Chủ Nhật, 21/7/2024
Xã hội
Thứ Năm, 16/8/2018 15:5'(GMT+7)

Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu tại hội thảo.

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo khởi động, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà khẳng định, hơn 40 năm qua, cùng chung quan điểm là dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em, Việt Nam luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ UNICEF để góp phần thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam vẫn đứng trước những thách thức cần tập trung giải quyết như: Khuôn khổ pháp luật quốc gia trên cơ sở các chuẩn mực quốc tế về quyền trẻ em còn những khoảng trống; thiếu các tiêu chuẩn, quy định và quy trình liên ngành cho một hệ thống chăm sóc toàn diện, từ khâu ngăn ngừa, phát hiện sớm, báo cáo, can thiệp, chuyển tuyến cho đến các dịch vụ phục hồi chức năng, dịch vụ chuyên biệt và theo dõi, hỗ trợ lâu dài cho trẻ em; hạn chế về tính đồng bộ, thống nhất các thông tin, số liệu về quyền trẻ em giữa các bộ, ngành; việc phân bổ và sử dụng nguồn lực cho việc thực hiện quyền trẻ em còn hạn chế…

Dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam” là hợp tác giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội với Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 320/QĐ-TTg năm 2018.

Quang cảnh hội thảo.

Dự án với mục tiêu chính nhằm góp phần xây dựng môi trường pháp luật, chính sách toàn diện có khả năng bảo vệ cho mọi trẻ em, cùng với cải thiện năng lực và trách nhiệm giải trình của Nhà nước đối với việc thực hiện quyền trẻ em Việt Nam.

Các kết quả chính mà Dự án sẽ mang lại đó là: Xây dựng và thực thi các chính sách pháp luật, chương trình nhằm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam và tăng cường công tác điều phối, theo dõi, giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật, chương trình này; đổi mới các biện pháp an sinh xã hội góp phần giải quyết vấn đề nghèo đa chiều và dễ bị tổn thương ở trẻ em Việt Nam; xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống bảo vệ trẻ em bao gồm hệ thống và các dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em; phát triển và cung cấp các dịch vụ bảo vệ trẻ em và các dịch vụ tư pháp thân thiện với trẻ em; tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức nhằm thay đổi các tập quán văn hóa xã hội, những thứ đang là rào cản cho sự phát triển của trẻ em, ảnh hưởng đến các điều kiện để thực hiện quyền trẻ em. Dự án này sẽ coi trọng việc hỗ trợ đối tượng trẻ em ở địa bàn cơ sở.

BĂNG CHÂU/QĐND Online

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất