Thứ Bảy, 20/7/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Năm, 16/6/2022 14:38'(GMT+7)

Tuyên Quang: Đẩy mạnh chi trả các chính sách an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu BHXH tỉnh căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước để xây dựng kế hoạch, giải pháp nhằm vận động, khuyến khích phát triển người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đảm bảo đạt chỉ tiêu theo Quyết định số 999/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam (năm 2022 có 25% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, 75% số người nhận BHXH một lần và 98% số người nhận trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt).

Đồng thời, chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích, hướng dẫn người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người hưởng. Tích cực ứng dụng CNTT, thực hiện giao dịch điện tử và sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan BHXH với các ngân hàng và Bưu điện. Phối hợp với các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán công hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, có cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở LĐ-TB&XH có trách nhiệm phối hợp với BHXH tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người thụ hưởng.

NHNN chi nhánh tỉnh Tuyên Quang phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát triển người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. Cùng với đó, chỉ đạo các ngân hàng thương mại chuẩn bị đầy đủ, bố trí hợp lý cơ sở hạ tầng thanh toán để người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi và có cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân. Chủ động phối hợp các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt đến các tổ chức, cá nhân.

Sở TT-TT phối hợp với BHXH tỉnh, NHNN chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, ý nghĩa và lợi ích của việc nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân.

Bưu điện tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh, Sở LĐ-TB&XH thực hiện các giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động, khuyến khích, hướng dẫn người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. Phối hợp các ngân hàng thương mại và đơn vị liên quan vận động, hướng dẫn người nhận các chế độ qua tài khoản cá nhân và phát hành thẻ thanh toán ngay tại điểm chi trả. Thông báo công khai, thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng về lịch chi trả hằng tháng, mạng lưới ATM, cơ chế ưu đãi của các ngân hàng để người hưởng lựa chọn phù hợp với nhu cầu, điều kiện của từng cá nhân.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban ngành, tổ chức chính trị-xã hội và UBND huyện, thành phố có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, khuyến khích CBCCVC và NLĐ, người hưởng các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp ở địa phương, đơn vị nhận chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phối hợp với BHXH tỉnh, các ngân hàng, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thanh toán các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân của NLĐ.

Thanh Hà

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất