Thứ Ba, 28/5/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Sáu, 12/4/2024 21:17'(GMT+7)

Tọa đàm khoa học “Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất””

Quang cảnh toạ đàm. (Ảnh: TA)

Quang cảnh toạ đàm. (Ảnh: TA)

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Tọa đàm.

Dự Tọa đàm, có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Bộ Công anvà Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Báo cáo Đề dẫn Tọa đàm

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Báo cáo Đề dẫn Tọa đàm

 

Đề dẫn tọa đàm, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Từ rất sớm, Người đã răn dạy về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên và nhấn mạnh cán bộ, đảng viên phải biết giữ “thanh danh của Đảng” và “danh giá của mình”. Người khẳng định, “người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. Do đó, để làm tròn sứ mệnh của mình, Đảng không chỉ có lý luận tiên phong dẫn đường, là chủ nghĩa Mác - Lênin, mà Đảng còn phải tiêu biểu cho đạo đức và văn hóa: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Đạo đức giúp người cán bộ, đảng viên luôn tiên phong, gương mẫu trước mọi nhiệm vụ, “đảng viên đi trước, làng nước đi sau”.

Thấm nhuần sâu sắc những chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, cùng tầm nhìn xa đối với các vấn đề xây dựng Đảng, trong nhiều bài viết và nhiều lần phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở, phân tích sâu sắc về tư cách, đạo đức cách mạng và danh dự của người cán bộ, đảng viên. Tổng Bí thư nhấn mạnh, khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên hãy giữ liêm sỉ và danh dự; hãy khắc cốt ghi tâm: “Lời thề trước Đảng - Hãy giữ danh thơm tiếng tốt”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đánh giá, trước những tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đòi hỏi người đảng viên của Đảng phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, phải thường xuyên chăm lo, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên, như “mỗi ngày phải rửa mặt” để không làm mất đi danh dự của người đảng viên trước Đảng và Nhân dân. Người đảng viên cần giữ danh dự của cá nhân, cũng là gìn giữ, bảo vệ thanh danh cho Đảng.

Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất của mỗi đảng viên. Đối với lực lượng Công an nhân dân, điều đó càng trở nên đặc biệt quan trọng.

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn thể hiện sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng; đoàn kết, tận tụy trong công tác; dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu; cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đánh thắng mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong bối cảnh hiện nay, những vấn đề mang tính toàn cầu như khủng bố quốc tế, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, các vấn đề an ninh phi truyền thống... đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định của các quốc gia, trong đó có Việt Nam; các thế lực thù địch không từ bỏ mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa, tiếp tục gia tăng các hoạt động gây bất ổn về an ninh chính trị; mặt khác, nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có cán bộ, đảng viên Công an nhân dân, là thách thức không nhỏ đối với lực lượng Công an nhân dân.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, ngày 15/01/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn: “Hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất””. Lời căn dặn đó gửi gắm kỳ vọng to lớn của người đứng đầu Đảng ta mong muốn mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phải luôn giữ vững bản lĩnh, liêm chính, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến, sao cho xứng đáng với danh dự, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

GS.TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tham luận với chủ đề “Ý nghĩa Lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân” tại Tọa đàm.

GS.TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tham luận với chủ đề “Ý nghĩa Lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân” tại Tọa đàm.

Tại Tọa đàm khoa học “Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất””, các đại biểu, các nhà khoa học tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề:

Một là, tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn giá trị và ý nghĩa lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quá trình tu dưỡng, rèn luyện, học tập, công tác và chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân, từ đó xây dựng hình ảnhngười chiến sĩ Công an nhân dân có “trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc và hai bàn tay sạch, trọng danh dự”.

Hai là, phân tích, đánh giá kết quả, bài học kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra trong quá trình quán triệt, thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân. Từ đó kịp thời biểu dương, khen thưởng những cách làm hay, sáng tạo, những gương người tốt, việc tốt, lan tỏa giá trị, ý nghĩa lời căn dặn thành những hành động thực tế thiết thực, thành những chiến công vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Ba là, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp gắn quá trình quán triệt và làm theo lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với việc học và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy và quyết tâm triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã nghe một số báo cáo tham luận tiêu biểu của các nhà khoa học:TS. Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; GS.TS. Phùng Hữu Phúnguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương... cùng nhiều tham luận của lãnh đạo các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại tọa đàm.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu tổng kết tọa đàm, quán triệt sâu sắc lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung chỉ đạo triển khai thật tốt các đợt sinh hoạt chuyên đề về nội dung Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Sau tọa đàm này, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lựa chọn, bổ sung, hoàn thiện, biên tập, xuất bản cuốn sách “Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”” làm tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền trong Công an nhân dân./.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

 Tin, ảnh: Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất