Chủ Nhật, 14/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 5/3/2024 14:45'(GMT+7)

Bắc Giang: Nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

Chuyên đề nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn "Nghiên cứu, tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến nay" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan chủ trì.

Sau khi nghe cơ quan chủ trì trình bày tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều cơ bản nhất trí với bố cục, cấu trúc hình thức và cấu trúc nội dung tổng thể cũng như cấu trúc thành phần của báo cáo do cơ quan chủ trì tham mưu. Nội dung các phần, mục bảo đảm tính khoa học, logic và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Báo cáo đã cơ bản làm rõ được thực trạng, kết quả đạt được trên các mặt: công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả triển khai học tập lý luận chính trị, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả công tác phòng, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên từ năm 2010 đến nay... Đánh giá những ưu điểm và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời rút ra sáu bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Dự báo và đề xuất phương hướng, 7 nhiệm vụ, giải pháp và 6 kiến nghị với Trung ương và 3 kiến nghị với Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đây là một nội dung mới khó. Đồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến phát biểu của thành viên Hội đồng, đặc biệt lưu ý cần nêu bật được các hạn chế, bất cập trong học tập lý luận chính trị nhất là vai trò và nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu ở các cơ quan, địa phương, đơn vị; các bài học kinh nghiệm cần nghiên cứu sắp xếp lại cho ngắn gọn dễ nhớ, bổ sung bài học tăng cường nắm bát thực tiễn, tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo để kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn có hiệu quả; các kiến nghị đề xuất với Trung ương và với Tỉnh ủy yêu cầu rà soát kỹ, đảm bảo trúng, đúng và sát với thực tiễn đặt ra.

Kết quả nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá chuyên đề "Nghiên cứu, tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến nay" đạt yêu cầu và hoàn thiện Báo cáo để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào kỳ họp tháng 3/2024.

Dương Ngô Ninh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất