiều đóng góp cho các hoạt động quân sự, quốc phòng và sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.

 Đã nghiệm thu và đưa vào ứng dụng có hiệu quả 295 đề tài, 967 sáng kiến, 1.170 tài liệu; triển  khai 15 đề tài cấp quốc gia, chuyển tiếp 151 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, góp phần khẳng định trí tuệ, tài năng của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
Đồng chí Võ Văn Thưởng tham quan triển lãm sách tại Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tham quan triển lãm sách tại Hội nghị.

CƠ SỞ ĐỂ PHÁT HUY DÂN CHỦ

Thực hiện Cuộc vận động, các cơ quan, đơn vị thường xuyên duy trì thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cán bộ, chiến sĩ thực sự làm chủ về mọi mặt, được quan tâm, chăm lo đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần; các tiêu chuẩn, chế độ được công khai, minh bạch; bộ đội được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát và được thụ hưởng... yên tâm, phấn khởi, tin tưởng, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  Các mô hình: “Đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ đều là anh em”, “Đảo là nhà, tàu là nhà, biển cả là quê hương”, “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”… được nhân rộng, cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, đồng cam, cộng khổ, chia ngọt, sẻ bùi, toàn quân trở thành một khối thống nhất, vững chắc về ý chí và hành động. 

Kết quả xây dựng chính quy, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu có nhiều chuyển biến tiến bộ, ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc. Thực hiện phương châm “Làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh”, toàn quân đã duy trì nghiêm túc, có chất lượng 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần; đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình tiêu biểu, như: “Thực hiện theo chức trách, nêu gương trong hành động”, “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”...

XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ ĐOÀN KÊT GẮN BÓ QUÂN - DÂN

Thực hiện chức năng đội quân công tác, với tinh thần hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, địa bàn “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, làm cho dân tin, dân hiểu và làm theo; cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sẵn sàng chấp nhận hy sinh, vượt mọi gian khổ để cứu tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Là đơn vị điểm của toàn quốc trong thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đội luôn nêu cao trách nhiệm, tích cực hưởng ứng thực hiện gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Toàn quân đã tham gia sửa chữa, xây mới trên 7000 căn nhà, tặng gần 7000 nhà ngôi đại đoàn kết; 688 ngôi nhà từ mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”; 267 ngôi nhà từ mô hình “Mái ấm tình thương”, 211 ngôi nhà từ mô hình “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”; sửa và làm mới gần 2000 cầu gỗ, cầu bê tông, trên 7000 trường học, tặng 24.676 con bò giống, tăng cường 332 cán bộ Biên phòng cho các xã thuộc các tỉnh biên giới, góp phần giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân, thực hiện “quân với dân một ý chí”, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trong tình hình mới.

Văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Lực lượng Quân y toàn quân đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động, gắn với các phong trào thi đua: Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”, giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện Chương trình quân - dân y kết hợp, đã tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc cho trên 70 nghìn lượt người; hiến tặng hơn 64 nghìn đơn vị máu, đào tạo 543 y tá, y sĩ thôn, bản; củng cố 407 trạm y tế xã; tham gia phòng, chống dịch bệnh trên 216 nghìn đợt, đã ủng hộ nhiều trang, thiết bị y tế cho bệnh xá các xã vùng sâu, vùng xa; tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc nổi bật là đã triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2, số 1 tới phái bộ Nam Xu-đăng, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam và QĐND Việt Nam trên trường quốc tế.

 

Triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, với số tiền trên 344 tỷ đồng, nhận phụng dưỡng, chăm sóc 1.969 Mẹ Việt Nam Anh hùng; tích cực triển khai thực hiện Đề án 515 của Chính phủ, đã tìm kiếm, quy tập, an táng 11.355 hài cốt liệt sỹ trong và ngoài nước, góp phần xoa dịu nỗi đau để lại sau chiến tranh.
 

NỀN TẢNG QUAN TRỌNG XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ

Tại Hội nghị, Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động.

Đồng chí đã biểu dương tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức khắc phục khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là 203 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn quân được tôn vinh dịp này. Quá trình thực hiện Cuộc vận động đã góp phần tô thắm danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" - biểu tượng cao đẹp, nét văn hóa độc đáo, riêng có của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phân tích bối cảnh tình hình mới với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả thiết thực Cuộc vận động, đồng chí Ngô Xuân Lịch yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai Cuộc vận động theo theo đúng mục tiêu, yêu cầu đã được Thường vụ Quân ủy Trung ương xác định, coi đây là nền tảng quan trọng trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân, thực hiện Cuộc vận động một cách tự giác, trách nhiệm.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân, thực hiện Cuộc vận động một cách tự giác, trách nhiệm.

Cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân, thực hiện Cuộc vận động một cách tự giác, trách nhiệm; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. "Việc nêu gương phải thường xuyên, liên tục, thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi, từ nhận thức tới hành động, từ việc lớn tới việc nhỏ, đặc biệt là nêu gương trong rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Đồng thời, nội dung, chỉ tiêu của Cuộc vận động cần được tiếp tục cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo; lựa chọn đúng, trúng khâu đột phá, hướng vào việc khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm của cơ quan, đơn vị; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhất là ở cấp cơ sở.

Các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay... cần được quan tâm xây dựng, lan tỏa và nhân rộng, để Cuộc vận động thẩm thấu, xuyên suốt trong mọi lĩnh vực công tác, tạo thành động lực tinh thần, cổ vũ, khích lệ cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, hiệp đồng, lập công, quyết thắng.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch cũng bày tỏ tin tưởng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy cao độ bản chất, truyền thống và hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các tập thể tiêu biểu được khen thưởng tại Hội nghị.

Các tập thể tiêu biểu được khen thưởng tại Hội nghị.

* Tại hội nghị, 84 tập thể và 119 cá nhân đã được nhận Bằng khen vì những thành tích và đóng góp xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động.

 Bảo Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất