Thứ Năm, 25/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 22/2/2024 14:38'(GMT+7)

Quảng Bình: Triển khai học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,  Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chính Hội trường Tinh ủy và 1.784 điểm học tập trong toàn Đảng bộ tỉnh thông qua kênh sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình (QBTV) với 68.825 đảng viên tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước là nội dung đặc biệt quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.. Vì vậy cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cốt cán các cấp. Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà, qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới hiện nay. Tuy nhiên, để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo được sự bứt phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, ngoài các cơ chế, chính sách, sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, yếu tố quan trọng, quyết định vẫn là phải phát huy được tinh thần gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trên tinh thần đó, Đảng bộ tỉnh đã chọn nội dung Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước” để triển khai thực hiện trong năm 2024 nhằm quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và tinh thần “7 dám” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; phát huy ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ tỉnh thực chất, hiệu quả hơn; tạo quyết tâm, khí thế mới, mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn để triển khai những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp mang tính đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ và tác động thiết thực đến tiến trình phát triển của quê hương, đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngay sau Hội nghị này, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ và Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở nhận thức đúng yêu cầu đặt ra của Chuyên đề năm 2024 gắn với thực tiễn, mục tiêu, nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Quán triệt nội dung Chuyên đề tại Hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã phân tích làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới để vận dụng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Từ đó, đặt ra những giải pháp để Đảng bộ tỉnh Quảng Bình thực hiện tốt nội dung này trong thời gian tới.

Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2024.

Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2024.

 

Triển khai thực hiện Chuyên đề, đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh 7 nội dung trọng tâm mà cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 29/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của Đảng bộ tỉnh để tiếp tục đưa việc học và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, lâu dài của mỗi tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong không khí thi đua sôi nổi của những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 thật sự đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng bộ tỉnh, tiếp tục khơi dậy ý thức gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước của cán bộ, đảng viên để góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ.

Trần Văn Phú

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất