• HRW - Nhân quyền và mục đích kiến tạo dư luận

  HRW - Nhân quyền và mục đích kiến tạo dư luận

  Những năm qua, trong số các tổ chức tự nhận hoạt động vì nhân quyền trên phạm vi quốc tế, Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) nổi lên như một địa chỉ thường xuyên cho ra đời nhiều luận điệu bịa đặt, vu khống về nhân quyền, và đối với Việt Nam, các thế lực thù địch luôn triệt để tận dụng loại luận điệu này phục vụ âm mưu chống phá. 

 • Ngăn chặn sự xuống cấp đạo đức trong xã hội: Tiếp cận từ văn hóa

  Ngăn chặn sự xuống cấp đạo đức trong xã hội: Tiếp cận từ văn hóa

  (TG) - Đạo đức xã hội xuống cấp là vấn đề đáng lo ngại ở nước ta hiện nay. Chúng ta đều nhận thức được tác hại khôn lường của nó đối với sự phát triển của dân tộc. Đặt câu hỏi sự xuống cấp đó từ đâu mà ra thì hẳn là có rất nhiều câu trả lời và câu trả lời nào cũng có những lý do và giải pháp cơ bản. Tuy nhiên giải pháp nào cũng khó mà thực hiện một cách thấu đáo, bền vững. Từ cách tiếp cận của văn hóa cũng như vậy.

 • Nhận thức đúng về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự

  Nhận thức đúng về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự

  Cho đến nay, cả nước đã hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ năm 2019. Số lượng thanh niên nhập ngũ trong cả nước lên đến hàng vạn người. Cũng như nhiều năm trước, trong đợt tuyển quân năm nay đã có nhiều thanh niên tốt nghiệp đại học, có việc làm, thu nhập ổn định nhưng vẫn làm đơn tình nguyện nhập ngũ.

 • Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

  Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

  (TG) - Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 • Cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội

  Cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội

  Trong văn kiện Đại hội XII của Đảng, về nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta xác định: Phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) là trung tâm. Chính vì thế, cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) cần phải tiên phong trong nhiệm vụ trung tâm này.

 • Mệnh lệnh của trái tim: “Đảng là đầy tớ của dân”

  Mệnh lệnh của trái tim: “Đảng là đầy tớ của dân”

  (TG) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên về nâng cao ý thức “Đảng là người đày tớ của dân”. Đó luôn là một mệnh lệnh, một tiêu chí bắt buộc, một phẩm chất, lý tưởng cao đẹp trong hoạt động lãnh đạo của Đảng và trong mỗi cán bộ Đảng viên.

 • Việt Nam - “nguồn cảm hứng của hòa bình”

  Việt Nam - “nguồn cảm hứng của hòa bình”

  Dư luận Việt Nam đang dành nhiều sự quan tâm tới cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra trong tuần này tại Hà Nội, với niềm vinh dự và tự hào vì Việt Nam là nước chủ nhà một sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Thế nhưng, ở chiều ngược lại, không rõ vì sao một số người lại tỏ ra kém vui, thậm chí có các hành động xuyên tạc, bôi nhọ uy tín, vị thế đất nước, kích động chống phá hòng làm méo mó hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới.

 • Đập tan âm mưu lợi dụng chính sách đối với người có công của các thế lực thù địch

  Đập tan âm mưu lợi dụng chính sách đối với người có công của các thế lực thù địch

  (TG) - Trong thời gian qua, đã xuất hiện một số cá nhân lợi dụng chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách đối với người có công, mạo danh, lợi dụng tên tuổi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội để thành lập “Ban Liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam” hoạt động trái phép và tìm cách phát triển tổ chức, tuyên truyền, lôi kéo người tham gia, trong đó có cả cựu sỹ quan, tướng lĩnh quân đội, cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu, trí thức, hội viên các hội quần chúng… 

 • Tăng cường công tác phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay

  Tăng cường công tác phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay

  Nhằm thực hiện “diễn biến hòa bình” đối với nước ta, trong những năm qua, các thế lực thù địch triệt để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu, độc hại, bịa đặt, vu cáo hòng chống phá Việt Nam. Thông qua đó, hòng xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, từng bước thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Chúng coi đó là một mũi tấn công quan trọng nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH).

 • Rèn luyện bản lĩnh chính trị để phòng, chống "tự diễn biến, tự chuyển hóa"

  Rèn luyện bản lĩnh chính trị để phòng, chống "tự diễn biến, tự chuyển hóa"

  (TG) - “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay thực chất là quá trình biến đổi từ bên trong theo chiều hướng từ đúng sang sai, từ tốt sang xấu, từ tích cực sang tiêu cực, từ tiến bộ sang phản tiến bộ. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến mức cao hơn là thay đổi lập trường, quan điểm chính trị, đạo đức, lối sống, đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân; cổ súy, ủng hộ, tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động, thậm chí chuyển sang hàng ngũ kẻ thù, chống lại Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 • Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và công tác chính trị, tư tưởng

  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và công tác chính trị, tư tưởng

  (TG) - Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định giương cao ngọn cờ “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, khát vọng về một đất nước Việt Nam “độc lập - tự do - hạnh phúc”, Đảng Cộng sản Việt Nam hiệu triệu khơi dậy lòng yêu nước của lớp lớp người Việt Nam vùng lên lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân; chiến đấu, lao động và học tập quên mình; không quản ngại gian khổ, hy sinh, giành thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong cuộc chiến đấu kiên cường bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH).

 • Những chuyển biến tiến bộ về giáo dục với dân tộc thiểu số ở Việt Nam

  Những chuyển biến tiến bộ về giáo dục với dân tộc thiểu số ở Việt Nam

  Một trong những chỉ số quan trọng để minh chứng việc bảo đảm quyền con người ở các quốc gia có được thực thi và đi vào cuộc sống hay không là việc tạo điều kiện, cơ hội thuận lợi cho mọi người dân được quyền học hành, nâng cao trình độ, đặc biệt là người dân tộc thiểu số (DTTS), người yếu thế trong xã hội.

 • Tác động của lợi ích nhóm tiêu cực đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

  Tác động của lợi ích nhóm tiêu cực đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

  (TG) - Lợi ích nhóm tiêu cực hay thường gọi là “lợi ích nhóm” tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng tính chất nguy hại nhất của nó là làm suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nhận diện rõ tính chất, mức độ nguy hại của “lợi ích nhóm” để sớm có chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.

 • Việt Nam bảo đảm thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

  Việt Nam bảo đảm thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

  Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền của tất cả mọi người và quyền này không bị giới hạn bởi quốc tịch, giới tính, độ tuổi.

 • Đau đáu lời dặn "Trước hết nói về Đảng" trong Di chúc

  Đau đáu lời dặn "Trước hết nói về Đảng" trong Di chúc

  (TG)- Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiền phong. Trước khi đi xa, trong bản Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Hồ Chí Minh đã dành để “trước hết nói về Đảng” (1)  và “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân" (2).

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất