Thứ Năm, 23/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 11/5/2022 10:46'(GMT+7)

Tây Ninh: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ”.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ”.

Sáng 10/5, Tỉnh uỷ tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; nội dung cốt lõi “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn; lãnh đạo và đảng viên cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, Trường Chính trị, Báo Tây Ninh, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 91 điểm cầu với trên 9.000 cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ tham gia học tập, quán triệt.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng- Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ”.

Phân tích, dẫn chứng từ những câu chuyện, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, tinh thần tự học, học tập không ngừng suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng cho rằng đây là cơ sở để các cấp uỷ đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần vận dụng trong công tác xây dựng Đảng, trong quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tính tiền phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng dự tại điểm cầu tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng dự tại điểm cầu tỉnh

Hội nghị cũng được nghe TS Vũ Trung Kiên- Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II giới thiệu nội dung cốt lõi tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, việc triển khai học tập chuyên đề xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ là một trong những nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chọn là chuyên đề học tập năm 2022 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với việc Đảng ta đang chỉ đạo tổ chức một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây cũng là nội dung quan trọng, nền tảng, góp phần thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo trong xây dựng, chỉnh đốn đảng của đảng bộ tỉnh.

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất