Thứ Ba, 25/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 19/9/2023 17:44'(GMT+7)

Thanh niên Thừa Thiên Huế vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn hoạt động xây dựng quê hương, đất nước

Đồng chí Nguyễn Thành Nhân - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi chuyên đề tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thành Nhân - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi chuyên đề tại Hội nghị

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế Hoàng Thị Thùy Linh cho biết, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, có giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc. Thời gian qua, các nội dung này được các cấp bộ Đoàn triển khai với nhiều hình thức thiết thực, tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó, góp phần đào tạo tư tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; tạo chuyển biến tích cực trong công tác sinh hoạt, lao động, học tập của đoàn viên, thanh niên.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế mong muốn, thông qua Hội nghị, các cấp bộ Đoàn sẽ vận dụng, lan tỏa những nội dung chuyên đề đi vào thực tiễn; đồng thời phát huy nhiệt huyết, sáng tạo tuổi trẻ, triển khai thành công các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến ở 8 điểm cầu cấp huyện. Theo đó, các cán bộ Đoàn được học tập, quán triệt nội dung chuyên đề theo định hướng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương" và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương".

Các điểm cầu trực tuyến của Hội nghị.

Các điểm cầu trực tuyến của Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Nhân - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Bên cạnh đó, Hội nghị được trao đổi các nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương” và chuyên đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay” qua những chia sẻ của đồng chí Phan Thị Yến Thu - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 là Hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy tinh thần xung kích, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp sức trẻ xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh như Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện hiệu quả công tác triển khai học tập chuyên đề năm 2023, đảm bảo có 100% cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên được tham gia học tập.

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất