Chủ Nhật, 16/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Tư, 1/4/2020 15:13'(GMT+7)

Tây Ninh: Một số kết quả triển khai chuyên đề năm 2020 về học và làm theo Bác

Các đại biểu tham dự hội nghị truyền trực tại điểm cầu hội trường Tỉnh uỷ Tây Ninh

Các đại biểu tham dự hội nghị truyền trực tại điểm cầu hội trường Tỉnh uỷ Tây Ninh

Thực hiện Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2020 với 1 điểm cầu cấp tỉnh cho các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và 11 điểm cầu các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ (Đảng Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh, Đảng uỷ Công an tỉnh) cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương. Huyện uỷ Bến Cầu tiếp tục duy trì, phát huy hệ thống trực tuyến của huyện trong tổ chức trực tuyến đến điểm cầu 9 xã, thị trấn trong huyện. Đối với cán bộ, đảng viên còn lại, các đồng chí trong ban chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội không phải là đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú của địa phương được cấp uỷ cơ sở phổ biến, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp theo kế hoạch chung của tỉnh.

Căn cứ nội dung cốt lõi chuyên đề  năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện cam kết, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; thực hiện “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” và “Sổ đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên”, các cấp ủy đã triển khai, hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết đăng ký, cam kết phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện theo chỉ đạo, hướng dẫn để thực hiện tốt chuyên đề năm 2020 gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Điểm cầu cấp tỉnh do Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh chủ trì. Cùng tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân, các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 cho 2.248 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện tại 1 điểm cầu tỉnh và 11 điểm cầu cấp huyện và tương đương (trong đó, có 320 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và 1.928 cán bộ chủ chốt cấp huyện). Huyện uỷ Bến Cầu trực tuyến đến 9 xã, thị trấn, với 1.496 đảng viên tham gia học tập.

Sau hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020, ban thường vụ các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã tổ chức triển khai, quán triệt nội dung chuyên đề đến đảng viên ở cơ sở bằng hình thức phù hợp. Kết quả: toàn tỉnh đã có 36.221/37.183 đảng viên tham gia học tập, đạt 97,41 % (với 2.394 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện. Trong đó, có 1 lớp dành cho cán bộ chủ chốt, với 146 đồng chí do Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức riêng sau lớp trực tuyến do tỉnh tổ chức) và 3.862 cán bộ, chiến sĩ, quần chúng ở cơ sở chưa là đảng viên tham gia học tập.  

Quá trình học tập, thảo luận chuyên đề năm 2020 đã giúp cho cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về yêu cầu và việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nội dung và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Đồng thời, đó cũng là nền tảng về nhận thức để mỗi cán bộ, đảng viên đề ra nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cam kết, phấn đấu, tu tưỡng, rèn luyện làm theo phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 ở một số địa phương, cấp ủy cơ sở vẫn còn chậm so với kế hoạch chung của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ do phải thực hiện biện pháp phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corona (Covid - 19) theo chỉ đạo của thường trực cấp ủy huyện.

Nguyễn Quang Thắng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất