Thứ Năm, 13/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 19/9/2023 16:36'(GMT+7)

Kiên Giang: Đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

5 năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của cấp uỷ, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Cấp uỷ, ban chỉ đạo 35, ban tuyên giáo các cấp đã ban hành gần 1.200 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động đưa nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW vào các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ đã tổ chức Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. Cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia, với 6.450 bài viết. Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ đã chọn ra 16 bài viết tốt nhất để trao giải cá nhân; đồng thời tuyển chọn 21 bài gửi dự thi cấp Trung ương. Năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức Cuộc thi này.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, tuyên truyền hiệu quả về nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng nhiều hình thức, như: hội thảo, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm; ký kết kế hoạch phối hợp, triển lãm…

Quang cảnh Hội nghị.

Để tạo đột phá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức biên soạn và triển khai, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 của tỉnh: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân”. Nội dung, chương trình, tài liệu được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, học tập cho cán bộ, đảng viên. Các tài liệu học tập, tuyên truyền được biên tập cho từng nhóm đối tượng (báo cáo viên, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân). Hình thức triển khai đa dạng, phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, mạng xã hội để nghiên cứu, học tập.

Các cơ quan báo, đài tỉnh Kiên Giang đã đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa thông tin chính thống đến nhân dân và định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp, gắn với đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Việc tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là các điển hình, cách làm hay được thực hiện khá tốt; Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang đều có chuyên trang, chuyên mục như: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Xây dựng Đảng và chính quyền; Đảng trong cuộc sống hôm nay... Ngoài ra, hàng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn ban hành kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng); qua đó tuyển chọn, trao giải cấp tỉnhvà gửi dự thi cấp Trung ương.

Các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động các cổng/trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh các huyện, thành phố, hệ thống truyền thanh nội bộ của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh khá hiệu quả. Qua đó,kịp thời thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đồng thời, tuyên truyền lan tỏa nhiều thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt trong học tập, công tác, lao động sản xuất, trong cuộc sống, sinh hoạt thường ngày, góp phần xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tặng Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích suất sắc.

Đặc biệt, thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Tiếng loa Biên phòng”, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, hoạt động quân sự, quốc phòng, nhất là cách thức phòng, chống dịch Covid-19, kết quả phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh… để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nắm và kịp thời đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Công tác tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Với phương châm “Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu; lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”, các trang, nhóm mạng xã hội của các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, địa phương, ngành, đơn vị; những tấm gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, nhất là những vấn đề mới, nhạy cảm, phức tạp được nhân dân quan tâm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết việc triển khai Nghị quyết trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, công tác tuyên truyền, lan toả thông tin chính thống, tích cực trên không gian mạng của một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn hạn chế, hình thức thông tin chưa đa dạng, chất lượng thông tin từng lúc chưa đáp ứng nhu cầu. Công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin xấu độc, sai sự thật, các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao. Hoạt động của lực lượng cộng tác viên 35, lực lượng 47 nòng cốt của một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa tích cực; có nơi thành lập được lực lượng nhưng chưa hoạt động.Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch từng lúc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, ban chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn tỉnh thời gian tới tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tiến bộ, an toàn trên không gian mạng; lan tỏa ngày càng nhiều cái đẹp, cái tích cực trên mạng xã hội. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải tiêu biểu, gương mẫu lan tỏa những cái đẹp, việc tử tế, văn hóa trên mạng xã hội.

Đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích suất sắc.

Tích cực lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị đề ra. Thực hiện tốt việc gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã với nhân dân, đoàn viên, hội viên để kịp thời giải quyết có hiệu quả các phản ánh, kiến nghị bức xúc. Nắm bắt kịp thời, chính xác tình hình dư luận xã hội để định hướng cho phù hợp, hiệu quả.

Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tin tán phát thông tin xấu độc, tuyên truyền xuyên tạc tình hình chính trị, phá hoại tư tưởng, chống phá Đảng, Nhà nước; kích động, biểu tình, gây rối an ninh trật tự trên không gian mạng của các loại đối tượng, không để xảy ra vụ việc phức tạp trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tổ chức hoạt động hiệu quả tổ cộng tác viên 35, lực lượng 47 nòng cốt; đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin hai chiều giữa ban chỉ đạo 35 các cấp, nhất là sự phối hợp của lực lượng nòng cốt Tuyên giáo, Công an, Quân đội, Thông tin và Truyền thông trong xử lý các tình huống.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW; đưa nội dung Nghị quyết này vào kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với cấp ủy cấp dưới và người đứng đầu cấp ủy trực thuộc. Quan tâm công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác này.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang cũng đã tặng Bằng khen  cho tập 10 thể, 8 cá nhân; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 9 tập thể, cá nhân./.

Nguyễn Hoa-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất