Thứ Năm, 20/6/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Tư, 14/10/2020 21:38'(GMT+7)

Vĩnh Phúc: Đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội có chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương; đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh”.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Giữ vững và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII là một sự kiện chính trị rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Vĩnh Phúc. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; Với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và Nhân dân Vĩnh Phúc đã thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển và duy trì mức tăng trưởng khá, bình quân 7,1%/ năm, cao hơn bình quân chung cả nước.

Quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng gấp 1,56 lần so với năm 2015. Bình quân thu nhập đầu người đạt 104,68 triệu đồng, tương đương 4.500 USD. Năng suất lao động cao hơn mức bình quân chung cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn khoảng 7%. Công nghiệp tiếp tục đóng vai trò là nền tảng, động lực cho phát triển kinh tế; du lịch, dịch vụ tiếp tục phát triển, ngày càng có nhiều sản phẩm chất lượng cao, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.

 Vĩnh Phúc tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá, là một trong 5 tỉnh có số thu ngân sách lớn nhất cả nước, đặc biệt thu nội địa luôn đứng ở tốp đầu cả nước và thứ hạng cao của miền Bắc; là tỉnh có tỷ lệ điều tiết ngân sách lớn về Trung ương(47%) trong số các tỉnh miền Bắc, là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới.

“Vĩnh Phúc nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, cửa ngõ phía Tây Bắc và nằm trong vùng phát triển của Thủ đô Hà Nội, rất thuận lợi để trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp,  dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước, làm tiền đề để tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương” – Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị, Vĩnh Phúc cần phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương, với các địa phương trong vùng Thủ đô, nhất là Hà Nội, nhằm huy động, khai thác mọi nguồn lực để tập trung đầu tư các công trình trọng điểm mang tính liên vùng, liên tỉnh, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông. Vĩnh Phúc cần đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, cơ cấu lại nền kinh tế, tiếp tục thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược.

Vĩnh Phúc đang trong quá trình phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh, tạo ra nhiều áp lực về hạ tầng kinh tế-xã hội và gia tăng dân số. Vì vậy, cần xác định rõ những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị; hạ tầng thông tin -truyền thông; sớm xây dựng thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

Tỉnh chú trọng đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống  vật  chất,  tinh  thần  của  nhân  dân. Xây  dựng đời  sống văn hóa ở cơ sở, cộng đồng dân cư, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ; bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng con người Vĩnh Phúc hướng đến  chân -thiện -mỹ, giàu lòng yêu nước, giàu khát  vọng vươn lên. Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát triển hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân đồng bộ, hiện đại, với các loại hình dịch vụ y tế chất lượng cao. Thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công với cách mạng, giảm nghèo bền vững, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề dân sinh bức xúc, trước hết là vấn đề thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, ô nhiễm môi trường. Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Vĩnh Phúc tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong  cách  Hồ Chí Minh và các Quy định  nêu gương, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Vĩnh Phúc quyết liệt trong đổi mới tư duy, nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương; giữ vững và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện tốt các khâu của công tác cán bộ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực sự gương mẫu, trong sạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu...; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, phân cấp, phân quyền phù hợp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị, đẩy  nhanh  việc xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Đoàn kết thống nhất cao, phát huy dân chủ, kế thừa những thành tựu , kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các đại biểu về dự Đại hội. Đồng chí cũng khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết thống nhất cao, phát huy dân chủ, kế thừa những thành tựu , kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, Đảng bộ tỉnh bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn của địa phương để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với những kết quả nổi bật: Kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao; quốc phòng-an ninh được củng cố, tăng cường; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đạt nhiều kết quả quan trọng.

“Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, Đại hội lần này thực hiện 4 nội dung quan trọng là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mỗi đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thực hiện tốt nội dung, chương trình đại hội đề ra” – Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu khai mạc Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu khai mạc Đại hội.

Trình bày Báo cáo chính trị, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Vĩnh Phúc đã tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đặc biệt chú trọng; nâng cao vị thế và vai trò lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Công tác giáo dục lý luận chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không có “vùng cấm” theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển với tốc độ khá cao, bình quân 7,1%/năm. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Kinh tế tập thể đã có những chuyển biến tích cực; kinh tế hộ ổn định và phát triển. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có thứ hạng cao.

Vĩnh Phúc là tỉnh thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, nhất là giải quyết việc làm, giảm nghèo được đặc biệt quan tâm và có sự chuyển biến lớn. Chính sách đối với người có công được đặc biệt quan tâm. Chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm nhanh (còn dưới 1%). Không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị các cấp học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Chất lượng giáo dục toàn diện chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn luôn trong tốp đầu toàn quốc.

Tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; phát huy tính tiên phong, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, trọng tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao; khai thông các điểm nghẽn, thu hút đầu tư; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ. Huy động, thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đầu tư trọng điểm cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế hiện đại, phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bản sắc gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. tạo sự chuyển biến cơ bản về diện mạo, chất lượng đô thị, nông thôn của tỉnh trong 5 năm tới...

Theo chương trình làm việc, ngày 15/10, Đoàn Chủ tịch thông báo kết quả họp phiên thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII ra mắt đại hội. Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông qua Nghị quyết đại hội và bế mạc. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tiến hành họp phiên thứ nhất.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất