Thứ Tư, 12/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Bảy, 23/3/2019 10:7'(GMT+7)

Xây dựng hình ảnh người cán bộ gương mẫu, trách nhiệm, sát cơ sở

Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh. Ảnh: Lê Thanh

Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh. Ảnh: Lê Thanh


NHIỀU MÔ HÌNH HAY

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh bằng những phong trào, việc làm cụ thể có tác dụng tích cực để nâng cao nhận thức, hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị; từ đó tạo bước chuyển chung đáng ghi nhận.

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh có trên 90 đảng viên với 11 chi bộ. Để kịp thời trong công tác chi trả chế độ chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn cũng như giải quyết các vướng mắc liên quan đến chế độ chính sách, đơn vị đã có nhiều sáng kiến, cách làm như: tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân, với doanh nghiệp, người lao động và đem lại hiệu quả thiết thực.

Cùng đó, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chọn làm điểm “Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động BHXH thân thiện, trách nhiệm” với sự tham gia của 100% cán bộ, công chức trong toàn ngành.

Giám đốc BHXH tỉnh Lê Trường Giang cho biết, với quan điểm cải cách hành chính mới giải quyết được vấn đề xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức, người lao động BHXH “thân thiện, trách nhiệm”; đồng thời tạo điều kiện tăng khả năng tiếp cận và thụ hưởng của người tham gia bảo hiểm.

Đối với Tỉnh đoàn, “cùng đồng hành với thanh niên” trở thành phương châm hành động của tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở. 

Thời gian qua, Tỉnh đoàn đã xúc tiến nhiều hình thức hỗ trợ thanh niên như: Hỗ trợ, tư vấn chính sách pháp luật; tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm; hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá sản phẩm; hỗ trợ vay vốn để phát triển, mở rộng mô hình.... Trực tiếp đứng ra làm việc với các cấp ngành, các nhà tài trợ để từng bước giải quyết khó khăn về vốn, tư liệu sản xuất, khoa học công nghệ... cho các cá nhân, tổ chức tham gia hành trình khởi nghiệp.

Còn tại Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã lãnh đạo để các hoạt động tổ chức kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo ngày càng đổi mới, chất lượng...

Ngoài nâng cao chất lượng tham mưu, Văn phòng HĐND tỉnh đã chọn điểm đột phá bằng việc bổ sung, hoàn thiện quy chế ứng xử, trong đó đặc biệt chú trọng yếu tố gần dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân; nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; góp phần thực hiện tốt Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong 2 năm qua, các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã xây dựng được 137 mô hình học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng mô hình “điểm sáng” về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và “Dân vận khéo” trong cơ quan, đơn vị; toàn Đảng bộ có hơn 2.500 việc của tập thể, hơn 3.000 việc của cá nhân đăng ký làm theo Bác.

TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch với 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 7 nội dung thực hiện, trong đó xác định 3 nội dung đột phá. Đồng thời, BTV Đảng ủy khối tiếp tục chỉ đạo 4 mô hình điểm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy.

4 mô hình điểm được triển khai là: Đảng bộ Kho bạc Nhà nước với mô hình 3 không: "Không trễ hẹn, không gây phiền hà, không bổ sung hồ sơ quá 1 lần"; Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An với mô hình “Thân thiện và trách nhiệm”; Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư gắn học tập và làm theo Bác với xây dựng mô hình cải cách thủ tục hành chính theo hướng "Vì nhân dân phục vụ”.

Triển khai “Năm cải cách hành chính” 2019, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ký kết quy chế phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh nhằm tạo sự quyết liệt trong lãnh đạo, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ban hành và thực hiện kế hoạch về nêu gương theo Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Chỉ thị 28-CT/TW.

Các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối đã triển khai ký cam kết thi đua với nhiều phần việc có tính chất đột phá mới, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối, phong cách và phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp trong đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Hoàng Văn Nhiên, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tập trung nhiều đầu mối quan trọng, có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh những vấn đề trọng tâm về xây dựng hệ thống chính trị, chiến lược phát triển kinh tế -xã hội, thúc đẩy guồng máy của cả tỉnh.

Do đó, Đảng ủy tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu, trách nhiệm, thân thiện, năng động, sâu sát cơ sở.

"Điều đó đòi hỏi từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, đạo đức công vụ,  nhất là các đồng chí cấp ủy, bí thư, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác”. Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An cho biết.

Theo Báo Nghệ An

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất