Thứ Bảy, 22/6/2024
Vĩnh Phúc
Chủ Nhật, 15/8/2021 22:18'(GMT+7)

Vĩnh Phúc: Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên

Theo đó, Tỉnh ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 26/11/2020; thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh; chỉ đạo thành lập 146 ủy ban bầu cử, 1.165 ban bầu cử các cấp và 1.103 tổ bầu cử. Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp đã ban hành trên 7000 văn bản để triển khai thực hiện công tác bầu cử. Công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng tiến độ trong từng bước triển khai. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử được chú trọng; công tác thông tin, tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được thực hiện chu đáo. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, qua đó, đã kịp thời phát hiện, uốn nắn những sai sót, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giúp các đơn vị thực hiện tốt các nội dung chuẩn bị bầu cử đúng kế hoạch, đúng luật định.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệp kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh có nhiều điểm nổi bật.

Thứ nhất, đây là cuộc bầu cử đặc biệt nhất: lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp; tỉnh đã xây dựng xây dựng kịch bản với 04 phương án bỏ phiếu thích ứng với bối cảnh dịch bệnh Covid-19; tổ chức xét nghiệm SAR-COVI-2 cho trên 28.700 người tham gia các tổ bầu cử; triển khai và thực hiện bầu cử an toàn đối với 5.768 cử tri là F0, F1 đang thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung; 1.100 cử tri là F2 đang thực hiện cách ly tại nhà.

Thứ hai, đây là cuộc bầu cử có kết quả cao nhất trong nhiều nhiệm kỳ: trong ngày bầu cử, 1.103 tổ bầu cử trong toàn tỉnh tổ chức khai mạc đúng giờ, bảo đảm trang trọng, theo luật định (đạt 100%).

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,41% và là kỳ bầu cử có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất trong các nhiệm kỳ gần đây; bầu một lần đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần theo quy định ( 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, 301 người trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 3.337 người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã).

Không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% cử tri đi bầu; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Thứ ba,  đây là cuộc bầu cử ít đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất: tất cả ứng cử viên đại biểu Quốc hội và ứng cử viên HĐND cấp tỉnh, cấp huyện không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Song Hoàng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất