Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 12/6/2020 20:45'(GMT+7)

Sóc Trăng: Thông tin chuyên đề về quản lý thông tin trên mạng xã hội

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được nghe đồng chí Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo chuyên đề Quản lý thông tin trên mạng xã hội - thực trạng và giải pháp. 

Theo đồng chí Lê Quang Tự Do, trong thời gian qua, sự phát triển của Internet nói chung và mạng xã hội nói riêng ở Việt Nam đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Với ưu điểm thông tin được cập nhật, lan truyền nhanh, đa dạng, phong phú, mạng xã hội đã có những tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích do Internet, mạng xã hội mang lại thì mặt trái của nó là không hề nhỏ, đặc biệt là việc các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, chống đối chính trị đã và đang triệt để lợi dụng Internet, mạng xã hội để thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Công tác quản lý thông tin trên mạng xã hội, định hướng dư luận ở nước ta hiện nay đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức do sự tác động của quá trình toàn cầu hóa thông tin, sự “bùng nổ” các phương tiện truyền thông trên Internet. Chính những tác động từ mặt trái của mạng xã hội đặt ra yêu cầu cần phải đẩy mạnh hoạt động quản lý thông tin trên mạng xã hội, đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật, nhằm đảm bảo môi trường mạng trong sạch, lành mạnh, phục vụ cho nhu cầu kết nối, học tập, giải trí, kinh doanh,… của người dùng mạng xã hội. 

Để làm được điều đó, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp “xây” và “chống”, trong đó đặc biệt quan tâm đầu tư, xây dựng hệ sinh thái nội dung số trong nước đủ mạnh để người dân trong nước có thêm nhiều sự lựa chọn sử dụng dịch vụ, phá thế độc quyền của các nền tảng, dịch vụ của nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam, bên cạnh việc tăng cường triển khai các giải pháp phòng chống thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật trên mạng. Cần sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp hoạt động cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng theo hướng: bổ sung các quy định cụ thể về hoạt động cung cấp thông tin công cộng xuyên biên giới vào Việt Nam; có chính sách hỗ trợ mạng xã hội trong nước phát triển; tăng mức chế tài xử phạt đảm bảo tính răn đe... để các quy định sát với thực tiễn và bảo đảm được yêu cầu quản lý,…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường tuyên truyền, lan tỏa các vấn đề về sử dụng mạng xã hội hiệu quả, đặc biệt là trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức được những tác động tiêu cực từ mạng xã hội đem lại; để mỗi người dùng mạng xã hội sẽ có ý thức, có trách nhiệm với mỗi bài viết, mỗi hình ảnh, mỗi comment khi đăng lên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng phải tăng cường quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 06/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao ý thực, trách nhiệm trong khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội. Đối với những cá nhân cố tình sử dụng mạng xã hội để bịa đặt, xuyên tạc sự thật, có những bài viết gây tư tưởng hoài nghi, làm giảm sút niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, gây mất an ninh chính tr, trật tự an toàn xã hội thì các ngành chức năng Sóc Trăng phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật./.

Tô Nài Não
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất