Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 20/12/2021 22:4'(GMT+7)

Bắc Kạn: Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết của Đảng

Đồng chí Trần Thị Lộc- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Lộc- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị.

Đối với công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng ở Bắc Kạn đã quan tâm chỉ đạo, với nội dung và phương thức có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Thực hiện linh hoạt sự chỉ đạo từ Trung ương và tuỳ theo yêu cầu của từng nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các cấp ủy trong tỉnh đã lựa chọn linh hoạt các hình thức quán triệt, triển khai, học tập phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn như: Hội nghị học tập trung; hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến tỉnh, các huyện, thành phố và cơ sở; truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh; tự nghiên cứu thông qua tài liệu do ban tổ chức hội nghị gửi trước qua thư điện tử.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã dành thời gian nhất định để cán bộ, đảng viên được trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc liên quan đến nội dung học tập hoặc thực tế đơn vị công tác đang quan tâm. Tại cơ sở, việc quán triệt, phổ biến thường tổ chức hội nghị tập trung tại trụ sở xã, nhà văn hóa xã hoặc thông qua lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, các tổ chức đoàn thể, họp thôn, tổ dân phố...

Chất lượng đội ngũ báo cáo viên từng bước được nâng lên. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm như: Hội trường, trang thiết bị kỹ thuật. Công tác xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng được quan tâm lãnh đạo. Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả tích cực…

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Một số báo cáo viên cấp cơ sở năng lực còn hạn chế nên việc triển khai nghị quyết, chỉ thị chưa đạt kết quả cao; tại các hội nghị học tập, triển khai nghị quyết, chỉ thị việc đối thoại, thảo luận còn ít…

Đối với công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện theo định kỳ và kế hoạch, chủ yếu tập trung tổng kết, nghiên cứu lĩnh vực kinh tế. Các đơn vị đã đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra một số kinh nghiệm, từ đó xác định nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng triển khai thực hiện, đề xuất nội dung hoạt động phù hợp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo… Tuy nhiên, một số địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn còn lúng túng trong lựa chọn nội dung, cách thức triển khai tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận nên chưa đề xuất được nhiều nội dung đang cần tổng kết thực tiễn… Trong năm 2022, đề xuất tổng kết một số nội dung như: Công tác phát triển lâm nghiệp; thực trạng công tác tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số cho hệ thống chính trị của tỉnh Bắc Kạn; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiên cứu, ứng dụng sản phẩm các đề tài khoa học trên địa bàn tỉnh…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế; đưa ra giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Lộc tiếp thu ý kiến của các thành viên 2 Ban Chỉ đạo, trên cơ sở đóng góp của các thành viên sẽ hoàn thiện báo cáo và kế hoạch 2022 cho phù hợp với thực tiễn. Đồng chí đề nghị các thành viên 2 Ban Chỉ đạo bám sát chức năng, nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị; phối hợp thăm nắm tình hình triển khai thực hiện…/.

 

Thu Hương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất