• Chữa “bệnh thành tích” trong công tác xây dựng Đảng

  Chữa “bệnh thành tích” trong công tác xây dựng Đảng

  (TG) - “Mắc bệnh thành tích” là một trong 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của đảng viên và tổ chức đảng mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra. “Mắc bệnh thành tích” trong lĩnh vực nào cũng nguy hiểm nhưng “bệnh thành tích” trong xây dựng Đảng là nguy hiểm hơn cả, vì xây dựng Đảng được coi là nhiệm vụ then chốt.

 • Không thể xuyên tạc pháp luật của Nhà nước Việt Nam vì sự phát triển của đất nước và quyền con người

  Không thể xuyên tạc pháp luật của Nhà nước Việt Nam vì sự phát triển của đất nước và quyền con người

  Xây dựng pháp luật luôn là nội dung quan trọng trong các kỳ họp Quốc hội không chỉ của riêng Việt Nam. Tại Việt Nam, thường hoạt động này chiếm khoảng 50% thời lượng của kỳ họp.

 • Xử lý nghiêm để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và pháp luật của nhà nước

  Xử lý nghiêm để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và pháp luật của nhà nước

  Nhiều ý kiến của cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh và quần chúng nhân dân, bày tỏ sự đồng tình với kết luận của UBKT Trung ương về những vi phạm của ông Chu Hảo.

 • Bài 2: Lập “chính phủ” để lừa đảo và khủng bố

  Bài 2: Lập “chính phủ” để lừa đảo và khủng bố

  Đề cập hoạt động chống cộng của người Việt ở nước ngoài, phải nhắc tới sự ra đời các loại “chính phủ” chỉ tồn tại bằng thủ đoạn “buôn hận thù, bán hàng giả” nhằm lừa bịp, quyên góp tiền bạc, tuyên truyền luận điệu sai trái, tiến hành phá hoại, khủng bố. Đáng tiếc, vẫn có một số người ở trong nước lại a dua với trò dối trá, bạo lực này và có hành vi vi phạm pháp luật.

 • Bài 1: Mặt thật "chống cộng"

  Bài 1: Mặt thật "chống cộng"

  Hơn 40 năm sau ngày phải bỏ xứ ra đi, sống đời lưu vong vất vưởng ở nơi đất khách quê người, một số kẻ chống cộng cực đoan vốn là tàn dư của một chế độ bán nước hại dân vẫn không tỉnh ngộ để chấp nhận kết thúc bẽ bàng của số phận, vẫn nuôi ảo vọng về ngày "phục quốc". Từ đó, một số tổ chức chống cộng nối nhau ra đời chỉ nhằm mục đích duy nhất là chống phá đất nước và dọa dẫm, lừa gạt, kiếm chác tiền bạc…

 • Thiếu trách nhiệm - một suy thoái “kép” của cán bộ, đảng viên

  Thiếu trách nhiệm - một suy thoái “kép” của cán bộ, đảng viên

  Sống trong cuộc đời này, ai cũng phải có trách nhiệm. Nếu không có trách nhiệm với chính mình, công việc, gia đình, xã hội thì con người khó có thể trưởng thành, tiến bộ. Đối với cán bộ, đảng viên, trách nhiệm không dừng lại ở bổn phận “việc phải làm, việc phải gánh vác, việc phải nhận lấy về mình”, mà đó còn là một trong những giá trị thuộc về phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, chiều sâu văn hóa của người chiến sĩ tiên phong của Đảng. Tuy nhiên, việc thấu hiểu, thể hiện, hành xử với hai chữ “trách nhiệm” của một bộ phận cán bộ, đảng viên thời gian qua có nhiều vấn đề rất đáng cảnh báo.

 • Không thể xuyên tạc, phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa của dân tộc ta

  Không thể xuyên tạc, phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa của dân tộc ta

  Lịch sử dân tộc ta trong thế kỷ 20 cho thấy, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám không chỉ là một thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, mà còn mở ra một thời đại mới cho dân tộc ta-thời đại độc lập dân tộc gắn liền với chế độ xã hội do nhân dân làm chủ.

 • Lấy phiếu tín nhiệm phải là thực chất

  Lấy phiếu tín nhiệm phải là thực chất

  Những người đại diện cho dân cần nói đúng tiếng nói của dân, cần thể hiện sự trung thực, công tâm, khách quan bằng lá phiếu của mình.

 • Bóc trần và đấu tranh với thủ đoạn ngụy tuyên truyền của các thế lực thù địch về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông xã hội (Phần 1)

  Bóc trần và đấu tranh với thủ đoạn ngụy tuyên truyền của các thế lực thù địch về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông xã hội (Phần 1)

  Các phương tiện truyền thông xã hội là địa hạt mới trên mặt trận tư tưởng, nơi các thế lực thù địch xem không gian mạng như một thứ “quyền lực thứ năm”, bên cạnh “quyền lực thứ tư” là báo chí, để ráo riết và triệt để lợi dụng phát tán trên diện rộng các luận điệu xuyên tạc trắng trợn hoặc núp bóng tinh vi dưới vỏ bọc “khách quan” của cái gọi là “phản biện”, “góc nhìn độc lập”…, hòng gây rối, nhiễu, bóp méo và làm sai lệch thông tin, nhằm phục vụ cho những mưu đồ đen tối rắp tâm chống phá công cuộc phòng, chống tham nhũng đang được Đảng ta đẩy mạnh. Việc đấu tranh phản bác các luận điệu ngụy tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông xã hội, góp phần vạch trần những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

 • Cảnh giác với những phương thức, thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

  Cảnh giác với những phương thức, thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

  Nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, những năm qua, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, xuyên tạc nhằm xóa bỏ nền tảng lý luận trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam. Đặc biệt, chúng triệt để xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi lem thân thế, sự nghiệp của Người, hòng đưa tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi nền tảng lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • Việt Nam-Nhật Bản trao đổi lý luận giữa hai Đảng Cộng sản

  Việt Nam-Nhật Bản trao đổi lý luận giữa hai Đảng Cộng sản

  Trao đổi lý luận lần thứ 8 giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Cộng sản Nhật Bản với chủ đề "Sức sống của Chủ nghĩa Marx trong thời đại ngày nay" đã diễn ra tại thành phố Cần Thơ ngày 16/10.

 • Cảnh giác với những phương thức, thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

  Cảnh giác với những phương thức, thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

  Nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, những năm qua, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, xuyên tạc nhằm xóa bỏ nền tảng lý luận trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam. Đặc biệt, chúng triệt để xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi lem thân thế, sự nghiệp của Người, hòng đưa tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi nền tảng lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • Từ "óc địa phương" tới "lợi ích nhóm": Phòng và chống

  Từ "óc địa phương" tới "lợi ích nhóm": Phòng và chống

  (TG) - Óc địa phương, óc bè phái, địa phương chủ nghĩa và tư duy nhiệm kỳ, tự diễn biến, tự chuyển hóa, lợi ích nhóm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Đó là các chứng bệnh của chủ nghĩa cá nhân. Để phòng và chống, mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Không thể xuyên tạc bản chất chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

  Không thể xuyên tạc bản chất chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

  Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam ngày nay do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. Bản chất của chế độ đó là quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với bảo vệ độc lập dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo theo con đường của Chủ nghĩa Mác-Lênin.

 • Tự do tư tưởng: Từ khát vọng đến thực tiễn sinh động ở Việt Nam

  Tự do tư tưởng: Từ khát vọng đến thực tiễn sinh động ở Việt Nam

  (TG) - Tự do tư tưởng là quyền cơ bản của con người đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc khẳng định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế năm 1948. Hiến pháp 2013 của Việt Nam cũng khẳng định điều này. Tuy nhiên, trên mạng xã hội thời gian gần đây xuất hiện một số hội, nhóm tự xưng như “Ban vận động Văn đoàn Việt Nam độc lập” hay “Hội nhà báo Việt Nam độc lập” cho rằng Việt Nam “bóp nghẹt tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do ý kiến...”. Vậy, cần nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất