Thứ Tư, 24/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 8/4/2022 15:0'(GMT+7)

Tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phát huy các thế mạnh của địa phương

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc (Ảnh:KS)

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc (Ảnh:KS)

Sáng 8/4, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng Đoàn đã làm việc với tỉnh về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự buổi làm việc có đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Đức Dục, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, sở, ngành, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh…

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Dục, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả thực hiện Kết luận số 01. Theo đó, Tỉnh ủy, các cấp ủy kịp thời lãnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 gắn kết chặt chẽ với các nghị quyết, quy định của Trung ương về xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Việc thực hiện Kết luận số 01 trở thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi người, mỗi nhà, cơ quan, đơn vị, địa phương tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động. Góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, khơi dậy khát vọng vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đến hết tháng 11/2021, toàn tỉnh có trên 93% cán bộ, đảng viên tham gia học tập Kết luận số 01, Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021, đến ngày 20/3/2022 có 10/12 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc hoàn thành việc quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa năm 2022. Các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh xác định 63 nhiệm vụ đột phá; 940 đơn vị cấp cơ sở xác định 1.149 nhiệm vụ. MTTQ và tổ chức chính trị-xã hội, sở, ngành cấp tỉnh, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đăng ký 88 mô hình tiêu biểu.

Toàn tỉnh có hơn 20.000 người xây dựng kế hoạch làm theo Bác giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Báo Lai Châu đã đăng tải 295 tin, bài, ảnh về chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ tháng 5/2021 đến nay, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Uỷ Ban kiểm tra các cấp tổ chức 126 cuộc kiểm tra, giám sát công tác lãnh chỉ đạo, triển khai Kết luận số 01 đối với 92 tập thể, 123 cá nhân…

Thời gian tới, tỉnh đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Kết luận số 01. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh chỉ đạo triển khai Kết luận số 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các phong trào thi đua; đổi mới phương pháp tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền; thực hiện nghiêm túc duy trì nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh:KS)

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh:KS)

Tỉnh cũng kiến nghị với Đoàn công tác một số nội dung như: Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan điều chỉnh mức chi cho các giải thưởng do tổ chức Đảng các cấp tổ chức; cần thống nhất việc xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Kết luận số 01 với bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân hằng năm…

Các ý kiến tại buổi làm việc tập trung vào nội dung: thông tin về các mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác; thông tin các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh; tình hình tư tưởng của đồng bào các dân tộc địa phương; phối hợp truyền thông giữa các cơ quan báo chí trung ương với tỉnh; việc định hướng, ưu tiên trong bảo tồn văn hóa các dân tộc; công tác hoạt động của Báo Lai Châu; công tác tôn giáo…

Các vụ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí của tỉnh; quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối văn hóa trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; quan tâm, nắm bắt dư luận xã hội nhất là trong vùng đồng bào tôn giáo, vùng dân tộc, vùng sâu, vùng biên giới; triển khai đồng bộ công tác thông tin đối ngoại, công tác khoa giáo của Đảng gắn với phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, chúc mừng thành tích trên mọi lĩnh vực nhất là việc thực hiện Kết luận số 01 mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, tỉnh cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng; quan tâm, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, nghiên cứu, vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; tăng cường chỉ đạo định hướng quản lý các sản phẩm báo chí xuất bản trên địa bàn, chú trọng nắm tình hình các cơ quan báo chí, tâm tư nguyện vọng đội ngũ người làm báo.

Chiều cùng ngày Đoàn công tác tiếp tục có chuyến công tác và làm việc tại huyện Tam Đường./.

Giao Tuyến

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất