Thứ Tư, 24/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 15/4/2022 8:1'(GMT+7)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: baoquangngai.vn)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: baoquangngai.vn)

Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy.

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh Quảng Ngãi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Báo cáo với Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho biết, trong quý 1 năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 8.600 tỷ đồng, tăng 56,5% so với cùng kỳ và bằng 35,6% dự toán năm. Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 533 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ. Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã bám sát chỉ đạo của Trung ương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực KT - XH, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và đạt được kết quả tích cực.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền, báo chí - xuất bản, văn học nghệ thuật; công tác khoa giáo; dư luận xã hội và tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh hiện nay được tăng cường; thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu đặt ra….

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, thời gian qua, công tác tư tưởng văn hoá, tuyên truyền giáo dục được tỉnh Quảng Ngãi chú trọng triển khai đồng bộ. Công tác tư tưởng, văn hoá đã đi trước mở đường, đồng hành, song hành cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong thời gian qua có phần đóng góp quan trọng của công tác tư tưởng, văn hoá, công tác tuyên truyền giáo dục.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chương trình hành động của các cấp ủy trực thuộc trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, kịp thời phát hiện, biểu dương những địa phương, đơn vị làm tốt, hiệu quả, uốn nắn, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt.

Tăng cường công tác tuyên truyền theo phương châm “kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục”, nhằm hướng dẫn, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, phấn đấu thực hiện đạt được mục tiêu: “Đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung; tạo tiền đề để đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước”, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ các nội dung về công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đảng các cấp; công tác nắm tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội của ngành tuyên giáo; tư tưởng nhân dân sau đại dịch; hoạt động của Ban Chỉ đạo 35; kế hoạch thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kết luận 21 của Bộ Chính trị; về trách nhiệm nêu gương…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, thời gian qua, người dân Quảng Ngãi đã đồng thuận, ủng hộ rất cao với các chủ trương của tỉnh, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Điều này cho thấy công tác thông tin tuyên truyền đã được thực hiện kịp thời, bài bản. Công tác tuyên giáo của tỉnh đã tập trung tuyên truyền về chính trị, tư tưởng, đạo đức gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ngãi bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: baoquangngai.vn)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cần bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và chủ động các phương án để tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và bộ máy hệ thống chính trị, tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để thống nhất trong Đảng và có sự đồng thuận trong nhân dân.

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, gắn với thực tiễn và phù hợp cuộc sống gắn với xây dựng và chỉnh đốn Đảng, các điều đảng viên không được làm, kịp thời đúc kết những mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để nhân ra diện rộng. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương và phát động phong trào sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên khí thế sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, tỉnh Quảng Ngãi tập trung tuyên truyền và cảnh giác trên tất cả các lĩnh vực thông tin. Cần định hướng thông tin tuyên truyền, tháo gỡ điểm nghẽn đối với các vấn đề còn tồn tại, các “điểm nóng” trong dư luận. Thực thi pháp luật hiệu quả, giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm ngay từ cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân và giải quyết thấu tình đạt lý các vụ việc, không để diễn biến phức tạp, phát huy vai trò truyền thông thời kỳ công nghệ số, nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền.

“Quảng Ngãi là một trong những địa bàn chiến lược hết sức quan trọng và có bề dày lịch sử, văn hóa truyền thống cách mạng. Do đó, tỉnh cần khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước; khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như ý chí, nghị lực tự lực tự cường, khát vọng vươn lên của người dân Quảng Ngãi", Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa  nói.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng mong muốn tỉnh cần gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh, giữa độc lập tự chủ với hội nhập quốc tế… Mong rằng tỉnh Quảng Ngãi sẽ nỗ lực hơn nữa để đạt được nhiều thành tựu như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác đã đến dâng hoa, viếng hương tại phần mộ nguyên Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng, ở núi Thiên Ấn, TP. Quảng Ngãi.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các thành viên trong Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã dâng hoa, viếng hương bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng đối với những công lao, đóng góp của Cụ Huỳnh Thúc Kháng, nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa viếng hương tưởng niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: baoquangngai.vn)

Sau lễ dâng hoa, viếng hương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các thành viên trong Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh đã trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm mộ Cụ Huỳnh Thúc Kháng.

* Trước đó, sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm tại Khu chứng tích Sơn Mỹ và Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định, ở xã Tịnh Khê TP. Quảng Ngãi./.

N. Đức (Báo Quảng Ngãi)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất