Thứ Ba, 25/6/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Hai, 30/3/2020 14:58'(GMT+7)

Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Phó Trưởng ban thường trực. 3 Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Các ủy viên là đại diện các bộ, ban ngành liên quan. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam là ủy viên Ban chỉ đạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công ngày 4/3/2020

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện 3 đề án: Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách BHXH; Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công. Phối hợp với các Bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công; giải pháp tạo nguồn cho cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách BHXH; đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công.

Trưởng Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo; ban hành Kế hoạch nghiên cứu và thực hiện chính sách tiền lương; ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo phân công của Thủ tướng Chính phủ; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đề án và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp; quyết định thành lập Tổ biên tập giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng 2 Đề án: Đề án cải cách chính sách BHXH và Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công.

Bộ trưởng Bộ Tài chính - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu xây dựng các giải pháp tạo nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo và quy chế làm việc do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành./.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất