Chủ Nhật, 16/6/2024
Xã hội
Thứ Năm, 13/12/2018 9:42'(GMT+7)

Tây Ninh: Thông qua 22 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp

Tại kỳ họp này, các vị đại biểu đã dành nhiều thời gian để xem xét 26 báo cáo và thông qua 21 dự thảo nghị quyết chuyên đề trình tại kỳ họp. Các nghị quyết được xây dựng và trình HĐND tỉnh đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Đây là những biện pháp cụ thể được ban hành nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đề nghị UBND, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện, cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành. Các vị đại biểu HĐND báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri theo quy định, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, giám sát việc thực hiện lời hứa của lãnh đạo các ngành tại kỳ họp.

Các dự thảo nghị quyết chuyên đề trình bày tại kỳ họp

1- Ông Bùi Công Sơn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày 4 dự thảo, gồm: Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13.7.2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) từ nguồn ngân sách tỉnh và Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B).

2- Ông Nguyễn Văn Đước - Giám đốc Sở Tài chính trình bày dự thảo 3 Nghị quyết: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

3- Bà Nguyễn Thị Hiếu - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày 3 dự thảo Nghị quyết, gồm: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục III kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 8.12.2016 của HĐND tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019 và Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá của UBND tỉnh, thẩm tra của các Ban và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh cho thấy tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh Tây Ninh đã đạt được những kết quả nổi bật.

UBND tỉnh tiếp tục đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, đã triển khai thực hiện những giải pháp đột phá nhằm phát triển kinh tế - xã hội, mang lại kết quả tích cực; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại để mở rộng hợp tác, thu hút nguồn lực đầu tư. Đây là những giải pháp quan trọng, tạo tiền đề và động lực mới cho nền kinh tế tỉnh nhà trong quá trình cơ cấu lại các ngành nghề, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh trong tình hình mới.

4- Ông Võ Đức Trong - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình bày dự thảo Nghị quyết về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035.

5- Ông Trương Văn Ngôn - Giám đốc Sở Xây dựng trình bày dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

6- Ông Hoa Công Hậu - Giám đốc Sở Y tế trình bày dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả thuốc kháng virus HIV cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

7- Ông Nguyễn Hồng Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kiêm nhiệm cho người quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao và kinh phí duy trì, tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và Nhà văn hóa ấp, Nhà văn hóa liên ấp, Nhà văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

8- Đại tá Đinh Viết Bình - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh trình bày dự thảo Nghị quyết về xác định vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Tây Ninh.

9- Ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày 2 dự thảo Nghị quyết, gồm Nghị quyết về giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm 2018 và Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh.

10-Ông Phan Văn Sử - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày dự thảo Nghị quyết về giao chỉ tiêu biên chế công chức đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh năm 2019; dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh.

Đánh giá về kết quả bỏ phiếu, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết thêm tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch HĐND tỉnh đạt số phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối (49/49 phiếu); Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đạt số phiếu tín nhiệm cao thứ hai: 47 phiếu và 2 phiếu tín nhiệm.

HĐND tỉnh đề nghị những người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.


 GH 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất