Thứ Năm, 20/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 15/12/2022 13:0'(GMT+7)

An Giang chủ động, tăng cường phối hợp trong công tác nắm bắt, phản ánh, dự báo, định hướng dư luận xã hội

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng BCĐ 35 tỉnh; đồng chí Đặng Thị Hoa Rây - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên; đồng chí Võ Thiện Hảo – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo công tác dư luận xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và báo cáo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo đó, trong năm qua, công tác tham mưu Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, qua đó việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị được thực hiện khá tốt; chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng nâng cao. Công tác phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt trên không gian mạng đã được tăng cường, tổ chức thực hiện hiệu quả, bài bản, khoa học hơn. Ban Chỉ đạo 35, Nhóm Chuyên gia và lực lượng nòng cốt các cấp hoạt động đi vào nề nếp, từng bước nâng cao chất lượng, ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Nhiều địa phương, ban, ngành các cấp đã quan tâm, chú trọng nhiều hơn đến công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn, cơ quan, đơn vị.

Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong giải quyết, phản hồi DLXH chặt chẽ hơn, đi vào chiều sâu, thực chất, bài bản. Xem việc nắm bắt, phản ánh DLXH đã trở thành kênh thông tin quan trọng, là nhu cầu thường trực trong hoạt động lãnh đạo, điều hành địa phương, đơn vị; là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp.

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp từng bước được củng cố, kiện toàn. Công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội và đội ngũ cộng tác viên được quan tâm,… Đặc biệt, vai trò của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trực tiếp tham gia công tác dư luận xã hội… đã từng bước được phát huy. Hầu hết các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch được xây dựng đều dựa trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu tối đa tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của các tầng lớp Nhân dân.

Đồng thời trong chương trình Hội nghị, cũng đã tổ chức buổi Toạ đàm theo chủ đề: “Đổi mới nội dung, hình thức dự báo, định hướng DLXH”, có 15 bài tham luận của các địa phương, đơn vị và cộng tác viên DLXH tham gia. Nội dung các bài tham luận khá phong phú, đa dạng, bám sát theo chủ đề và các chuyên đề gợi mở của Ban Tổ chức Hội nghị. Hầu hết các bài viết đã chuyển tải khá sinh động thực tiễn công tác dự báo và định hướng DLXH trên từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng BCĐ 35 tỉnh phát biểu gợi ý thảo luận và kết luận Hội nghị

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng BCĐ 35 tỉnh phát biểu gợi ý thảo luận và kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Hương đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác DLXH và hoạt động BCĐ 35 trên địa bàn tỉnh năm 2022. Thời gian tới, để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, để công tác DLXH, tham mưu BCĐ 35 các cấp đạt được kết quả tích cực hơn nữa, đồng chí nhấn mạnh ba vấn đề cần quan tâm: (1) Tập trung đổi mới nội dung, phương pháp nắm bắt, phản ánh, dự báo, định hướng DLXH và hoạt động BCĐ 35 các cấp theo hướng bám sát tình hình thực tiễn của đời sống xã hội, hướng về cơ sở, hướng tới từng đối tượng cụ thể gắn với các sự kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; duy trì tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất. (2) Tiếp tục tục triển khai thực hiện tốt công tác DLXH, đặc biệt là trong triển khai thực hiện Đề án 07- ĐA/TU, ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác DLXH và công tác tham mưu BCĐ 35 các cấp đi vào chiều sâu, thiết thực. (3) Tiếp tục chủ động, tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trong công tác nắm bắt, phản ánh, phản hồi DLXH, đặc biệt là thực hiện tốt Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020, của Ban Bí thư, về “Ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”. Đồng thời, thực hiện tốt Quy định số 887-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 08/7/2021 về quy trình ứng xử với truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Trường Giang, Nguyễn Lam


 

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất