Thứ Hai, 24/6/2024
Tây Ninh
Thứ Năm, 15/10/2020 16:59'(GMT+7)

Tây Ninh cần tăng cường đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển vượt bậc

...Theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hôm nay, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan Trung ương về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành của Trung ương, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, quý đại biểu và qua các đồng chí, tôi gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Tây Ninh lời chúc tốt đẹp nhất.

...Tỉnh Tây Ninh có vị trí địa lý quan trọng mang tính chiến lược về kinh tế đối ngoại, quốc phòng, an ninh; tiếp giáp với những địa phương đầu tàu kinh tế của cả nước; là “Thủ đô kháng chiến”, có bề dày lịch sử, giàu truyền thống đấu tranh cách mạng "trung dũng, kiên cường" với nhiều di tích như Quần thể Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Tây Ninh cũng là nơi trú đóng của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam. Tây Ninh có nhiều công trình văn hoá, danh thắng như Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen, Hồ Dầu Tiếng, Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát, Tòa thánh Cao Đài, Khu du lịch sinh thái Ma Thiên Lãnh…

Tây Ninh ngày nay là một vùng đất địa linh, có lợi thế được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu ổn định, không gian xanh chiếm diện tích lớn, là tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về du lịch.

Phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng, trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, quân và dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, hăng hái lao động, sản xuất, phát huy trí tuệ, sáng tạo, đưa Tây Ninh phát triển ngày càng nhanh và giàu đẹp.

...Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở trong toàn Đảng bộ; đồng thời, đã tập trung chuẩn bị Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh với tinh thần nghiêm túc, chu đáo, trách nhiệm cao.

Qua diễn văn khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh cũng như các tham luận tại Đại hội và phim phóng sự về Bảo vệ Tổ quốc cho thấy Đảng bộ tỉnh đã phát huy được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học và sự đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp ý của ban, bộ, ngành Trung ương.

Tôi đánh giá cao việc Tây Ninh đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển cho giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, thể hiện tầm nhìn xa, tư duy chiến lược và trách nhiệm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X.

Kế thừa thành quả của nhiều nhiệm kỳ trước, 5 năm qua (2015-2020), với quyết tâm chính trị cao, bám sát thực tiễn, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của cả nước và việc hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII .

- Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm đạt hiệu quả tích cực; cải cách hành chính được đẩy mạnh. Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân có nhiều tiến bộ; Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể khắc phục cơ bản biểu hiện “hành chính hoá” và chậm đổi mới, đã thật sự hướng hoạt động về cơ sở, khu dân cư; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; dân chủ trong Đảng và trong nhân dân được phát huy. Nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, là một trong nhóm địa phương, đơn vị dẫn đầu trong công tác đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

- Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm của tỉnh ước đạt 7,2%; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.135 USD, cao gấp 1,51 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm 76,9% trong GRDP. Thu ngân sách tăng khá, bình quân đạt 9,9%/năm; thu ngân sách năm 2020 đạt gần 10.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong nhiệm kỳ ước đạt 19 tỷ USD, tăng bình quân 8%/năm.

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 1,5 lần so với giai đoạn trước; kinh tế hợp tác, hợp tác xã được quan tâm củng cố. Thu hút đầu tư tăng mạnh, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ thu hút đầu tư nước ngoài cao.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được Trung ương và tỉnh đầu tư, đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển. Diện mạo từ thành thị đến nông thôn khang trang, sạch đẹp hơn trước. Đầu tư trong và ngoài nước tăng gấp 2 lần với tổng vốn đăng ký 77.943,06 tỷ đồng và 7,77 tỷ USD. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, có 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành; 45/71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ 63,4%.

- Văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, giải quyết việc làm, thể dục thể thao có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra. An sinh xã hội được bảo đảm, nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước với tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%, không còn hộ nghèo theo chuẩn của Trung ương. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm thường xuyên.

- Quốc phòng và an ninh được giữ vững; chủ động ứng phó với các tình huống phức tạp, không để xảy ra xung đột, điểm nóng. Quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh giáp biên giới của nước bạn Cam-pu-chia ngày càng phát triển, góp phần giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Có thể khẳng định, chưa bao giờ tỉnh Tây Ninh phát triển có được những thành quả to lớn và vị thế như ngày hôm nay. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Tây Ninh về những thành tích, kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

...Phấn khởi trước những thành tích đã đạt được, song với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Đại hội cần nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn hạn chế trong Báo cáo đã nêu như: kinh tế tuy tăng trưởng nhanh, song nhìn chung vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Quy mô, năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế tuy có nâng lên nhưng còn khiêm tốn, năng suất lao động chưa cao. Doanh nghiệp chủ yếu có quy mô nhỏ. Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp còn thấp; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 héc-ta đất trồng trọt chưa cao, mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa nhiều. Kinh tế cửa khẩu chưa được phát huy tốt.

Các dự án FDI phần lớn thuộc nhóm ngành nghề sử dụng nhiều lao động, công nghệ trung bình. Hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; vệ sinh môi trường nông thôn, trật tự đô thị còn một số mặt yếu kém. Một số chỉ tiêu văn hóa - xã hội đạt được chưa thực chất. Hoạt động khoa học công nghệ chưa theo kịp quá trình phát triển nhanh về kinh tế - xã hội.

Cải cách hành chính có mặt chưa đồng bộ, xếp hạng PAPI năm 2019 đứng thứ 47/63 tỉnh, thành phố, tụt 11 bậc so với năm 2018; tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực chưa giải quyết triệt để. An ninh, trật tự trên tuyến biên giới, tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý có lúc còn diễn biến phức tạp. Những hạn chế trên đây đòi hỏi cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phải nỗ lực phấn đấu để khắc phục trong thời gian tới.

...Trong giai đoạn 2020-2025, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tình hình dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, bão lũ, thiên tai, các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá chế độ ta.

Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với Đảng, Nhà nước ta nói chung và đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh nói riêng. Tôi cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra. Tôi đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận sâu hơn một số nội dung như sau:

Thứ nhất, cần đánh giá sâu sắc và đầy đủ hơn những thành tựu đã đạt được, những mặt còn hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong Văn kiện, phân tích kỹ những nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, tập trung vào những nguyên nhân và nhận thức rõ những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức do tình hình thế giới, khu vực và trong nước đặt ra để xác định được đúng mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới, phù hợp với thực tế của tỉnh Tây Ninh.

Thứ hai, đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, Tây Ninh cần thực hiện quyết liệt, có hiệu quả 4 chương trình đột phá; hướng mạnh hơn nữa vào khai thác lợi thế về vị trí địa lý nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giáp với Thành phố Hồ Chí Minh (có sân bay quốc tế, có cảng lớn), tỉnh Bình Dương (là tỉnh đang năng động, sáng tạo, phát triển mạnh về công nghiệp), nằm trên trục hành lang Đông - Tây, tuyến đường Xuyên Á và có 3 cửa khẩu quốc tế với Cam-pu-chia; phát triển công nghiệp theo chiều sâu, chú trọng phát triển các ngành, lĩnh vực có hàm lượng khoa học - công nghệ, giá trị gia tăng cao, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ưu tiên phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp; phát triển ngành nghề mới, sản phẩm mới, sản phẩm chủ lực đi đôi với bảo vệ môi trường, kiên quyết từ chối những dự án công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm.

Khuyến khích phát triển dịch vụ logistics; thúc đẩy kinh tế biên mậu. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; nâng cao chuỗi giá trị, gắn sản xuất với bảo quản, chế biến và xuất khẩu; tạo chuyển biến mạnh về năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp, nhất là gia tăng giá trị sản xuất trên 1 héc-ta, phấn đấu cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Chăn nuôi tập trung theo chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn thực phẩm, sinh học; phát triển thuỷ sản ở vùng thuận lợi về hạ tầng; gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới.  

Thứ ba, cùng với phát triển kinh tế, tỉnh phải đồng thời quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt các chính sách về tôn giáo, dân tộc; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chính sách đối với những người có công với nước, người khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp, không để trở thành điểm nóng; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy. Tập trung cải cách hành chính, nhất là cải thiện xếp hạng PAPI, triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, tạo sự hấp dẫn, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Chú trọng nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; sử dụng, đãi ngộ và thu hút nhân tài để cống hiến cho sự phát triển của tỉnh Tây Ninh.

Thứ tư, đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tỉnh cần có quyết tâm cao, bước đi phù hợp, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "lấy dân là gốc", nhân dân là trung tâm, mọi chủ chương, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của nhân dân Tây Ninh. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống dân vận; nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ năm, để đảm bảo cho sự phát triển nhanh và bền vững, tỉnh Tây Ninh cần nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn nữa về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đặc biệt trong tình hình hiện nay. Không ngừng xây dựng, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, có đạo đức, lối sống trong sáng. Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, lấy kết quả của công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí để đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên. Trong công tác cán bộ, cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém", coi đây là khâu "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt". Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm; xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ, đảng viên có vi phạm; chấn chỉnh, xử lý nghiêm cấp ủy, tổ chức đảng có sai phạm, khuyết điểm. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội có trọng trách rất quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tôi đề nghị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm của Đại hội trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, vừa có Đức, vừa có Tài, trong đó Đức là gốc, "vừa hồng, vừa chuyên”, dám nghĩ, dám làm, có năng lực đổi mới sáng tạo, có khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới với cơ cấu hợp lý. Ban Chấp hành khóa mới là một tập thể đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra. Ban Chấp hành khóa mới phải có chương trình làm việc từng tháng, quý, năm; xây dựng quy chế làm việc kỷ cương, dân chủ, đổi mới. Trên cơ sở lắng nghe các ý kiến, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đề nghị Đại hội thảo luận kỹ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có chất lượng vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng thời lựa chọn, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

...Đại hội khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Đại hội Đảng rất quan trọng với tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa". Với khí thế mới của Đại hội, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển vượt bậc trong 5 năm tới, xây dựng Tây Ninh trở thành một tỉnh khá trong vùng Đông Nam Bộ và đến năm 2030 là tỉnh khá trong cả nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới đây...

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất