Thứ Bảy, 15/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Năm, 6/8/2020 9:5'(GMT+7)

Tuyên Quang lấy kết quả “làm theo” để đánh giá việc học Bác

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương chụp hình lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tại Tượng đài Bác hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh minh họa).

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương chụp hình lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tại Tượng đài Bác hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh minh họa).

Xác định tuyên truyền phải đi trước một bước, thời gian qua công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các chuyên đề hằng năm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Bản tin thông báo nội bộ… để phục vụ việc nghiên cứu, học tập trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cấp ủy các cấp đẩy mạnh tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của địa phương, đơn vị. Nhiều hoạt động được tổ chức như: phát động và trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hội nghị sơ kết hằng năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet - Bác Hồ với Tuyên Quang - Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến…

Những hoạt động ý nghĩa này đã có tác động sâu rộng đến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hoạt động nghiên cứu, sưu tầm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang nhất là trong giai đoạn tiền khởi nghĩa và trong kháng chiến chống Pháp để bổ sung tư liệu cho các di tích lịch sử cách mạng của tỉnh phục vụ việc nghiên cứu khoa học, trưng bày, triển lãm và giáo dục truyền thống lịch sử tiếp tục được đẩy mạnh. Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu di tích lịch sử Kim Bình hằng năm thu hút trên 500 nghìn lượt du khách đến tham quan, hành trình về nguồn, có tác dụng tốt trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng; các cấp bộ đoàn tổ chức các hoạt động học tập, trao đổi, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về Bác Hồ với Tuyên Quang đã thu hút đông đảo đoàn viên, thiếu niên nhi đồng tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuyên Quang đã hoàn thành xây dựng Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và công trình kiến trúc nghệ thuật Tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” đáp ứng lòng mong mỏi của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, thể hiện lòng kính trọng và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang cũng như đồng bào cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cấp ủy các cấp đã xây dựng và bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo ngắn gọn, sát thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; chuẩn mực đạo đức được niêm yết công khai tại nơi làm việc để nhân dân giám sát việc thực hiện; các tổ chức đảng, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, định kỳ mỗi quý một lần tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề gắn với gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao trách nhiệm gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp.

Tỉnh đã chỉ đạo nghiêm túc việc học tập chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm; sau học tập các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện đăng ký nội dung đột phá, “việc làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục tồn tại, hạn chế chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sát sao việc lựa chọn nội dung đột phá, làm theo của mỗi tập thể, cá nhân theo hướng sát với nhiệm vụ, sát với thực tiễn; tập trung giải quyết các vấn đề mà xã hội và nhân dân quan tâm, nhất là những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, bức xúc ở cơ sở; có kết quả cụ thể, tạo được sự chuyển biến tích cực trong cơ quan đơn vị, có hiệu ứng lan tỏa rộng trong xã hội, cộng đồng; yêu cầu các tập thể cá nhân hằng quý và cuối năm phải kiểm điểm, đánh giá tại chi bộ về kết quả thực hiện các nội dung đột phá, đăng ký làm theo, xác định đây là nội dung cốt lõi quan trọng của việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của tỉnh trong thực hiện Chỉ thị là “Tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ nhân dân”. Năm 2017, 2018, lựa chọn nội dung đột phá là “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”. Năm 2019 là “Phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ”. Năm 2020 là Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa và Tuyên Quang chung tay nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính làm nội dung đột phá trong chỉ đạo thực hiện

Đối với cơ sở, t nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị mình để xác định nhiệm vụ phù hợp; lựa chọn một số vấn đề liên quan đến trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết các nhiệm vụ công; những yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, cơ sở; những yếu kém, tồn tại trong thực tiễn để đề ra giải pháp khắc phục gắn với việc thực hiện các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), kết hợp với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, các cấp, các ngành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trực tiếp xem xét và duyệt nội dung đột phá đăng ký của người đứng đầu các sở, ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, đồng thời giao cho các cơ quan liên quan giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện nội dung đã đăng ký. Mỗi đồng chí đứng đầu phải đăng ký với tỉnh một nhóm nhiệm vụ thực sự trọng tâm, gắn với trách nhiệm của mình và yêu cầu thực tiễn ở cơ sở; phải xây dựng kế hoạch, biện pháp chỉ đạo thật quyết liệt để thực hiện và báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cụ thể như: Tỉnh đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu đã đề ra ở mức cao; kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 8,18%/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm đều đạt và vượt dự toán được giao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm; công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững thu được nhiều kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm giảm trên 3%; đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được tăng cường và giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực, toàn diện trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được triển khai quyết liệt...

Những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả, sáng tạo, những tập thể, cá nhân điển hình xuất hiện ngày càng nhiều đã tạo ra sức lan tỏa rộng rãi, góp phần cổ vũ, động viên việc học tập và làm theo Bác trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành việc thường xuyên, từ đó phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đoàn trường THPT Kim Bình, huyện Chiêm Hóa với chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Kim Bình” vận động, quyên góp được hàng trăm triệu đồng để trao hằng trăm suất học bổng, ủng hộ xe đạp, đồ dùng học tập giúp đỡ và tiếp thêm động lực cho hàng trăm học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường vươn lên trong học tập, trở thành công dân có ích cho xã hội…; Hội Cựu chiến binh xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa đã vận động, xây dựng thành công 8 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi (2 mô hình cấp xã, 4 mô hình cấp huyện, 2 mô hình cấp tỉnh) giải quyết được 32 lao động ở cơ sở, thu nhập bình quân 5.000.000 đồng/tháng; Mô hình “Vọng gác thanh niên”, “ca tuần tra thanh niên” của Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh, đã canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng của tỉnh, lực lượng tác chiến đặc biệt duy trì 2 tuyến tuần tra với trên 700 ca và gần 7.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; Mô hình nuôi ong của hộ bà Bùi Thị Nụ, thôn Phúc Lộc A, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang: Nuôi 800 đàn ong, thu 20 tấn mật trị giá trên 800 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động; Mô hình nuôi lợn tập trung của hộ ông Hoàng Văn Chung, thôn Phú Nhiêu, xã Phú Lương, chăn nuôi trên 1.000 con lợn, tổng doanh thu 12,7 tỷ đồng/năm, trừ chi phí còn lãi trên 1,5 tỷ đồng...

Phát huy những kết quả đạt được, đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là việc làm thường xuyên, lâu dài, hiệu quả, thiết thực và xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là:

Thứ nhất, cấp ủy các cấp, người đứng đầu các đơn vị phải xác định rõ nội dung đột phá (làm theo) của tập thể và cá nhân trong năm; nội dung làm theo cần lựa chọn những việc cụ thể mang tính chất đột phá nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết. Hằng quý, năm, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiến hành đánh giá kết quả nội dung đăng ký việc “làm theo” của tập thể, cá nhân. Lấy kết quả thực hiện việc đăng ký “làm theo” là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

Thứ hai, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thực hiện các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, các chương trình kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Thứ ba, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đồng thời với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; các nghị quyết Trung ương 6,7,8 khoá XII về công tác xây dựng Đảng; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả nội dung đột phá, nhiệm vụ trong tậm của tập thể, việc đăng ký việc làm theo và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân cán bộ, đảng viên

Thứ năm, quan tâm, động viên, biểu dương, quảng bá những gương điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả để nêu gương, nhân rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Tạ Đức Tuyên
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất