Thứ Năm, 13/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 26/9/2023 10:1'(GMT+7)

An Giang: Định hướng công tác tuyên truyền quý IV/2023

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu.

Chiều 25/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị định hướng công tác tuyên truyền quý IV/2023.

Trong quý III/2023, các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh đã thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận của xã hội và niềm tin của nhân dân; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện công tác xây dựng Đảng, đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước và trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương ngày càng thể hiện rõ nét hơn vai trò dẫn dắt thông tin, chủ động, kịp thời, đạt hiệu quả trong tuyên truyền về những vấn đề, sự kiện quan trọng của địa phương, nhất là thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền góp phần tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023); thông tin kịp thời hoạt động của lãnh đạo tỉnh, những vụ việc xảy ra trên địa bàn, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của nhân dân, qua đó góp phần định hướng dư luận xã hội, ổn định tình hình tư tưởng trong nhân dân; duy trì, phát huy việc kết nối để lan tỏa sâu rộng hình ảnh, quê hương con người An Giang.

Các chuyên trang, chuyên mục: “Sinh hoạt tư tưởng”, “Hiểu đúng”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng” trên Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh và các cổng, trang tin điện tử của các địa phương, đơn vị… ngày càng tạo hiệu ứng tốt trong xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, góp phần phản bác thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đội ngũ phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí trong tỉnh luôn nỗ lực, tìm tòi, sâu sát với thực tiễn, thể hiện bản lĩnh và sức sáng tạo đạt nhiều giải thưởng uy tín.

Công tác nắm bắt, phản ánh, phản hồi, định hướng dư luận xã hội tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, thiết thực. Các cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm hơn trong công tác nắm bắt, phản ánh, giải quyết, phản hồi, định hướng dư luận xã hội tại địa phương, đơn vị. Những vấn đề, vụ việc gây bức xúc, quan tâm của nhân dân được nắm bắt, phản ánh, giải quyết kịp thời. Cơ chế nắm bắt, phản ánh, phản hồi tình hình báo chí và dư luận xã hội quan tâm được thực hiện tốt, qua đó góp phần tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ổn định tình hình tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân; thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận và định hướng tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cơ quan báo chí, truyền thông và đơn vị có liên quan, đã góp phần tạo nên những kết quả trong công tác tuyên truyền báo chí và nắm dư luận xã hội trong quý vừa qua.

Để công tác tuyên truyền trong quý IV/2023 đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và tạo sự đồng thuận xã hội, bên cạnh những nội dung định hướng thường xuyên và công tác nắm bắt dư luận xã hội, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông và địa phương, đơn vị tiếp tục bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện công tác xây dựng Đảng, đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong tỉnh, trong đó chú trọng một số một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Thứ hai, tuyên truyền Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng trong phát ngôn; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, các quan điểm sai trái, thù địch; công tác thông tin đối ngoại, biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới; những vấn đề nổi cộm, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm; tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ XI , nhiệm kỳ 2024-2029...

Thứ ba, thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 28/02/2023 của Ban Bí thư (khóa XIII) và Hướng dẫn số 116-HD/BTGTW ngày 15/9/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí...

Thứ tư, các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục quan tâm nâng cao tính thuyết phục, chất lượng của các chương trình, tin bài. Trong khâu biên tập, kiểm duyệt nội dung cần hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót không đáng có; trong phản ánh những vấn đề bất cập, tiêu cực, cần chú ý nội dung phù hợp để tránh tâm lý hoang mang trong nhân dân, đặc biệt cần quan tâm tính định hướng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cho cán bộ, đảng viên; nâng cao công tác xây dựng Đảng...

Thứ năm, quan tâm công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác nắm bắt dư luận xã hội; chia sẻ kết quả theo dõi, rà soát dung lượng các tin, bài tích cực, tiêu cực, trung tính để xác định rõ các vấn đề; qua đó có những giải pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền và đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, góp phần định hướng dư luận xã hội tích cực.

Thứ sáu, các cơ quan báo chí, truyền thông chỉ đạo lực lượng phóng viên trong quá trình tác nghiệp quan tâm thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; bám sát các nội dung định hướng tuyên truyền của Trung ương, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường thông tin, định hướng dư luận, đảm bảo tuyên truyền tốt nhất các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Thứ bảy, đẩy mạnh tuyên truyền những nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng trong chia sẻ, phát ngôn trên Internet, mạng xã hội....

Đồng thời, tiếp tục phản ánh các hoạt động chào mừng những ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng; kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; tiến độ thực hiện các công trình, dự án lớn; công tác phòng, chống dịch bệnh, biến đổi khí hậu; nêu bật vai trò lãnh đạo cấp ủy, chính quyền trong điều hành hoạt động của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội.../.

HOÀNG MINH

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất