• Cộng đồng quốc tế đánh giá cao bản chất chế độ xã hội và vị thế chính trị của Việt Nam

  Cộng đồng quốc tế đánh giá cao bản chất chế độ xã hội và vị thế chính trị của Việt Nam

  Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội vẫn có những cái nhìn phiến diện, những giọng điệu xuyên tạc, bịa đặt về thành tựu của cách mạng, nhất là trong công tác đối ngoại và về vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

 • Tăng cường năng lực phòng, chống tấn công mạng

  Tăng cường năng lực phòng, chống tấn công mạng

  Trong xu thế bùng nổ của internet và các thiết bị kết nối mạng, nguy cơ về mất an toàn thông tin ngày càng trở thành mối quan tâm, lo lắng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 • Loại bỏ những hành vi phản cảm trong chương trình truyền hình thực tế

  Loại bỏ những hành vi phản cảm trong chương trình truyền hình thực tế

  Với những chương trình truyền hình trực tiếp cũng như những chương trình đòi hỏi tính thực tế, thì sự cố hay tai nạn nghề nghiệp dù không mong muốn, nhưng đôi khi là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc một số người, trong đó có không ít ngôi sao giải trí, cố tình “vạ miệng”, tạo “sự cố” trên màn ảnh nhỏ nhằm thực hiện các mục đích cá nhân, khiến dư luận bức xúc, cần sớm được ngăn chặn.

 • Cần có cái nhìn đúng đắn, toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội

  Cần có cái nhìn đúng đắn, toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội

   Mặc dù thời gian qua, kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh, đời sống người dân ngày càng được cải thiện và nâng lên, thế nhưng trong xã hội, thậm chí một số cán bộ, đảng viên vẫn còn những người chưa hiểu rõ, chưa nhận thức đúng, có cái nhìn phiến diện, tỏ ý hoài nghi về sự phát triển theo hướng ngày càng bền vững và thực chất của kinh tế đất nước; về những giá trị mà phát triển kinh tế mang lại cho người dân. Thực tế này đòi hỏi cần tăng cường truyền đạt, phổ biến thông tin để mọi người có nhận thức và hành động đúng.

 • Từ “cách mạng cây”, “cách mạng cá” đến “cách mạng màu”

  Từ “cách mạng cây”, “cách mạng cá” đến “cách mạng màu”

  Hãy bảo vệ màu xanh đất Việt, hãy chung tay bảo vệ môi trường (BVMT), hãy bảo vệ động vật hoang dã, đấu tranh vì thành phố văn minh, hãy loại bỏ các dự án “ăn cả vào tương lai”…

 • Giả mạo trang thông tin của các cơ quan công quyền - một âm mưu “lộng giả thành chân”

  Giả mạo trang thông tin của các cơ quan công quyền - một âm mưu “lộng giả thành chân”

  Gần đây, trên facebook xuất hiện trang tin điện tử mạo danh Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau. Trước đó, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, trên mạng xã hội đã hai lần xuất hiện trang tin giả mạo của Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo một chuyên gia phòng, chống tội phạm an ninh mạng, việc giả mạo trang tin của một số cơ quan công quyền càng cho thấy tâm địa của những phần tử cơ hội chính trị, phản động trong nước cấu kết với các thế lực thù địch bên ngoài không bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

 • Xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với quan điểm sai trái, thù địch

  Xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với quan điểm sai trái, thù địch

  (TG) - Đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng.

 • Không được diễn giải lịch sử một cách tùy tiện

  Không được diễn giải lịch sử một cách tùy tiện

  Thời gian gần đây, trên một số diễn đàn, tình trạng diễn giải, suy đoán lịch sử một cách tùy tiện, vô căn cứ đang diễn ra với mức độ ngày càng tăng, gây bức xúc trong dư luận, tạo nhiều nguy cơ với hệ lụy khó lường. Đây là hiện tượng tiêu cực cần phải kịp thời ngăn chặn để bảo đảm niềm tin trong xã hội, lấy lại sự lành mạnh cho môi trường nghiên cứu học thuật và niềm tin của cộng đồng.

 • Sự tha hóa quyền lực và con dốc đặc quyền đặc lợi

  Sự tha hóa quyền lực và con dốc đặc quyền đặc lợi

  Sự tha hóa quyền lực dẫn đến hiện tượng cán bộ từ đỉnh cao quyền lực dễ trượt dài trên con dốc chủ nghĩa cá nhân bởi những căn bệnh đặc quyền đặc lợi, vinh thân phì gia đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra từ rất sớm, ngay từ những ngày đầu non trẻ của nhà nước. Thế nhưng trong giai đoạn hiện nay, trước tác động của mặt trái cơ chế thị trường, những căn bệnh ấy đã và đang xuất hiện trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên…

 • Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận tất yếu, lâu dài và không khoan nhượng hiện nay

  Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận tất yếu, lâu dài và không khoan nhượng hiện nay

  Con đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà chúng ta đi, không gì lay chuyển được. Công tác tư tưởng, lý luận tiếp tục gánh vác sứ mệnh lịch sử cầm nhịp thống nhất toàn dân tộc, “soi đường cho quốc dân đi” trên con đường ấy.

 • Giải pháp đột phá để chống xuống cấp đạo đức trong Đảng

  Giải pháp đột phá để chống xuống cấp đạo đức trong Đảng

  (TG) - Chống xuống cấp về đạo đức trong Đảng nhất định phải đứng vững trên hai chân cơ chế và ý thức tu dưỡng, rèn luyện, vì muốn làm người tốt mà cơ chế không hoàn thiện cũng rất khó. Ngược lại, cơ chế hoàn thiện mà con người hỏng thì phá nát bộ máy.

 • Không để các vụ án hình sự bị hướng lái “chính trị hóa”

  Không để các vụ án hình sự bị hướng lái “chính trị hóa”

  Khởi tố và xử lý kịp thời, đúng người, đúng tội các vụ án hình sự là trách nhiệm của các cơ quan pháp luật, có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN).

 • 50 năm Di chúc Bác Hồ: Chỉnh đốn Đảng để củng cố niềm tin và mong đợi của nhân dân

  50 năm Di chúc Bác Hồ: Chỉnh đốn Đảng để củng cố niềm tin và mong đợi của nhân dân

  Thời gian vừa qua, nhiều cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược thiếu gương mẫu, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng (tháng 1/2016) đến nay, hơn 60 cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý đã bị xử lý kỷ luật. Thực tế đó đặt ra nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay là huấn luyện, đào tạo cán bộ, đồng thời siết chặt quy trình lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ.  

 • Đảng phải luôn phụng sự và liêm chính!

  Đảng phải luôn phụng sự và liêm chính!

  (TG)- Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh và di huấn của Người về xây dựng một Đảng cách mạng luôn phụng sự và liêm chính, luôn trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” không chỉ là tất yếu khách quan, là yêu cầu và nhiệm vụ của một Đảng cầm quyền mà còn là trách nhiệm của những người cộng sản Việt Nam trước lịch sử, nhân dân và dân tộc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, trách nhiệm và uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên trước Tổ quốc và Nhân dân.

 • Phúc trình Nhân quyền và Tôn giáo năm 2019 của Bộ Ngoại giao Mỹ xuyên tạc sự thật, cản trở quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

  Phúc trình Nhân quyền và Tôn giáo năm 2019 của Bộ Ngoại giao Mỹ xuyên tạc sự thật, cản trở quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

  Vẫn như mọi năm, năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố hai văn bản-được gọi là “phúc trình” về tình hình Nhân quyền (NQ, 14/3/2019) và tự do Tôn giáo (TDTG, 29/4/2019) trên thế giới. Trong hai văn bản nói trên, những người soạn thảo đã thể hiện sự kỳ thị đối với những quốc gia có chế độ xã hội, chính sách, pháp luật khác biệt với Hoa Kỳ, trong đó có Việt Nam.

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất