Chủ Nhật, 14/7/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Ba, 17/9/2019 9:10'(GMT+7)

Từ 1/10, Hà Nội thay đổi cách chi trả chế độ BHXH

Nhằm đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử và hoàn thành chỉ tiêu phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, BHXH một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (tài khoản cá nhân), UBND thành phố Hà Nội yêu cầu từ ngày 1/10/2019, các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện thanh toán các chế độ BHXH (lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH 1 lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp) của công chức, viên chức, người lao động 100% qua tài khoản cá nhân.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện các nội dung về:

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân.

Sở thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương thực hiện các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về lợi ích của việc nhận các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân.

BHXH thành phố, bưu điện thành phố, Sở LĐTBXH tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân, phối hợp với các ngân hàng thương mại hướng dẫn người hưởng đăng ký mở thẻ ATM ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu và tại địa điểm chi trả, đồng thời nhận thẻ ATM tại nơi trả kết quả thủ tục hành chính hoặc tại điểm chi trả.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhanh TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với BHXH Thành phố chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn hướng dẫn người hưởng đăng ký mở và nhận thẻ ATM ngay tại nơi tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính tại điểm chi trả, đồng thời sắp xếp, phát triển mạng lưới cây ATM và giám sát hoạt động ATM đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng khi nhận các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân.

UBND TP Hà Nội cũng đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện thanh toán các chế độ BHXH cho người lao động qua tài khoản cá nhân.
UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện. Thị xã và các đơn vị tham gia BHXH trên địa bàn thực hiện nghiêm túc triển khai thực hiện, giao BHXH thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 15/11 hàng năm./.

Theo vov.vn

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất