Thứ Hai, 15/4/2024
Môi trường
Thứ Hai, 25/10/2021 14:53'(GMT+7)

Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ chứa Sars-CoV-2 trên địa bàn toàn tỉnh

Thu gom rác thải phát sinh do COVID - 19 trên địa bàn Thừa Thiên - Huế

Thu gom rác thải phát sinh do COVID - 19 trên địa bàn Thừa Thiên - Huế

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chịu trách nhiệm thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ chứa Sars-CoV-2 trên địa bàn toàn tỉnh. Các đơn vị, UBND các địa phương liên hệ với HEPCO để thực hiện việc vận chuyển, xử lý chất thải khi hình thành các cơ sở cách ly y tế tập trung. Riêng đối với địa bàn huyện A Lưới, tiếp tục chủ động thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý tại Trung tâm y tế huyện.

Ngoài ra, để triển khai tốt nhiệm vụ thu gom, xử lý chất thải chất thải có nguy cơ chứa Sars-CoV-2 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng quy định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu HEPCO huy động, bố trí phương tiện thu gom, vận chuyển, lưu giữ đáp ứng nhu cầu thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa Sars-CoV-2. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, địa phương nhằm thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải. Rà soát lập danh sách các phương tiện tham gia công tác vận chuyển chất thải.

Đối với các phương tiện chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại được đề xuất trưng dụng để phục vụ cho công tác thu gom, vận chuyển chất thải nghi nhiễm Sars-CoV-2, HEPCO lập danh sách báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế trước ngày 31/10/2021 để xem xét, chấp thuận; Rà soát năng lực phương tiện, thiết bị trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, lập hồ sơ đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, cấp phép theo đúng quy định.

Các đơn vị, UBND các địa phương được giao quản lý cơ sở có phát sinh chất thải có nguy cơ chứa Sars-CoV-2 tổ chức thực hiện công tác thu gom, tập kết đúng quy định, bố trí vị trí phù hợp, thuận lợi để HEPCO tiếp cận thu gom, vận chuyển. Xây dựng phương án nhằm chủ động, sẵn sàng theo phương châm 4 tại chỗ trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa Sars-CoV-2 từ các điểm phát sinh đến khu vực xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Y tế rà soát danh sách các phương tiện tham gia công tác vận chuyển chất thải do HEPCO đề xuất, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 10/11/2021./.

 V. Dinh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất