Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

(TG) - So với thời của C.Mác hơn một thế kỷ trước, mặc dù điều kiện lịch sử, bối cảnh kinh tế - xã hội cũng như các vấn đề căn bản mà ngày nay chúng ta phải đối mặt đã thay đổi, song điều đó hoàn toàn không làm lay chuyển sứ mệnh lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin.

 • “Một Đảng cầm quyền là mất dân chủ”?

  “Một Đảng cầm quyền là mất dân chủ”?

  Dân chủ và dân chủ hóa, dù dưới bất cứ tính từ nào, dân chủ tư sản hay dân chủ XHCN, cũng đều là bước tiến của lịch sử, ở những thang bậc khác nhau. Những giá trị phổ quát của dân chủ là có thật, không ai có thể phủ nhận. Nhưng đánh giá một nền dân chủ phải căn cứ trước hết vào chỗ quyền lực thuộc về ai, lợi ích là của ai và vì ai. Đánh giá một đảng chính trị cũng không thể chỉ căn cứ vào tên gọi, “xem mặt bắt hình dong” mà trước hết phải xem họ thật sự đại diện cho loại quyền lực nào, tranh đấu vì lợi ích của ai.

 • Những cái nhìn sai trái về nền giáo dục Việt Nam

  Những cái nhìn sai trái về nền giáo dục Việt Nam

  Cùng với sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, những năm qua, giáo dục Việt Nam có những chuyển động tích cực và chuyển biến tiến bộ về nhiều mặt. Chính những thành tựu to lớn về giáo dục không chỉ là một trong những động lực thúc đẩy đất nước đi lên, mà góp phần làm cho diện mạo đời sống xã hội ngày càng khởi sắc.

 • Hà Tĩnh: Phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng

  Hà Tĩnh: Phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng

  (TG) - Để tiếp tục đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đi vào cuộc sống và hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành Quy định số 625-QĐ/TU về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 • Bảo đảm quyền lợi công chúng và giá trị xã hội trong xuất bản

  Bảo đảm quyền lợi công chúng và giá trị xã hội trong xuất bản

  Xuất bản dù ở thời đại nào cũng đều hướng tới mục đích thông qua tác phẩm để giúp người đọc trau dồi trí tuệ, bồi dưỡng tâm hồn, hun đúc bản lĩnh, giúp con người hướng thiện và hướng thượng, vượt qua thách thức để sinh tồn và nâng cao chất lượng cuộc sống… Có thể coi đó là “thiên chức” của ngành xuất bản và nếu ngành xuất bản xa rời “thiên chức” của nó, thì chắc chắn cuộc sống sẽ là nơi kiểm duyệt khắt khe nhất thông qua quy luật đào thải khắc nghiệt, công bằng, không loại trừ một ai.

 • Cần nhận thức đúng quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin

  Cần nhận thức đúng quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin

  Quyền con người (QCN) là thành quả phát triển lâu dài của lịch sử nhân loại, là giá trị cao quý chung của các dân tộc. Ngày nay, QCN được xem như là thước đo sự tiến bộ và trình độ văn minh của các xã hội, không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển và bản sắc văn hóa.

 • Không gì có thể chia rẽ quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa quân đội và công an

  Không gì có thể chia rẽ quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa quân đội và công an

  Quân đội và công an là lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn đoàn kết và gắn bó, giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sự đoàn kết, phối hợp giữa Công an nhân dân (CAND) và Quân đội nhân dân (QĐND) đã trở thành truyền thống, là yêu cầu khách quan, cội nguồn sức mạnh bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội (TTATXH). Thế nhưng mấy năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách chia rẽ, phá hoại tình cảm, mối quan hệ khăng khít đó.

 • Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước sự chống phá của các thế lực thù địch

  Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước sự chống phá của các thế lực thù địch

  Mục tiêu không bao giờ thay đổi của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Để đạt được mục đích ấy, chúng áp dụng nhiều âm mưu, thủ đoạn, trong đó có việc thúc đẩy "tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta.

 • “Đảng đặt lợi ích giai cấp lên trên lợi ích dân tộc” - một luận điểm xuyên tạc trắng trợn, lố bịch của những kẻ thù địch, cơ hội

  “Đảng đặt lợi ích giai cấp lên trên lợi ích dân tộc” - một luận điểm xuyên tạc trắng trợn, lố bịch của những kẻ thù địch, cơ hội

  Cả nước bước vào năm 2018 với tâm thế tự tin và phấn khởi trước những thành tựu đạt được trong năm 2017 và đón chào ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Song, như thường lệ, cứ vào dịp này, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị lại gióng lên hồi chuông hùa nhau chống phá Đảng ta một cách trơ trẽn, lố bịch. Một trong những luận điệu cũ rích mà họ đưa ra là: “Đảng đặt lợi ích giai cấp lên trên lợi ích dân tộc”.

 • “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm suy giảm vai trò quản lý của Nhà nước

  Có nhiều bạn đọc thắc mắc hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có ảnh hưởng thế nào tới vai trò quản lý của Nhà nước đối với xã hội, thậm chí có người còn ngây thơ cho rằng: “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không ảnh hưởng gì đến vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước”.

 • Cần đánh giá khách quan, công bằng và chính xác

  Cần đánh giá khách quan, công bằng và chính xác

  Gần đây, xuất hiện tình trạng đại diện của một số chính phủ, quốc hội, tổ chức quốc tế lên tiếng bênh vực một số cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, khoác cho những cá nhân này nhãn hiệu là “tù nhân lương tâm, nhà hoạt động môi trường, đấu tranh nhân quyền”. Sự bất thường này can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, cho thấy, nếu không tiếp cận vấn đề một cách khách quan, chính xác, tất yếu sẽ dẫn đến những đánh giá sai lầm, thiếu đúng đắn, công bằng.

 • Việt Nam bảo đảm tốt tự do báo chí theo luật pháp quốc tế về nhân quyền

  Việt Nam bảo đảm tốt tự do báo chí theo luật pháp quốc tế về nhân quyền

  Ban Bí thư vừa ban hành Thông báo kết luận tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20-7-2010 của Ban Bí thư khóa X về công tác nhân quyền trong tình hình mới. Kết luận đã khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam tôn trọng, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, trong đó có quyền tự do báo chí và sẽ tiếp tục phát triển, phát huy những thành tựu đó. Hiện thực đó đã bác bỏ những quan điểm lệch lạc, xuyên tạc công tác nhân quyền của Việt Nam nói chung, quyền tự do báo chí nói riêng.

 • Giữ vững niềm tin vào kỷ luật công minh của Đảng

  Giữ vững niềm tin vào kỷ luật công minh của Đảng

  (TG) - Năm 2017 là năm siết chặt kỷ luật Đảng, cũng là năm có số lượng cán bộ lãnh đạo cấp cao bị thi hành kỷ luật nhiều nhất từ trước đến nay.

 • Sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân

  Sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân

  Sâu sát cơ sở, tích cực kiểm tra, đôn đốc, nắm chắc tình hình để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những nảy sinh trong nhân dân, đó là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng ta; là phương pháp, tác phong công tác không thể thiếu của cán bộ, đảng viên. Biết là vậy nhưng không phải tổ chức đảng nào, cán bộ, đảng viên nào cũng ý thức rõ và thực hiện tốt công việc ý nghĩa này.

 • Sự dối trá và lừa bịp (*)

  Sự dối trá và lừa bịp (*)

  50 năm qua, rất nhiều bài báo, công trình nghiên cứu và cả những người trong cuộc đã chứng minh, khẳng định sự việc “thảm sát ở Huế năm 1968” là sản phẩm của sự dối trá, bịp bợm. Đáng chú ý, trong cuốn Kinh tế chính trị về nhân quyền Tập I, hai Giáo sư A.N Chomski (A.N Chôm-sky) và E.Herman (E.Héc-man) đã dành phần Thảm sát tại Huế năm 1968 để phân tích, chỉ rõ sự thật về sự kiện ngụy tạo nêu trên đã được cố tình dựng lên như thế nào. Báo Nhân Dân xin trích đăng nội dung này.

 • Vẫn cái nhìn hẹp hòi, thiển cận, xuyên tạc sự thật

  Vẫn cái nhìn hẹp hòi, thiển cận, xuyên tạc sự thật

  Tòa án nhân dân tỉnh An Giang vừa khép lại phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm đối tượng do Vương Văn Thả, sinh năm 1969, trú tại ấp Vĩnh Linh, xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang cầm đầu về tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự, sửa đổi, bổ sung 2009. Sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu như không có chuyện một vài trang mạng ở nước ngoài đã đưa ra những cái nhìn hẹp hòi, thiển cận, xuyên tạc bản chất vụ án.

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất