Chủ Nhật, 21/7/2024
Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ Tư, 25/5/2022 11:34'(GMT+7)

Vi phạm chi trả, quyết toán tiền hỗ trợ lao động thuê nhà sẽ bị xử lý

(Ảnh minh họa: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

(Ảnh minh họa: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Liên quan đến các đề xuất của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tháo gỡ một số vướng mắc xoay quanh chính sách hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24/5, Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết đơn vị đã có văn bản trả lời về vấn đề này.

Theo đề xuất, người sử dụng lao động được quy định tại khoản 1 điều 3, Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ có “doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh” mới thuộc đối tượng áp dụng của quyết định này.

Về đối tượng được hỗ trợ chính sách, Cục Việc làm cho biết theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ, tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm cả thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định nhưng vẫn có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội. Do vậy, người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thuộc đối tượng được hỗ trợ chính sách tiền thuê nhà nếu đủ điều kiện theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg

Về phương thức chi trả và xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội được quy định tại khoản 3, khoản 4 điều 7 Quyết định 08 thì doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 2 hoặc 3 tháng đối với chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 3 điều 9, khoản 3 và khoản 4 điều 11 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thì đối với sách hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động yêu cầu người sử dụng lao động gửi danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng đến cơ quan bảo hiểm xã hội trước ngày 15 hàng tháng, không quy định cho phép gộp 2 hoặc 3 tháng.

Về thời gian thực hiện chính sách, Cục Việc làm cho biết theo quy định tại khoản 1 điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thì điều kiện ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 - 30/6/2022 nên người lao động có thời gian ở thuê, ở trọ tháng 2-3/2022 nêu đủ điều kiện vẫn được hỗ trợ tiền thuê nhà tháng này.

Về thanh, quyết toán kinh phí, theo quy định tại khoản 1 điều 7, khoản 1 điều 11 Quyết định 08, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả cho người lao động trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ. Tại điểm Đ khoản 2 điều 12 có quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động thực hiện chi trả tiền hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật. Theo đó, người sử dụng lao động nếu vi phạm trong việc chi trả hỗ trợ, thanh, quyết toán kinh phí áp dụng xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính, kế toán.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 1,1 triệu người lao động thụ hưởng gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân, người lao động theo Quyết định 08, với kinh phí khoảng 2.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 987.000 người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp và hơn 205.000 người lao động quay lại thị trường lao động.

Tuy nhiên, theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, sau gần 2 tháng triển khai đã xác nhận khoảng 21.000 người lao động của hơn 1.850 doanh nghiệp trên địa bàn được hưởng tiền hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định 08. Trong khoảng 21.000 lao động xác nhận được hưởng tiền hỗ trợ thuê nhà, có hơn 20.000 lao động đang làm việc tại 1.624 doanh nghiệp; 701 lao động của 231 doanh nghiệp là những người mới quay lại thị trường lao động.

Theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có mức hỗ trợ là 500.000 đồng/tháng và tối đa 3 tháng; còn người lao động quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng và tối đa 3 tháng./.

Thanh Vũ 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất