Thứ Năm, 25/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 20/9/2023 22:40'(GMT+7)

Tích cực hưởng ứng cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II

* HÀ NỘI

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành công văn số 3097/SVHTT-QLVH, ngày 15/8/2023 về việc tuyên truyền cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II.

Công văn nhấn mạnh, cuộc thi được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, vẻ đẹp của thiên nhiên, con người vùng biển, đảo Việt Nam đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật trong nước và ở nước ngoài. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Thông qua Cuộc thi khuyến khích các tầng lớp nhân dân, nhất là các nghệ sĩ – những người yêu thích nhiếp ảnh sáng tạo nhiều tác phẩm mới, có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ công tác tuyên truyền biển, đảo và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

Các tác phẩm tham dự Cuộc thi cần thể hiện một trong những nội dung chính, gồm: 

Tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam; tình yêu quê hương, đất nước, sự gắn bó của các thế hệ người Việt Nam với biển, đảo của Tổ quốc.

Không khí hăng hái, quyết tâm trong hoạt động lao động sản xuất, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng biển, đảo; Ý thức trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng chiến đấu để giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Những thành tựu phát triển về kinh tế – xã hội của vùng biển, đảo quê hương trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Hoạt động hợp tác quốc tế về biển, thúc đẩy các nỗ lực chung bảo đảm an ninh, hòa bình, ổn định cho các vùng biển trước các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trên biển.

Những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế – xã hội và trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Khai thác và phát triển tiềm năng du lịch Việt Nam, cải thiện môi trường sinh thái vùng biển và ven biển, quảng bá nhiều hơn những giá trị văn hóa độc đáo của cộng đồng cư dân biển.

Bảo tồn làng nghề truyền thống, đồng thời quảng bá văn hóa độc đáo ở địa phương thu hút du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài, những giá trị văn hóa lâu đời và cách sáng tạo sản phẩm thủ công đặc trưng ở mỗi vùng.

Khuyến khích những tác phẩm có nội dung thấy rõ được việc triển khai đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân về vị trí, vai trò của biển và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

 

Tiết mục văn nghệ tại Lễ trao giải  Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương năm 2021 với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.

 

Tiết mục văn nghệ tại Lễ trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương năm 2021 “Tổ quốc bên bờ sóng”.

 

* BÌNH THUẬN

 Để cuộc thi triển khai hiệu quả, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị  Hội văn học nghệ thuật, các cơ quan báo chí tỉnh, các sở, ban, ngành; ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin vận động cán bộ, Nhân dân và những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

* BÌNH ĐỊNH 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn số 1071-CV/BTGTU gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II.

Theo đó, để triển khai có hiệu quả Cuộc thi trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Hội Văn học nghệ thuật, các cơ quan báo chí của tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, nhân dân và những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.  

Đối tượng tham gia cuộc thi là các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên; công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam có tác phẩm dự thi đảm bảo các nội dung và quy định về tác phẩm dự thi theo Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30/9/2023. Tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website:http://www.anhnghethuatbiendaoquehuong2023.com.

* TÂY NINH

Hưởng ứng Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật biển đảo quê hương lần II – 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổ chức, ngày 4/8/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh đã ban hành văn bản phát động các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tuyên truyền, khuyến khích, động viên những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

* PHÚ THỌ

Để cuộc thi triển khai hiệu quả, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Hội Văn học nghệ thuật, các cơ quan báo chí tỉnh, các sở, ban, ngành; Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin vận động cán bộ, nhân dân và những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

* PHÚ YÊN

 Ngày 1/8/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1764-CV/BTGTU về việc phối hợp phổ biến Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II nhằm tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Tác phẩm: Phong cảnh dọc bờ biển Phú Yên - Tác giả: Lê Châu Đạo (Phú Yên)

 

Tác phẩm: Phong cảnh dọc bờ biển Phú Yên - Tác giả: Lê Châu Đạo (Phú Yên)

* THỪA THIÊN HUẾ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có công văn Số 954-CV/BTGTU về việc tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II. Theo đó, đề nghị lãnh đạo các địa phương, đơn vị, đoàn thể quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thông tin, tuyên truyền rộng rãi về Cuộc thi trên các trang thông tin điện tử, hệ thống phát thanh, truyền hình, trang fanpage… của địa phương, đơn vị (nếu có)…; vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, hội viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân, nhất là những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh tham gia Cuộc thi đạt kết quả tốt.

CAO BẰNG

 Ngày 7/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn số 1210-CV/BTGTU về triển khai Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai cuộc thi đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân ở địa phương; tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng, phổ biến, vận động tham gia hưởng ứng cuộc thi với nhiều hình thức trên Internet, mạng xã hội (cổng thông tin điện tử, website, tài khoản zalo, facebook, fanpage của các cơ quan, đoàn thể, trường học...).

Các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc thi trên các kênh thông tin, chương trình và ấn phẩm của đơn vị. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực sáng tạo tác phẩm và lựa chọn các tác phẩm chất lượng tham gia cuộc thi.

ĐỒNG THÁP

Tích cực hưởng ứng Cuộc thi và triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng" lần thứ II do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, ngày 08/8/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ban hành Công văn số 1063-CV/BTGTU về tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tổ quốc bên bờ sóng" lần thứ II. 

Theo đó, đề nghị các cấp uỷ địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, mạng xã hội, vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, nhất là những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh tham gia Cuộc thi. Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp, trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị tích cực thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa Cuộc thi; đăng tải Thể lệ Cuộc thi trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của đơn vị để thu hút sự tham gia của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân; khuyến khích phóng viên, biên tập viên tích cực tham gia Cuộc thi. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh cần chủ động tham mưu cấp uỷ thông tin, tuyên truyền bằng hình thức phù hợp về thể lệ Cuộc thi, tuyên truyền các thông tin liên quan từ nay đến khi kết thúc Cuộc thi./.

Minh Triết

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất